Toán 4

Một số chia hết cho 6 và 8, tìm số đó biết thương khi chia cho 6 lớn hơn thương khi chia cho 8 là 4....

Thách thức tài năng

6 con cáo ăn thịt 6 con gà trong 6 phút. Vậy phải bao nhiêu con cáo mới có thể ăn hết 60 con gà trong vòng 60 phút?...

Toán 4

Tổng của hai số là 35783. Nếu thêm vào số lớn 497 đơn vị và thêm vào số bé 298 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?...

ÔN TẬP TOÁN CUỐI HK2 – LỚP 5

ÔN TẬP TOÁN CUỐI HK2 – LỚP 5 ĐỀ 1 PHẦN I: Trắc nghiệm Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: M1 Câu 1: (1điểm) 20% của 200 là: A. 20 B. 40 C. 400 D. 200 M1 Câu 2:(1điểm)...

TH Khánh Vĩnh Yên tổ chức giao lưu tuổi thơ khám phá cho HS khối 5- đề thi

Điểm ............................ ............................ BÀI THI GIAO LƯU TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG LỚP 5, NĂM HỌC 2020 - 2021 Phần thi cá nhân; thời gian làm bài: 30 phút Họ và tên: ................................................................................................................................ Chữ kí giám khảo: ...

Toán 4

Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?...

Toán 4

Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng số tuổi của hai mẹ con lúc đó là 32. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?...

Toán 5

Tìm tổng tất cả các số là số có 4 chữ số, chia hết cho 5 mà chữ số hàng trăm là 6....

BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG

Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước . Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được bể .Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được bể .Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được bể....

Giả thiết tạm

Bài toán: Lớp em mua 45 vé xem xiếc gồm 3 loại: loại vé 5000 đồng, loại vé 3000 đồng và loại vé 2000 đồng hết tất cả là 145 000 đồng. Biết số vé 2000 đồng gấp đôi số vé 3000 đồng. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu vé?...

Sửa lỗi câu

Hãy chỉ ra chỗ sai và sửa lại cho đúng các câu sau: a, Trải qua mấy nghìn năm chống kẻ thù chung của dân tộc Việt Nam, một dân tộc đã bao lần anh dũng đứng dậy ghi nên những trang sử vẻ vang. b, Trong quá trình dạy học không chỉ cung cấp kiến thức cho học sinh mà còn góp phần hình thành nhân cách cho các em....

Bài toán về cấu tạo số

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi viết số đó vào bên phải số 2009 ta được số mới có sáu chữ số, số này chia hết cho 126....

Toán 4

Trung bình cộng của 9 số lẻ liên tiếp bằng 9. Tìm 9 số lẻ đó?...

Toán 5

Bài 1: Cả một đàn gà và vịt có tất cả 50 con, biết rằng neeusa lấy 2/5 số gà cộng với 3/4 số vịt thì được 27 con. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt? Bài 2: Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu đảo ngược các chữ số của số ấy thì được số mới, lấy số mới chia cho số ban đầu thì được thương là 3 dư 13....

Toán 5

Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng lên 9 cm, tăng chiều dài 4 cm thì miếng bìa trở thành hình vuông. Tính diện tích miếng bìa ban đầu....

Toán 5

Hiệu của hai số là 5,37. Nếu chuyển dấu phẩy của số lớn sang bên trái một hàng rồi cộng với số bé được 11, 995. Tìm hai số đó....

Toán 4

Hiện nay mẹ 22 tuổi. Một năm trước đây, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.Hỏi Bố ở đâu?...

Toán 5

Tìm một phân số tối giản, sao cho cộng thêm 8 vào tử số và cộng thêm 10 vào mẫu số của phân số đó thì giá trị của phân số không đổi....