Số học

Tìm cạnh hình vuông
Một hình vuông có các sô đo diện tích (theo mét vuông) là số thập phân gồm 4 chữ số 0,2,3,5 nhưng thứ tự chưa biết, trong đó phần nguyên có hai chữ số, phần thập phân có hai chữ số. Tìm cạnh hình vuông đó....
 • Giải toán về hình học
 • Giải toán
 • Toán
 • Toán
 • Tìm số?
 • Bài toán về chữ số
 • Dạng Toán tìm hai số tự nhiên
 • Giải bài toán tính tuổi với số thập phân
 • Số học: Bài toán về thời gian
 • Bài toán liên quan đến thực tế.
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?
 • TOÁN LỚP 5.
 • Tính số viên bi có trên bàn?
 • Trung bình cộng
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?
 • Bài toán về số và chữ số.
 • Bài toán về số và chữ số.
 • Tìm chữ số tận cùng?
 • Tìm số bị chia?
 • Bài toán về chữ số
 • Giải toán lớp 5 - Tiểu học Sơn Thịnh
 • Phép chia có dư
 • Tìm số?
 • Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
 • Vận dụng tính chặn, lẻ để giải bài Toán về tìm số tự nhiện
 • Tìm số?
 • Tiểu học Tân Mỹ Hà
 • số học
 • Giaỉ toán
 • Toán lớp 5
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Só thập phân
 • Tính tuổi ?
 • Tính tuổi con?
 • Tinh tuổi chị, em?
 • Tìm phân số tối giản?
 • Tìm số ban đầu?
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Giải bài toán về số và chữ số
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Toán đo lường
 • Bài toán về dãy số- Trường TH Sơn Trường.
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Tính tuổi
 • Toán tìm hai số biết tổng( hiệu) và tỉ số của chúng
 • Tính diện tích hình chữ nhật
 • Tìm số tự nhiên
 • Giải toán trung bình cộng
 • Giải toán trung bình cộng
 • Tìm số tự nhiên
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Cấu tạo số
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • Các bài toán của dạng toán tính nhanh tổng dãy số có quy luật cách đều.
 • Toán số
 • Bai toán về tỉ số phần trăm
 • Tìm số?
 • Tìm số?
 • Toán về tỉ số %. Trường tiểu học sơn trường.
 • bai toán giải. trương tiểu học sơn trường
 • Tìm số tự nhiên:
 • Toán trồng cây
 • Tính khối lượng hóa chất?
 • tìm số bi -Tiểu học Sơn Trường
 • Chia quả
 • Tìm số ?
 • số học
 • Tìm số ( Tiểu học Sơn Trường)
 • Số học
 • Tìm số nữ sinh?
 • Tìm số lớn nhất ?
 • Toán về dãy số lớp 4.
 • Violympic Toán 4
 • Violympic Toán 4
 • Tính nhanh- Trường Tiểu học Sơn Trường.
 • số học
 • Tìm tích đúng -Tiểu học Sơn Trường
 • GIAI TOÁN
 • Tìm số
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số...
 • Tìm phân số
 • Điền chữ số?
 • Tìm 2 số
 • Tìm 2 số
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng - Bài toán về so sánh phân số
 • Số nào ?
 • Tính diện tích hình tam giác ?
 • Bài toán về tổng hiệu
 • Tìm số
 • tính tuổi
 • Tìm số
 • Đánh số dãy nhà
 • Bài toán về trung bình cộng
 • Bài toán về tìm số số hạng của dãy số
 • số học
 • Số học
 • số học
 • Tìm số chữ số 0 ?
 • Tìm hai số khi biết hiệu hai số
 • Bài toán về tìm hai số khi biết "hai hiệu số "
 • Tìm số?
 • Chữ số?
 • Tìm số
 • Hiểu thế nào cho đúng đây, nhờ mọi người giúp. Bài toán cũ này ạ
 • Ai nhiều tuổi hơn
 • Tìm thương và số dư
 • Chứng minh chia hết cho 9
 • Số?
 • Tìm số?
 • Quy luật dãy số
 • Hiệu - tỉ
 • Toán uyển động
 • Tìm a và b
 • So sánh để tính diện tích
 • Tìm số
 • tính nhanh tổng:
 • tính nhanh tổng:
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Tìm số
 • Tính nhanh giá trị biểu thức sau
 • Tính giá trị biểu thức
 • Tìm số
 • Tìm số?
 • Dấu hiệu chia hêt
 • TÌM SỐ?
 • tìm số
 • Dấu hiệu chia hết
 • Số?
 • Tínhnhanh
 • Tính tổng
 • So sánh phân số.
 • Tính nhanh
 • Có bao nhiêu học sinh ?
 • Cắt bánh
 • Bài toán
 • Tính tuổi
 • Bài toán về phép chia có dư
 • SỐ NÀO?
 • Có mấy số?
 • Bài toán về số và chữ số
 • Tìm số sách ở mỗi ngăn?
 • Toán có lời văn
 • Tìm phép trừ đúng?
 • Tìm viên bi khác thường
 • Số dư bao nhiêu?
 • bài toán của tôi
 • Bài toán về thời gian
 • Dấu hiệu chia hết
 • Số học
 • Bài toán
 • Bài toán về chuyển động đều dành cho học sinh lớp 5
 • Bài toán cho học sinh giỏi lớp 5
 • Chia thửa đất theo cách nào?
 • Bài toán về tỉ số
 • Toán hình
 • Suy luận
 • bai toan chia hết
 • Dấu hiệu chia hết
 • Suy luận
 • Số học
 • Tìm số hông đơn giản..................!!!!!!!! ???? ...
 • Tìm X
 • Tìm hai số đã cho
 • Phân số
 • So sánh
 • tìm số :D
 • Tìm x
 • TÌM SỐ CHIA
 • TÌM LƯỢNG TẤM
 • Dấu hiệu chia hết
 • Hình học
 • Toán tìm số
 • tìm hai số
 • Bài toán của tôi
 • Bài toán của tôi
 • BT xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không
 • Bài toán so sánh các số thập phân
 • NẶNG BAO NHIÊU?
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • bai toan
 • Chẵn hay lẻ
 • Điền chữ số thay chữ
 • Số ngày của kì nghỉ?
 • Tìm số cam lấy ra
 • Tìm số dầu lấy ra
 • Tính độ sâu của hang
 • số học?
 • Tỉ số phần trăm.
 • Hai chuyển động cùng chiều
 • Tính tuổi
 • Toán về tỉ số %
 • Tính tổng ba số
 • Toán đố
 • Số bị chia là bao nhiêu?
 • Tìm số dư
 • Tìm số nhà
 • Tìm số thứ hai
 • Tìm số n?
 • TÌM SỐ
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Phần thập phân của thương là bao nhiêu?
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Tính thời gian máy Ithứ nhất gặt.
 • giải toán về số tự nhiên
 • giai toan ve so tu nhien
 • giai toan ve so tu nhien
 • Dạng bài toán có lời văn
 • Tìm số hạng thứ 20; 21 của dãy . . .
 • Số phải tìm là bao nhiêu?
 • Có bao nhiêu cách xếp?
 • Có dư không?
 • Tìm hai số
 • Tìm hai số A và B
 • số nào?
 • Toán suy luận
 • Tím tổng các số
 • Tìm số TN
 • Tìm hia số?
 • Toán tìm số
 • Số học
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Tìm vị trí chữ số hàng chục?
 • Khác
 • Mấy mặt không sơn
 • Mỗi vận động viên giành được giải gì?
 • Diện tích bằng bao nhiêu?
 • Tìm thừa số thứ hai
 • Tìm giúp tôi với
 • Số học
 • Số học
 • Số học
 • Khác
 • số học
 • Toán về chữ số
 • Toán về phần trăm
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Đốt nến đếm thời gian?
 • Trung bình cộng
 • Tính nhanh
 • Bài toán
 • khác
 • Lấy ra bằng cách nào?
 • Bài toán phân số
 • Cách đếm vé
 • Tìm hòn bi nặng hơn
 • Tính tổng
 • Tìm mỗi số
 • Toan 3
 • Mỗi con nặng bao nhiêu
 • Tìm 6 số.
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm STN
 • Tìm tích đúng phép nhân
 • số học
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số ...?
 • Tính tổng
 • Thử tài đoán mũ
 • Viết như thế nào?
 • Số cần tìm là bao nhiêu?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Chiều dài con cá voi.
 • Tìm số...
 • Trung bình cộng
 • Con bao nhieu tuổi
 • Tìm số tự nhiên
 • ước lượng!
 • Tìm tuổi mẹ
 • Chứng minh
 • Bài toán tỉ số
 • Tìm số...
 • trung bình cộng
 • Toán đố về phân số
 • toán lớp 3
 • Tìm số người, số hồng
 • giải toán có lời văn
 • Toán cổ
 • Ai thắng ai thua?
 • Thử chọn
 • Bài toán lớp 5
 • :D :D
 • Chứng minh...
 • Tim **
 • Thêm mấy gam
 • Toán cổ
 • Bài toán về so sánh số tự nhiên
 • Bài toán về dãy số
 • Dãy số
 • Khác
 • Toán chuyển động
 • Tìm hai số
 • số học
 • Tìm độ dài đáy hình thang :D
 • Tính số trang sách?
 • Số 5 xuất hiện mấy lần?
 • Bài toán:
 • số học
 • NĂM NÀO?
 • Toán cổ
 • Toán cổ
 • giải toán lớp 3
 • Bài toán số thập phân
 • số học
 • Chứng minh
 • Diện tích bằng bao nhiêu
 • giải toán lớp 3
 • toán lớp 3
 • Bài toán về cấu tạo số
 • Số này là số nào ?
 • So sánh
 • TÌM SỐ TỰ NHIÊN
 • Bài toán về số học
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm X
 • hinh hoc
 • Bài toán hình học
 • Bài toán chia hết
 • Phân tích số
 • Chứng minh chia hết
 • Toán vui
 • BAI TOÁN TÌM SỐ
 • Giải bài toán Tìm số tự nhiên M và N
 • Lập các số từ số tự nhiên cho trước
 • số học
 • Co bao nhiêu cách xếp
 • Bài toán suy luận logic
 • bài toán vui
 • Bài toán tìm số khó
 • Bài toán viên bi kì lạ
 • Số học thử thách
 • Điền tiếp dãy số
 • Bài toán Điểm Trung Bình
 • Thời gian
 • Thay chữ bằng số
 • Thể tích chai bai
 • Bài toán
 • Tìm tổng
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Tính tổng các chữ số
 • Tính số chữ số
 • Bài toán của tôi
 • Tính nhanh tổng sau:
 • số chữ số
 • số tự nhiên
 • Tìm số thứ 2015 của dãy?
 • Giúp cô cấp dưỡng!
 • Bao nhiêu tiền?
 • Cân như thế nào?
 • Tính nhanh
 • SO SÁNH
 • Cân như thế nào?
 • Mấy trang
 • Lớn nhất và nhỏ nhất ?!
 • Tìm số ?
 • Mỗi người câu bao nhiêu con ?
 • Tìm số thứ 2014 của dãy?
 • Tính nhanh tổng sau:
 • Tìm số thứ 100 trong dãy;
 • 4 số nào?
 • Toán vân tốc
 • bàiv toán về phép chia, tính chẵn lẻ của số TN.
 • bài toán dấu hiệu chia hết
 • Tìm số?
 • Tính ngược thời gian??
 • Tính nhanh
 • mấy số chẵn?
 • Bài toán
 • Tính tổng các chữ số
 • Bao nhiêu cái bắt tay
 • Tìm 2 số
 • Thứ mấy
 • Tổng của a+b+c
 • Số nào?
 • Số D là bao nhiêu?
 • Tìm số N
 • Tìm số
 • TÌM SỐ TỰ NHIÊN.
 • So sánh
 • tìm số
 • giai toan co loi van
 • Tìm số
 • Tính
 • quyển truyện dày bao nhiêu trang?
 • Nhân với số nào?
 • Tính tổng
 • số học
 • so sánh phân số
 • Tìm số
 • Số học
 • Bài toán về tổng của số tự nhiên và các chữ số của nó.
 • Bài toán về số và chữ số
 • Số A có bao nhiêu chữ số nhỉ?
 • Có thể xóa đi những số nào?
 • MẤY CAM? MẤY QUÝT?
 • Mấy to? mấy nhỏ?
 • Mấy con
 • Cân như thế nào?
 • Số học
 • DÃY SỐ ĐÚNG LÀ PHỨC TẠP
 • Số nào?
 • So sánh phân số A và B
 • Chọn những số nào?
 • Tìm y
 • Bao nhiêu số
 • Số học
 • Tìm số dựa vào dấu hiệu chia hết
 • SO SÁNH
 • Số học
 • Tìm số A
 • Cho dãy số : 1; 2; 3; 4; 5;.............;2013. Chữ số 1 được xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số ?...
 • ĐAU ĐẦU VỚI BÀI TOÁN TÌM SỐ
 • cần bao nhiêu máy bơm
 • Chữ số xuất hiện bao nhiêu lần
 • Lập số.
 • Cuộn dây dài bao nhiêu ?
 • Có thể bằng 1 hay không?
 • Đong như thế nào?
 • Vận tốc là bao nhiêu ?
 • Số học
 • de giao luu toan tuoi tho cap truong
 • Tính nhanh tổng sau:
 • Tìm quy luật để viết tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm trong dãy sau:
 • Đúng hay sai?
 • số thầy nghĩ là bao nhiêu nhỉ?
 • Số nào
 • Tích sau tận cùng có bao nhiêu chữ số 0
 • Tính tổng
 • Số học
 • Quy luật nào?
 • Ai đến đích trước?
 • Cân thế nào?
 • Bao nhiêu kg?
 • Tính nhanh
 • Đổi Chữ lấy Số!
 • Đếm đúng hay sai?
 • Quy luật dãy số
 • So sánh
 • Quy luật nào đây?
 • số học
 • Chọn thế nào đây?
 • Tính nhanh:
 • Sinh năm nào và bao nhiêu tuổi?
 • BAO ĐÊM KHÔNG NGỦ VÌ TÌM CHỮ SỐ
 • Đau đầu với bài toán "So sánh" !
 • so sánh
 • SỐ NÀO SỐ NÀO?
 • tìm chữ số tận cùng của tổng
 • lo gich toan hoc
 • số học
 • Bao nhiêu lần?
 • Số học
 • Đúng hay sai
 • bộ số may mắn
 • Tìm số dư
 • Chứng minh
 • Giải cách nào?
 • Tính nhanh
 • Ai có nhiều cách giải ?
 • quy luật của dãy số
 • Tổng các chữ số ?
 • Tính nhanh.
 • Nhờ các bạn giải giúp!
 • Tính tổng
 • CÓ HAY KHÔNG?
 • Số nào?
 • Số nhỏ nhất chia hết cho 11 ?
 • Bạc tóc với bài toán Tìm số !
 • tổng các chữ số?
 • Toát mồ hôi với bài toán So sánh !
 • Cân bi- Một bài toán lý thú.
 • số nào?
 • Tìm X
 • Tìm quy luật của dãy số.
 • Tìm số
 • Dư bao nhiêu?
 • Số thứ n của dãy số
 • Ai có nhiều cách giải ?
 • Tính tổng A + B
 • Tổng các chữ số của A là bao nhiêu??
 • Bao nhiêu bài kiểm tra?
 • Chữ số nào?
 • Tìm số tự nhiên n
 • Tìm y ?
 • A hay B ?
 • Bao nhiêu cách bước lên cầu thang ?
 • Một bài toán hay !
 • Tìm số...thật không dễ !
 • Tích sao dài thế ?
 • Tìm số
 • số nào đây?
 • So sánh tổng các chữ số
 • Giải toán có lời văn

  Toán 5
  Một đoàn tàu hỏa dài 200 mét lướt qua một người đi xe đạp ngược chiều với tàu hỏa hết 12 giây. Tính vận tốc của tàu hỏa, biết vận tốc của tàu hỏa là 18km/giờ....
 • Toán 5
 • toán 4
 • Bài toán tính ngược từ cuối lên- Mời các bạn cùng giải.
 • Trường Tiểu học Sơn Kim1- Giải toán có lời văn
 • Trường Tiểu học TT Phố Châu:Giải toán về thời gian
 • Trường Tiểu học Sơn Tây- mời bạn cùng giải Toán
 • Tính tuổi
 • Toán lớp 5:
 • Toán Hiệu-Tỉ (TH Sơn Thủy)
 • Toán Hiệu-Tỉ (TH Sơn Thủy)
 • Toán tìm vận tốc (TH Sơn Thủy)
 • Toán về phân số
 • TOÁN PHẦN TRĂM
 • Tỉ số phần trăm
 • Bài toán về phân số- Tiểu học Sơn Kím 1
 • Tính tuổi
 • Khác
 • Bài toán tìm phép trừ -Tiểu học Sơn Trường
 • Tính tuổi?
 • Tìm số -Trường Tiểu học Sơn Trường
 • TỔNG - HIỆU
 • Tìm số bi -lớp 4 Tiểu hoc Sơn Trường
 • bài toán tính tuổi.(Trường Tiểu học Sơn Trường )
 • Giải toán về tỉ số
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng-Tiểu học Sơn Trường.
 • Bài toán về ttỉ số phần trăm
 • Bài toán chuyển động
 • Bài toán tính dên tích. Tiểu học Sơn Trường.
 • toán chuyển động đều -Tiểu học Sơn Trường
 • Toán chuyển động đều.
 • Mấy giờ ?
 • Toán 4
 • Toán chuyển động
 • Toán lớp 5-Trường TH Sơn Giang
 • Tấm vải dài bao nhiêu m ?
 • số học
 • Sử dụng PP giải Toán ở TH để giải Toán Violympic 7
 • BÀI TOÁN TÌM 2 SỐ KHI BIẾT TỔNG, HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA 2 SỐ- TRƯỜNG TH SƠN TRƯỜNG.
 • Tìm hai số khi biết hai hiệu số-Tiểu học Sơn Trường
 • Giải toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số cua hai sô đó.
 • Giảo toán bằng phương pháp khử
 • Bài toán vui
 • Bài toán về tính tuổi
 • Tính số cây .
 • Trường Tiểu học Sơn Trường- Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 • Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ:
 • Giải toán có lời văn
 • Tính tuổi của Minh hiện nay
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Giải toán
 • Tính tuổi mẹ?
 • Toán chuyển động
 • số học
 • giải toán có lời văn
 • Giải toán chuyển động đều
 • Giải toán có lời văn
 • Giải toán
 • Con cá nặng bao nhiêu kg?
 • Tính số thuyền ?
 • Con cá nặng bao nhiêu?
 • Bao nhiêu con mỗi loại?
 • Mỗi loại có bao nhiêu quyển?
 • Tính tuổi
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • giai toán
 • Giải toán
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Giải toán
 • Trung bình cộng
 • Lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Toán trung bình cộng
 • toán tính tuổi
 • Giúp tôi tìm số giặc bị giết và bị bắt trong 3 đợt chiến đấu.
 • Ai biết bài này xin nhờ giải giúp nhé
 • Nhờ các quý thầy cô tìm giúp cách giải . Cảm ơn trước.
 • Tìm số bi mỗi loại
 • giải toán có lời văn
 • Bao nhiêu côt điện
 • Thời gian
 • Ai đi nhanh hơn
 • Hình học
 • Suy luận lô gíc
 • Hình học
 • Bài toán vui
 • tinh tuổi
 • Toán chuyển động
 • Giải toán
 • Bài toán về chuyển động trên dòng nước.
 • Bài toán về chuyển động
 • Giải toán có lời văn
 • Toán
 • Còn lại bao nhiêu Cam ? Bao nhiêu chanh ?
 • Giai toán
 • Quãng đường AB dài bao nhiêu Km?
 • Tìm số cam trong rổ
 • giải toán có lời văn
 • Toán công việc
 • Nhờ giải hộ
 • số người đến giúp
 • Thời gian?
 • tính tuổi em
 • tim thoi gian hoàn thành việc
 • Tính tuổi của bố
 • Khối lượng cam đã mua?
 • Tìm trang đầu
 • TÍNH TUỔI
 • Đổi gà lấy ngựa và bò đi?
 • Tính tuổi bố , mẹ
 • Tính tuổi mẹ?
 • Mua cúc áo?
 • Tính số trâu, bò, ngựa
 • Dạng bài toán có lời văn
 • Tìm khối lượng bình không?
 • Tìm sức chứa của thùng và của bình
 • Tính số bàn và ghế đã mua
 • Tính tuổi mỗi người
 • Hai nhóm may được mấy bộ quần áo?
 • Số tự nhiên
 • Toán suy luận
 • Tính số cái bắt tay
 • Bể đầy nước sau bao lâu?
 • Tìm độ dài mỗi tấm vải
 • Bao nhiêu HS học môn Toán?
 • Giá bán lúc đầu bằng bao nhiêu % giá vốn?
 • Giải toán tỉ số phần trăm
 • Mỗi lớp A,B nhận được bao nhiêu tiền?
 • Giải toán có lời văn
 • Diện tích ban đầu là bao nhiêu
 • Hai mẹ con sinh vào năm nào?
 • Mỗi lớp quyên góp bao nhiêu bộ quần áo?
 • Bài toán về dãy số
 • Bao nhiêu trang?
 • Giỏ cam
 • Bao nhiêu kg đậu?
 • Suy luận
 • Bao nhiêu em HS
 • Mang bao nhiêu tiền đi chợ?
 • Cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
 • Bể đầy nước sau thời gian bao lâu?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Tìm số
 • khác
 • Toán tìm số
 • Giải bài toán về phân trăm
 • Tấm vải lụa dài bao nhiêu
 • Tính tuổi
 • Tìm mỗi số
 • Chia cam
 • Số hoc
 • Số hoc
 • Tìm số con ong
 • Sản phẩm đó giá bao nhiêu?
 • Giải toán có lời văn
 • Bài toán cua tôi
 • Bài toán cua tôi
 • Bai toán có lời văn
 • Bài toán của tôi
 • Đúng hay sai?
 • THÙNG XĂNG CHỨA BAO NHIÊU LÍT?
 • Toán lớp 5.
 • Bao nhiêu thùng sữa ?
 • toán 3
 • Cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm?
 • Tìm số gà mỗi loại.
 • tìm giá hoa ngay tết
 • Tính tuổi
 • Bỏ bi vào túi
 • Mấy cây ?
 • giai toan có lời văn
 • Toán chuyển động
 • Trong hộp còn bao nhiêu viên bi?
 • Toàn trường trồng được bao nhiêu cây?
 • Mấy em điểm 7, mấy em điểm 8 ?
 • Vòi nước
 • Bài toán chia gia tài
 • toán chuyển động
 • Bao nhiêu em?
 • Trồng bao nhiêu cây?
 • Bán vải
 • Bao nhiêu nam ? Bao nhiêu nữ?
 • Bao nhiêu bột mì?
 • Mua gà - vịt - ngỗng đón tết
 • Bài toán
 • Phải chia thế nào ?
 • co baonhieu to giay bac
 • Bán ổi
 • Bao nhiêu quả ?
 • Bao nhiêu phần trăm?
 • Đố vui
 • toán về chuyển động
 • Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
 • BÀI TOÁN TUỔI
 • Tính tuổi
 • Mấy cam? mấy quýt?
 • Suy luận
 • giai toan có lời văn
 • Toán tính tuổi
 • Tuổi bố là bao nhiêu ?
 • Có bao nhiêu bạn mượn sách nhỉ?
 • Tính tuổi
 • Bao nhiêu kg?
 • Tính tuổi
 • Bao nhiêu ngày?
 • giải toán có lời văn
 • Suy luận
 • Bài toán
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bao nhiêu học sinh ?
 • Tính tuổi
 • Bài toán cổ
 • SỐ NÀO
 • Bao nhiêu cây ?
 • Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 • Tính số cam
 • Tìm số cọc gỗ
 • Tim số vở
 • Bài toán
 • BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
 • Toan vui
 • Giải toán lớp 2
 • Hình học Lớp 5
 • Hình học L5
 • Bán trứng ???
 • GIẢI TOÁN QUA THƯ TTT1 (Sô 170, 12/2014)
 • Hình học L5
 • Tìm số viên bi
 • Tính tuổi
 • Vận tốc
 • Bao nhiêu Hs giỏi
 • Vận tốc
 • tinhdientich hinh chu nhat
 • Có mấy viên bi
 • Tính vận tốc
 • Chung to rang tich cua 4 so tu nhien lien tiep bao gio cung chia het cho 4
 • Toán vui
 • Toán vận tốc
 • Lớp có mấy học sinh
 • Lấy đi hộp nào?
 • Bài toán có lời văn
 • Bài toán có lời văn
 • Mấy thuyền, mấy chú
 • Bài toán
 • Quãng đường AB dài bao nhiêu km ?
 • bài toán
 • tính tuổi
 • Tính tuổi
 • Bài toán
 • Giải như thế nào?
 • Mấy bức tranh
 • giải toán có lời văn
 • Đã bán đi giỏ quả nào?
 • Số học
 • Bài toán vui
 • Thu được không?
 • Bài toán của tôi
 • Gà, vịt mỗi loại bao nhiêu?
 • Cho em hỏi mấy giờ rồi thầy?
 • Tìm số
 • Cắt như thế nào?
 • Mỗi loại có bao nhiêu quả?
 • Tìm số
 • Chở được mấy tấn?
 • Tính tuổi
 • Giải toán hình Bài 7
 • Quãng đường là bao nhiêu?
 • Giải toán
 • Tính tuổi
 • Bao nhiêu tuổi ?
 • Bài toán về tính tiền
 • Tính tuổi
 • Tính tuổi
 • Chia kẹo
 • Tuổi Nam
 • Tính tuổi của An
 • Mấy ngày
 • Giải bài toán bằng cách nào hay nhất.
 • Tính số quyển truyện
 • Tính số thóc
 • Sau bao lâu phút
 • Mấy đúng, mấy sai?
 • Giá bao nhiêu ?
 • Tính tuổi anh
 • Bài toán giải dựa vào dấu hiệu chia hết
 • Tính số đường trắng, số đường vàng
 • Tính số Chàng , sô Thiếp
 • Mấy tuổi ? ...
 • Có thể nhận được kết quả là 0 ?
 • Có bao nhiêu viên bi
 • Dung tích bao nhiêu?
 • Mỗi thừng chứa bao nhiêu lít dầu
 • Suy luận?
 • Trồng được mấy cây ?
 • Mấy xe ? Mấy bao ?
 • Bao nhiêu tuổi nhỉ?
 • Hình chữ nhật
 • Bao nhiêu đườn thằng khác nhau?
 • Đêm xuôi, đếm ngược.
 • Số nào?
 • Bao nhiêu ngày?
 • Có bao nhiêu bọc hàng?
 • Toán chuyển động
 • Giá bao nhiêu?
 • Tính ngược từ cuối
 • Công việc chung
 • công việc chung
 • bài toán của tôi
 • Bài toán của tôi.
 • Bài toán của tôi.
 • Toát mồ hôi với bài toán lớp 4 của con gái.
 • Hai xe gặp nhau câch A bao nhiêu Km?
 • Suy luận
 • Đoàn tàu dài bao nhiêu?
 • Toán có lời văn
 • giải toán có lời văn
 • Bao nhiêu bộ?
 • Bao nhiêu thành viên nhỉ?
 • Mỗi đội có bao nhiêu thành viên?
 • Tính thế nào nhỉ?
 • Giải bai toan về chuyển động
 • Giải toán có lời văn
 • Bao nhiêu cái?
 • Quãng đường dài bao nhiêu?
 • Sau khi phơi quả dưa nặng ? kg
 • Gửi tiền vào ngân hàng
 • chia hết hay không?
 • tuổi?
 • Người cuối cùng còn lại có số thự là mấy?
 • Giá tiền là bao nhiêu ?
 • Lớp 5B ?
 • Miếng đất ?
 • Giảm bao nhiêu điểm?
 • Trả vàng cho thợ
 • Bao nhiêu người?
 • Hình học

  TIỂU HỌC XUÂN HẢI - Giải toán về hình học
  Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = NC. Trên cạnh AC lấy hai điểm P, Q sao cho CP = PQ = QA. Tia AM cắt các đoạn thẳng DQ và EP lần lượt tại U, V. Tia AN cắt các đoạn thẳng DQ và EP lần lượt tại X, Y. a) So sánh độ các đoạn thẳng AU, UV, VM b) So sánh...
 • Toán Chu vi-diện tích (TH Sơn Thủy)
 • Bài toán về diện tích hình tam giác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Giải toán liên quan về tính diện tích
 • Các bài toán ôn tập về hình học lớp 5
 • suy luận
 • Khác
 • Chia kẹo
 • Khác
 • Hình thang
 • Tính diện tích hình tam giác.
 • Thể tích
 • Tính diện tích hình tam giác
 • hình học
 • Tính chu vi hình chữ nhật
 • Tính cạnh mảnh đất hình vuông
 • Chia bánh như thế nào?
 • Bài toán về diện tích.
 • Tính độ dài
 • Tính chu vi
 • Cần bao nhiêu viên gạch ?
 • Tính diện tích tam giác
 • So sánh diện tích
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Tính diện tich hình chữ nhật
 • Thử tài mở khóa
 • Bài toán về thể tích
 • So sánh diện tích hình tam giác
 • Diện tích
 • So sánh diện tích tam giác
 • Hình học
 • Tính diện tích hình chữ nhật
 • Tìm chiều dài, chiều rộng HCN
 • Tính tuổi
 • So sánh diện tích tam giác
 • Hình học
 • Khác
 • Tính diện tích tam giác
 • tìm chiều dài chiều rộng
 • TÍNH DIỆN TÍCH
 • Tính diện tích thửa ruộng . . .
 • Hình học
 • Tính số tam giác
 • Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật
 • Tính diện tích vườn trước khi mở rộng
 • Tính diện tích hình tam giác ABC
 • TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 • Tính diện tích vườn trường
 • Tính diện tích tứ giác AMCN . . .
 • Diện tích hình chữ nhật ban đầu là mấy?
 • Tính diện tích hình thang ...
 • Hình học
 • Diện tích hình CGB là Mấy
 • Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 • TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC
 • Tính diện tích khu vườn
 • Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?
 • Tính diện tích hình thang ABCD.
 • TÍNH DIỆN TÍCH TỨ GIÁC
 • Tính DT hình thang
 • Diện tích hình tròn là bao nhiêu?
 • Tính chu vi hình chữ nhật
 • Diện tích mảnh đất ban đầu là bao nhiêu?
 • Hình lập phương
 • Giải toán có lời văn
 • Toán hình
 • Có bao nhiêu số?
 • Tìm độ sâu của giếng
 • Hình học
 • Tính cạnh tam giác vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thang
 • Hình tam giác
 • Tính DT HCN
 • Bài toán
 • Hình nào có diẹn tích lớn hơn? Vì sao?
 • bài toán
 • Bài toán hình thang
 • Bài toán
 • Bài toán hình học ôn luyện HSG
 • Bài toán tỷ số hình học
 • CẮT BẰNG CÁCH NÀO?
 • Bài toán
 • TÍNH DIỆN TÍCH
 • So sánh
 • hình học
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Chiếm bao nhiêu phần trăm ?
 • Tính bán kính đường tròn nhỏ
 • Tỉ số diện tích giữa 2 hình tròn
 • Bài toán về tính diện tích
 • Tính cạnh hình chữ nhật
 • Tìm kích thước của viên gạch hoa
 • Có tất cả bao nhiêu tam giác tạo thành ?
 • Hình lập phương
 • DIỆN TÍCH TAM GIÁC
 • TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 • Có bao nhieu cách chọn
 • Con ruồi đậu ở đỉnh tam giác?
 • Chu vi đám đất?
 • DIỆN TÍCH HÌNH NÀO LỚN HƠN?
 • Tính diện tích các hình
 • Diện tích hình thang?
 • Tính cạnh huyền thế nào...?
 • Độ dài đường chéo hình vuông?
 • Độ dài khu vườn?
 • bài toán hay
 • Tính như thế nào
 • Cắt thế nào nhỉ!
 • Bao nhiêu tam giác?
 • So sánh 1 và 4
 • Hình học
 • Đại lượng và đo đại lượng

  Bài toán về thời gian- Trường tiểu học Sơn Kím
  Bài toán: Trong một tháng nào đó, có 3 ngày thứ hai trùng vào ngày chẵn. Hỏi ngày 25 tháng đó là ngày thứ mấy trong tuần ?...

  Khác

  Toán về dãy số ( TH Kim Hoa)
  Tính tổng tất cả các số có hai chữ số mà mỗi số đó chia cho5 dư 2?...
 • Toán về dãy số ( TH Kim Hoa)
 • Tìm tuổi mõi người
 • Toán lớp 3
 • NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỎNG - TI, HIỆU - TỈ.
 • Toán lớp 4
 • Toán lớp 5.
 • Gải toán
 • Tìm số bò ?
 • Dãy số
 • Bài toán về phân số
 • Bài toán về phân số
 • Bài toán về phân số
 • Tìm số dê ?
 • Tìm số lần thua ?
 • MỞ RỘNG BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU.
 • Một số bài toán tính nhanh về dãy số
 • Bài toán
 • Giải toán
 • Đố vui
 • Đố vui
 • Tìm phân số
 • Tìm phân số
 • Dãy số
 • Tìm phân số?
 • Giaỉ toán về tỉ số %
 • Tìm số tự nhiên
 • Số học
 • Tìm chữ
 • Tìm thương của phép tính?
 • Vui cùng toán học nhé!
 • Theo toán cổ
 • Ai khỏe nhất ?
 • Giaỉ toán
 • Tìm ba số ?
 • Xác định màu áo và màu cặp tóc của mỗi bạn?
 • Tìm tổng ....
 • Tìm giá trị của x ?
 • Tính nhanh
 • Số và chữ số
 • So sánh phân số
 • Tính giá trị biểu thức
 • Tìm xem xe E chở được bao nhiêu tấn nhé.
 • ĐỐ VUI
 • Chọn Chủ tịch Hội đồng tự quản
 • Tìm lớp học?
 • Bao nhiêu viên gạch?
 • chiếm tỉ lệ %
 • Đố vui
 • có bao nhiêu quyển sách?
 • Toán cổ
 • Tính khoảng cách.
 • Toán cổ
 • :D :D
 • đố vui loài mèo :D :D
 • Hãy tính xem Lừa và Ngựa mỗi con mang bao nhiêu bọc hàng ?
 • Mấy áo? mấy quần?
 • Câu cá
 • Cân như thế nào ?
 • Mỗi bạn đạt giải mấy ?
 • So sánh số bi ?
 • Suy luận
 • SUY LUẬN
 • Toán vận dụng dấu hiệu chia hết
 • dạng toán chuyển động đều
 • Tìm thời gian ngắn nhất
 • Suy luận
 • Thứ tự xếp hàng
 • Đố bạn?
 • Bao nhiêu quả
 • Bán Bưởi
 • Vận tốc
 • Chuyển động
 • Đố bạn?
 • Tìm só
 • Chia như thế nào?
 • Đố bạn
 • Nhà trường mua hết bao nhiêu tiền bóng đèn màu ?
 • Đố vui thử tài nhanh trí
 • Đố bạn
 • Thời gian.
 • đố bạn
 • Đố bạn
 • Toán về sơn các mặt
 • Đố bạn
 • đố bạn
 • Đố bạn
 • số học
 • Có mấy thầy không bắt tay
 • Bài toán của 2 nhà toán học
 • Kiểm tra và lỗi chính tả
 • Dãy số vui
 • Trâu bò húc nhau ruồ,i muỗi chết.
 • Toán vui!
 • Đàn vịt của bác có bao nhiêu con?
 • Câu được bao nhiêu con
 • Dạng khác
 • Đặt câu hỏi để lấy công chúa làm vợ.
 • Cáo phải nhảy bao nhiêu bước?
 • ông bao nhiêu tuổi?
 • Thời gian bao nhiêu
 • Suy luận
 • Suy luận thế nào ?
 • vận tóc là mấy
 • Chia kẹo
 • 4 người đàn ông qua cầu
 • Tìm số thứ 100 của dãy
 • Tính ngày sinh
 • Lấy bao nhiều quả bóng?
 • Hãy giúp bạn nào!
 • Số học
 • toán tính tuổi
 • Kì nghỉ có mấy ngày?
 • biết hay không?
 • Bao nhiêu Trâu mỗi loại?
 • Số học
 • Con cá nặng bao nhiêu?
 • toán công việc chung
 • Có bao nhiêu con vịt trời?
 • Toán vui
 • Toán vui
 • Bài giải của học sinh
 • công việc chung
 • Em xin... theo không chàng về
 • Thuyền qua sông hẹp !
 • Toán vui
 • Tắm sông để kiếm chồng
 • Chia kiểu gì?