Tìm cạnh hình vuông

Một hình vuông có các sô đo diện tích (theo mét vuông) là số thập phân gồm 4 chữ số 0,2,3,5 nhưng thứ tự chưa biết, trong đó phần nguyên có hai chữ số, phần thập phân có hai chữ số. Tìm cạnh hình vuông đó....

Giải toán về hình học

Cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy hai điểm D, E sao cho AD = DE = EB. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho BM = MN = NC. Trên cạnh AC lấy hai điểm P, Q sao cho CP = PQ = QA. Tia AM cắt các đoạn thẳng DQ và EP lần lượt tại U, V. Tia AN cắt các đoạn thẳng DQ và EP lần lượt tại X, Y. a) So sánh độ các đoạn thẳng AU, UV, VM b) So...

Giải toán

Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em ?...

Toán

Tính tổng của một trăm mười lăm số lẻ có 3 chữ số đầu tiên....

Toán

Tính tổng của một trăm mười lăm số lẻ có 3 chữ số đầu tiên....

Tìm số?

Cho số có ba chữ số khác nhau. Hãy tìm số đã cho. Biết rằng số đó bằng tổng tất cả các số có hai chữ số khác nhau trong ba chữ số đã cho?...

Bài toán về chữ số

Tìm chữ số tận cùng của các tích sau: 1 x 3 x 5 x 9 x....x 59...

Dạng Toán tìm hai số tự nhiên

Tổng của 2 số là 504. Nếu lấy số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân 5 thì tích của chúng bằng nhau. Tìm 2 số đó? ...

Giải bài toán tính tuổi với số thập phân

Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay....

Số học: Bài toán về thời gian

Bài 1: Trong một năm có ít nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật? Bài 2: Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2021 rơi vào ngày thứ Ba. Hỏi ngày đầu tiên của tháng 8 đó là ngày thứ mấy?...

Bài toán liên quan đến thực tế.

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ăn trong 10 ngày. Ba ngày sau đơn vị đó được tăng quân số thêm 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu bao nhiêu ngày gạo?...

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất viết bởi các chữ số 4 mà số đó chia hết cho 12345679....

TOÁN LỚP 5.

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 19,5 mét, Chiều dài hơn chiều rộng2,75 mét. Người ta mở rông cả chiều dài và chiều rộng thêm những đoạn bằng nhau để được một sân chơi có chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính diện tích sân chơi đó?...

Tính số viên bi có trên bàn?

Trên bàn có một số bi đỏ và một số bi trắng. Nếu ta bốc đi một lần 2 viên bi, trong đó có 1 viên bi trắng và 1 viên bi đỏ, và cứ bốc như thế đem cất đi cho đến khi hết số bi đỏ thì sẽ còn lại 50 viên bi trắng trên bàn. Còn nếu như ta bốc khỏi bàn một lần 4 viên bi, trong đó có 1viên bi đỏ và 3 viên bi trắng và cứ bốc như thế cho đến hết số...

Trung bình cộng

Nhà An thu hoạch được 65 kg lạc. Nhà Bình thu hoạch được nhiều hơn nhà An là 14 kg. Nhà Huệ thu hoạch được số lạc nhiều hơn số trung bình cộng của cả ba nhà là 10 kg.Tính số kg lạc của nhà Bình đã thu hoạch được?Số kg lạc nhà Huệ đã thu hoạch được?...

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho lấy số đó chia lần lượt cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì đều được số dư là 1. ...

Bài toán về số và chữ số.

Tìm số có bốn chữ số, biết rằng tổng các chữ số của nó thì bằng hiệu của 1990 và số phải tìm....

Bài toán về số và chữ số.

Tìm số tự nhiên, biết rằng số đó cộng với tổng các chữ số của nó thì bằng 106....