Dấu hiệu chia hết

Tìm tất cả các số tự nhiên có dạng 3x7y sao cho 3x7y chia hết cho 18....

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Một người đi xe máy từ tỉnh A và một người đi xe đạp từ tỉnh B. Hai tỉnh cách nhau 80 km. Nếu họ đi gặp nhau thì mất 2 giờ. Nếu họ đi cùng chiều thì xe máy đuổi kịp xe đạp sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi người biết rằng họ khởi hành cùng một lúc....

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Lớp 5A chia 3 tổ để trồng cây, cứ tổ một trồng được 2 cây thì tổ hai trồng được 4 cây, cứ tổ ba trồng được 6 cây thì tổ một trồng được 4 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây? Biết lớp 5A trồng được tất cả 108 cây....

NGA-KVY 14/1/2021

Bài tập Toán lớp 5: Tìm x và Tính nhanh CÁC DẠNG BÀI TÍNH NHANH 1. Tính nhanh: a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7 c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66 d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9 e) 0,25 x 611,7 x 40 g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2 2. Tính nhanh: a) (100 + 67) x 67 + ( 200 – 33) x 33 b) 45,651...

NGA-KVY 14/1/2021

Tìm x và Tính nhanh CÁC DẠNG BÀI TÍNH NHANH 1. Tính nhanh: a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72 b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7 c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66 d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9 e) 0,25 x 611,7 x 40 g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2 2. Tính nhanh: a) (100 + 67) x 67 + ( 200 – 33) x 33 b) 45,651 x 73 + 45,651 ...

toán 5NC

Bài toán : Ngày đầu tiên của tuần , mày cày cày được một mảnh ruộng hình chữ nhật có độ dài các cạnh 123m và 25m và diện tích mảnh ruộng này bằng 15%diện tích mà máy cày cày được trong tuân đầu tiên và diện tích này cũng bằng 20% diện tích mà nó phải cày trong 4 tuần .hãy tính diện tích mà máy cày phải cày trong bốn tuần ?...

toán 5NC

Bài toán : Tính nhanh: a, 20,19 : 0,5 + 20,19 : 0,25 + 2019 x4 b, 1/4 :0,25 - 1/8 : 0.125 + 1/2 : 0,5 - 1/16 : 0,0625...

toán 5NC

Bài toán : Ngày đầu tiên của tuần , mày cày cày được một mảnh ruộng hình chữ nhật có độ dài các cạnh 123m và 25m và diện tích mảnh ruộng này bằng 15%diện tích mà máy cày cày được trong tuân đầu tiên và diện tích này cũng bằng 20% diện tích mà nó phải cày trong 4 tuần .hãy tính diện tích mà máy cày phải cày trong bốn tuần ?...

toán 5NC

Bài toán : Sau 3 tuần một tổ công nhân làm được 120 sản phẩm và bằng 3/7 định mức của kế hoạch trong 4 tuần . Hỏi trong 3 tuần đó,họ đã làm ít hơn so với kế hoạch bao nhiêu sản phẩm ?...

Giải toán.

Hiệu của hai số là 33. lấy số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. tìm hai số đó?...

TOÁN NÂNG CAO

Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn hãy cho biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào?...

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài toán: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số. Biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 1993...

Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng

Bài 1: Không thực hiện phép tính, hãy cho biết kết quả của phép tính sau đúng hay sai? (Có giải thích) a) 2003 x 19 5 = 190281 b) 1783 + 249 + 65 + 71 = 2169...

Toán tuổi thơ

Tổng của hai số là 18,4.Nếu gấp số thứ nhất lên hai lần và gấp số thứ hai lên 3 lần thì tổng của hai số là40,4. Tìm hai số đó....

Toán tuổi thơ

Hai anh em câu cá ở hồ nước. Khi hỏi họ: " Mỗi người câu được bao nhiêu con cá?" Người anh vui vẻ trả lời :" Nếu tôi thả 4 con cá trong giỏ của tôi xuống hồ thì số ca của tôi ít hơn số cá của em tôi là 2 con. Người em cũng trả lời : " Nếu tôi câu thêm 8 con cá nữa thì số cá của tôi gấp đôi số cá của anh tôi." Hỏi mỗi người câu được mấy...

Giải Tiếng Việt

Câu hỏi: Tìm những từ ngữ miêu tả không gian và đặt 5 câu cho những từ ngữ đó....

Giải Tiếng Việt

Câu hỏi; Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau: Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín quyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn....

Giải toán

Đề bài: Tìm hai số. Biết tỉ số của hai số là 4 và nếu bớt 79 ở số thứ nhất và thêm 54 vào số thứ 2 hì tổng sẽ là 1975....