Bài toán chuyển động

Một người đi bộ từ A đến B rồi lại trở về A mật 4 giờ 40 phút. đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc tiếp đó là đường bằng rồi lại lên dốc. Khi người đó xuống dốc người đó đi với vận tốc 5 km/giờ, trên đường bằng đi với vận tốc 4 km/giờ, và lên dốc với vận tốc 3 km/giờ. Hỏi quãng đường nằm ngang dài bao nhiêu km. Biết rằng quãng đường AB dài 9 km....

TOÁN NC LỚP 5

Bài toán:Từ hai tĩnh cách nhau 610km, hai xe ô tô cùng một lúc khởi hành đi ngược chiều để gặp nhau. vận tốc xe ô tô thứ nhất 70km/h. Sau khi gặp nhau thì hai xe ô tô tiếp tục đi theo hướng của mình . Sau 5 giờ kể từ lúc khởi hành khoảng cách giữa chúng là 60km . Tính vận tốc của ô tô thứ hai ?...

TOÁN LỚP NC LỚP 5.

Bài toán : 3/4 kg cá mú giá ít hơn 2 lần so với 3/5 kg cá hồi . Tìm giá tiền 1kg cá mú. Biết rằng 1kg cá hồi bằng 180.000 đồng ....

Giải toán

Bài: Tìm một số biết rằng giảm số đó đi 3 lần rồi lại giảm tiếp 5 lần thì được số mới bằng ½ số nhỏ nhất có 2 chữ số?...

Toán: Tính nhanh

Bài : Tính nhanh ...

Sơn Trường (TTT)

Bài 8(249 + 250), An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đều cho 7 túi, mối túi ít hơn lúc ban đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo ?...

Sơn Trường ( TTT)

Bài 4 (249 + 250). Có 25 tờ tiền gồm hại loại mệnh giá 5000 đồng và 10000 đồng. Số tiền loại 10000 đồng nhiều hơn số tiền loại 5000 đồng là 100 000 đồng. Tính số tiền mỗi loại ?...

TIỂU HỌC SƠN PHÚ

Dạng toán cho biết tỉ số tuổi của hai người ở hai thời điểm khác nhau. Bài 1: Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em hiện nay. Bài 2: Anh hơn em 8 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em . Tính tuổi mỗi người hiện nay....

Số thập phân

Bài 11: Bao gạo thứ nhất nặng gấp 3 lần bao gạo thứ hai, biết rằng nếu thêm vào bao gạo thứ nhất 6,4 kg thì bao gạo thứ nhất nặng hơn bao gạo thứ hai 18,8 kg. Hỏi mỗi bao gạo nặng bao nhiêu kg?...

Toán

Tham gia hội khoẻ Phù Đổng huyện có tất cả 222 cầu thủ thi đấu hai môn: Bóng đá và bóng chuyền. Mỗi đội bóng đá có 11 người. Mỗi đội bóng chuyền có 6 người. Biết rằng có cả thảy 27 đội bóng, hãy tính số đội bóng đá, số đội bóng chuyền....

Toán về số tự nhiên

Một vị phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo: "Thưa thầy, trong lớp có bao nhiêu học sinh?" Thầy cười và trả lời:"Nếu có thêm một số trẻ em bằng số hiện có và thêm một nửa số đó, rồi lại thêm 1/4 số đó, rồi cả thêm con của quý vị (một lần nữa) thì sẽ vừa tròn 100". Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?...

Toán về tuổi

Bài 5: Tuổi ông hơn tuổi cháu là 66 năm. Biết rằng tuổi ông bao nhiêu năm thì tuổi cháu bấy nhiêu tháng. Hãy tính tuổi ông và tuổi cháu....

NGA-KVY 4/10/2021

1. Cách tìm giá trị phân số của một số Muốn tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó, ta lấy số đó chia cho phân số đã biết. Ví dụ 1: Tìm một số, biết: a) của nó bằng 25 b) của nó bằng 16 Lời giải: a) Số cần tìm là: b) Số cần tìm là: Ví dụ 2: Một xí nghiệp thực hiện được kế hoạch và còn phải làm tiếp 560 sản phẩm nữa...

Sơn Trường

Một gia đình có hai người con và một thửa đất hình chữ nhật chiều rộng 20m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nay chia thửa đất đó thành hai hình chữ nhật nhỏ có tỉ lệ diện tích là 2/3 để cho người con thứ hai phần nhỏ hơn và người anh cả phần lớn hơn. Hỏi có mấy cách chia? Theo em nên chia theo cách nào? tại sao?...

Luyện Toán, trường TH Sơn Phú, Hương Sơn

Năm nay tuổi cô gấp 6 lần tuổi cháu. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi của hai cô cháu cộng lại bằng 68. Tính tuổi cô và tuổi cháu hiện nay....

Toán. TH Sơn Hàm

Bác thợ mộc có một cây gỗ dài 10m. Bác đã cưa thành một khúc gỗ dài 2m. Bác cưa mỗi mạch mất 20 phút và sau mỗi mạch bác nghỉ 5 phút. Hỏi sau bao lâu bác thợ mộc cưa xong cây gỗ đó ? ...

Luyện Toán

Tính: a. 26 + 33 + 40 + 47 + .............. + 355 + 362. b. 2008 - 2004 + 2000 - 1996 + ........+ 16 - 12...

Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Bài toán: Một hình chữ nhật có chu vi là 72 cm .Sau khi thêm vào chiều rộng 4 cm và bớt ở chiều dài 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 4cm.Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. ...