NỘI DUNG CHÍNH

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Duy Nghĩa)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Điều tra ý kiến

  Bạn thích Mục nào nhất ?
  Thông báo, trao đổi
  Olympic Toán Tuổi thơ
  Tiếng nói từ cơ sở
  Mô hình dạy học mới
  Sau giờ lên lớp

  Ảnh ngẫu nhiên

  IMG20190419163021.jpg IMG20190419162910.jpg IMG_0087.JPG IMG_0102.JPG 20190419_164002.jpg IMG_1555691532694_1555691668851.jpg 20190412_084003.jpg Hiens_mau.jpg Hien_mau.jpg TTKP.jpg Ket_nap_doi.jpg Ghthap_huong.jpg Gh_thap_huong.jpg Gh_tap_the.jpg Gh9.jpg Gh8.jpg Gh8.jpg Gh7.jpg Gh6.jpg Gh5.jpg

  GHÉ ZÔ ! GHÉ ZÔ !

  • icon-new

  GDTH Hà Tĩnh

  Giáo dục tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân, đây là cấp học vô cùng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách con người. Vì vậy nếu giáo dục tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của giáo dục trong nước và quốc tế đối với giáo dục tiểu học, để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, như: Thực hiện Mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN; Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Tài liệu Công nghệ giáo dục; Áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Giáo dục Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch. Song song với việc thực hiện tốt các mô hình dạy học mới, giáo dục tiểu học Hà Tĩnh còn có những cách làm mới, sáng tạo của riêng mình, đó là: Xây dựng quy hoạch, mở rộng diện tích các nhà trường; Xây dựng thư viện trường học; Tổ chức bán trú cho học sinh; Tăng cường giáo dục kĩ năng sống; Đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào các trường tiểu học. Những hoạt động này thật sự đã góp phần làm cho giáo dục tiểu học Hà Tĩnh phát triển một cách bền vững, là bước đi đầu tiên khả quan, thực sự có ý nghĩa tiếp cận mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT mà Nghị quyết số 29 của BCHTW khoá XI đã chỉ ra. Hành trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đang ở chặng đường đầu tiên, việc tiếp cận cái mới, tiên tiến từ bỏ cái cũ, cái không còn phù hợp là rất khó khăn. Khó khăn hơn là làm sao thực hiện thành công cái mới mà đạt được kết quả như mong đợi, đó là tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục. Trên hành trình đổi mới và vượt khó này để thành công đòi hỏi sự nổ lực rất lớn của các nhà quản lý giáo dục, đặc biệt đội ngũ hiệu trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó không thể thiếu sự đồng thuận, sự chung tay, tham gia tích cực của toàn xã hội./.

  Khác

  Có một thùng đựng 12l dầu hỏa. Chỉ dùng can 8 lít và can 5 lít, em làm thế nào để chia được số dầu đó thành hai thùng bằng nhau....

  Khác

  Tìm chu vi hình chữ nhật, biết chiều rộng lớn hơn 15cm và diện tích bé hơn 300cm2 ( số đo chiều dài và chiều rộng là sô tự nhiên đo theo cm)...

  Khác

  Số a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12... được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp. Hỏi chữ số thứ 1985 của số a là chữ số nào?...

  Khác

  Tìm hai chữ số a và b khác nhau sao cho: a x b x ba aaa...

  Khác

  Tìm tất cả các chữ số X, Y đê: 59X5Y chia hết cho 15...

  Só thập phân

  Tích của hai số thập phân là 10,944. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 1,2 thì tích mới là 13,824. Tìm hai số thập phân đó....

  Tính tuổi ?

  Trước đây 8 năm tuổi của ba cha con bằng 45 tuổi. 8 năm sau cha hơn con lớn 26 tuổi và hơn con nhỏ 34 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay....

  Tính tuổi con?

  Tuổi bố năm nay gấp 2,2 lần tuổi con. 25 năm về trước tuổi bố gấp 8,2 lần tuổi con Hỏi khi bố gấp 3 lần tuổi con thì con bao nhiêu tuổi?...

  Tinh tuổi chị, em?

  Tuổi em hiện nay nhiều hơn hiệu số tuổi của hai chị em là 12 tuổi. Tổng số tuổi của hai chị em bé hơn 2 lần tuổi của chị là 3 tuổi. Tính tuổi mỗi người....

  Tìm phân số tối giản?

  Tìm phân số tối giản, biết rằng nếu cả tử số và mẫu số đều cộng thêm mẫu số của nó thì giá trị của phân số tăng 3 lần....

  Tìm số ban đầu?

  Cho số có sáu chữ số.Nếu chuyển vị trí chữ số hàng cao nhất thành vị trí hàng thấp nhất (không thay đổi thứ tự các chữ số còn lại) thì được số mới gấp 3 lần số đã cho. Tìm số có 6 chữ số ban đầu....

  Bài toán

  Tổng hai số là 55,22. Nếu dời dấu phẩy của số bé sang trái một hàng rồi lấy hiệu giữa số lớn và nó ta được 37,07. Tìm hai số đó....

  Bài toán

  Khi cộng hai số thập phân, một học sinh đã quên dấu phẩy của một số thập phân có hai chữ số ở phần thập phân nên được kết quả là 498,843. Tìm hai số thập phân đó biết tổng đúng là 107,793....

  Giải bài toán về số và chữ số

  Năm 1993 anh Việt nhẩm tính rằng " số tuổi của mình đúng bằng tổng các chữ số chỉ năm sinh của mình'. Tìm xem anh Việt sinh năm nào và năm 1993 anh Việt bao nhiêu tuổi?...

  Giải Toán

  Tìm một số tự nhiên chia hết cho 5, biết số đó cộng với 3 lần tổng các chữ số của nó thì bằng 59....

  Giải Toán

  Ba tổ trồng được tất cả 216 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây? Biết rằng cứ tổ một trồng được 4 cây thì tổ ba trồng được 6 cây, cứ tổ 2 trồng được 6 cây thì tổ một trồng được 3 cây....

  Toán đo lường

  Có 10 hộp thuốc viên đóng thành gói. Trong 9 hộp các gói thuốc đều nặng 10g. Chỉ có một hộp đựng các gói nặng 11g. Làm thế nào để chỉ sau một lần cân mà xác định được hộp thuốc nào đựng các gói thuốc nặng 11g?...

  Bài toán về dãy số- Trường TH Sơn Trường.

  Bài 1. Cho dãy số 3, 18, 48, 93, 153,... a. Tìm số hạng thứ 100 của dãy. b.Số 11 703 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy? Bài 2. Cho dãy số chẵn liên tiếp: 2, 4, 6, 8, 10,....2468. a. Hỏi dãy trên có bao nhiêu chữ số? b. Tìm chữ số thứ 2000 của dãy đó....