Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1

Giải toán
Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất ...
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nâng cao TV 5
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Từ trái nghĩa
 • Từ trái nghĩa
 • Từ trái nghĩa
 • Từ trái nghĩa
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Giải toán (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Tiếng Việt lớp 4
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Nguyễn Thị Thu Hà [TH Khánh Vĩnh Yên]
 • Hình học
 • Nguyễn Thị Thu Hà ( Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • DẠNG BÀI TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ
 • DẠNG BÀI TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
 • Giải toán
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • Toán
 • Toán về số thập phân
 • Toán
 • Tiếng Việt
 • BÀI TOÁN CHIA TỈ LỆ - LỚP 4
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Toán
 • Toán 4
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Giai toán nhanh
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • TH -Sơn Phú-Toán 4
 • Luyện toán - trường TH Sơn Phú
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch cho HS lớp 5
 • Toán lớp 5
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Toán phân số.
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • TH -Sơn Phú
 • TH- SƠN HÀM
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán 5
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • TV 5
 • TV 5
 • GIÁO ÁN TUẦN 33 -THEO ĐHPTNLHS LỚP 5
 • GIÁO ÁN TUẦN 32
 • GIÁO ÁN TUẦN 31-THEO ĐHNLHS
 • Toán 4
 • Luyện Tiếng Việt
 • Toán lớp 5
 • Một sô biện pháp giúp HS lớp 4,5 học tốt phân môn LT&C
 • Toán 5
 • Toán 5
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Toán 4
 • Toán
 • toán 5NC
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC
 • toán 5NC
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Toán 4
 • HÌNH HỌC
 • CẤU TẠO SỐ
 • TH- SƠN HÀM
 • Giải toán
 • NGA-KVY 18/2/2022
 • NGA-KVY 18/2/2022
 • NGA-KVY 18/2/2022
 • Giải toán về chuyển động
 • Giải toán
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Giải toán
 • Bao nhiêu?
 • Bao nhiêu?
 • Mấy giờ?
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Toán lớp 5
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán 5
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Giải toán
 • CÁCH PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG ÂM VÀ TỪ NHIỀU NGHĨA
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Bài toán giải bằng phương pháp "giả thiết tam"
 • Bài toán giải bằng phương pháp khử.
 • Giải toán tuổi thơ
 • Bài 2(251)
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Bài toán về tuổi
 • Xác định thành phần câu
 • Từ nhiều nghĩa
 • Từ đơn, từ ghép
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • Toán lớp 3
 • NGA-KVY 17/111/2021
 • NGA-KVY 17/111/2021
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số .
 • Toán NClớp 5
 • Toán CN lớp 5
 • Toán NClớp 5
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • TH XUÂN HẢI. GIẢI VĂN KHÓ
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số .
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số .
 • Toán nâng cao lớp 3
 • toán tuổi thơ . Bài 1
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • Toán 4
 • Giải toán tuổi thơ
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • Bài toán về tìm số theo điều kiện của chữ số
 • Bài toán về tìm số theo điều kiện của chữ số
 • Nhân nhẩm
 • So sánh
 • Giải toán tuổi thơ tháng 10
 • Giả Toán - Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu - Hương Sơn -Hà Tĩnh
 • Giải toán
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Giải toán.
 • Giải toán
 • Bài 8(249 + 250)
 • Bài toán Cây bèo sau bao nhiêu ngày?
 • Bao nhiêu hs?
 • bài Toán 4
 • Toán
 • NGA-KVY 4/10/2021
 • Bài toán giải bằng phương pháp " khử "
 • Bài toán giải bằng phương pháp "khử "
 • Ôn tâp về giải toán
 • Ôn tâp về giải toán
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Cấu tạo câu.
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số .
 • Sơn Trường
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Giải toán
 • Toán chuyến động đều.
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Từ ghép
 • Sơn Trường
 • Giải thiết tạm
 • Tính ngược từ cuối lên
 • “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học phân hóa đối tượng học sinh trong kiểu bài văn miêu tả lớp 4”
 • chuyên đề dạng toán lớp 4
 • Em yêu câu lạc bộ Tiếng Việt
 • Chuyên đề Cách sử dụng giáo án điện tử trong dạy học .
 • Một số biện pháp giúp học sinh lớp 2 phát huy tính tích cực, tự giác trong dạy học môn Toán
 • Dạy học bài “Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác” theo hướng hoạt động trải nghiệm
 • một số bài tập nâng cao từ và câu lớp 4
 • Chuyên đề toán tính tuổi
 • *Một số biện pháp giúp HS chậm tiến thích học Toán:
 • . Bài 1
 • TÌM SỐ - THTT PHỐ CHÂU
 • giải toán
 • giải toán
 • Tổng tỉ
 • Giả thiết tạm
 • Hình học
 • TH SƠN HÀM
 • giải toán
 • Giải toán.
 • Giaỉ toán
 • Giải toán
 • Toán lớp 3
 • THÀNH NGỮ TỤC NGỮ
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021
 • Ngô Thị Nguyệt Giải Toán tuổi thơ 1
 • Ngô Thị Nguyệt Giải Toán tuổi thơ 1
 • Toán nâng cao.
 • Toán nâng cao lớp 4.
 • Toán nâng cao tìm hai số khi biết tổng và tỉ số .
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Giải toán
 • Dãy số
 • Dãy số
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • số tự nhiên
 • Trung bình cộng
 • Trung bình cộng
 • Toán nâng cao lớp 4
 • Bài toán về tính tuổi
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Tim thơi gian
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Giải toán
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN HÀM
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Ngô Thị Nguyệt Giải Toán tuổi thơ 1
 • Ngô Thị Nguyệt Giải Toán tuổi thơ 1
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Bài toán về tỉ lệ thuân, tỉ lệ nghịch
 • Bài toán về tỉ lệ thuân tỉ lệ nghịch
 • Bài toán về tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán lớp 3
 • Viết dãy số cách đều
 • Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không?
 • Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu.
 • TÍNH TÍCH
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC MÔN ÂM NHẠC LỚP 2- 3
 • NGA TH KHÁNH VĨNH yên 15- 2-2021
 • Dãy số
 • TOÁN NÂNG CAO
 • Bài toán về hình tam giác ( TH Sơn Bằng)
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Toán nâng cao .THKV
 • Toán nâng cao .THKV
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tổng tỉ
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • Thành ngữ, tục ngữ, ca dao
 • Bài toán về tìm trung bình cộng
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • BT Luyện từ và câu
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Viết phép tính chia cho thích hợp
 • Tiểu học Sơn Hàm. Giải Toán
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Toán nâng cao lớp 4
 • Thay đổi chữ số của một số
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 19-1-2021
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • giải toán
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 13-1-2021
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Nguyễn Dung THKVY
 • Toán về tuổi
 • Giải Toán
 • Từ loại
 • Sửa lỗi câu
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên - Tiếng Việt
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên - Tìm hai số khi biết hai hiệu
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tổng tỉ
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Giải toán trên TTT
 • Giaỉ toán
 • GIÁO ÁN: SINH HOẠT DƯỚI CỜ TUẦN 13 CỦA LỚP 5A1, TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TIÊN ĐIỀN, NGHI XUÂN.
 • TOÁN NÂNG CAO
 • Giải toán
 • So sánh
 • So sánh
 • GIẢI TOÁN
 • GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH CẤU TẠO SỐ
 • Toán tuổi
 • Diện tích xung quanh , diện tích toàn phần và thể tích các hình.
 • Giải toán trên báo tuổi thơ
 • Bài toán về chuyển động trên dòng. nước
 • Bài toán về chuyển động trên dòng. nước
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • giải toán -TH Sơn Phú-HS-Ht
 • Bài toan có lời văn lớp 3
 • Bài toan có lời văn lớp 3
 • Giải toán
 • THKVY
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Giải toán
 • GIẢI TOÁN - THTT PHỐ CHÂU
 • Dạng toán về hình học
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tổng tỉ
 • Giải Toán
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Giải toán
 • TOÁN NÂNG CAO
 • Giải toán
 • Toán Tuổi Thơ
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • giải toán -TH Sơn Phú-HS
 • Giải toán
 • Giaỉ toán về trung bình cộng
 • TOÁN HÌNH HỌC
 • Dạng Toán: Sử dụng cấu tạo thập phân của số
 • sử dụng cấu tạo thập phân của số
 • HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CHÀO MỪNG NGÀY 20/11-TH XUÂN AN
 • Toán lớp 3 - TH HVY
 • Giải toán
 • Tính giá trị biểu thức.
 • Tìm x
 • Rèn kĩ năng đọc đúng chỗ ngắt giọng cho học sinh trong quá trình dạy học Tập Đọc ở lớp 4
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
 • giải toán
 • giải toán
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán lớp 3
 • TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH
 • TRƯỜNG TH &THCS SƠN LĨNH
 • TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tuổi thơ
 • Violimpic Toán lớp 5 vòng 3
 • TOÁN TỈ LỆ
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • GIẢI TOÁN
 • Bài toán cổ.
 • Các bài toán về suy luận LÔGIC- Trường tiểu học Sơn Trường.
 • TOÁN TÍNH NHANH- THTT PHỐ CHÂU
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • giải toán
 • Toán tuổi thơ
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Toán tuổi thơ
 • Giải Toán
 • GIẢI TOÁN NÂNG CAO
 • TTT239
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 LÀM TỐT BÀI VĂN MIÊU TẢ  
 • TT 27. Đánh giá học sinh tiểu học
 • TTT239 (TH SƠN HÀM)
 • Số?
 • Bài toán về hai chuyển động cùng chiều
 • Bài toán về hai chuyển động cùng chiều
 • Nguyễn Dung THKVY
 • TV lớp 4
 • Tìm số.
 • Số?
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Phân số
 • Đề toán
 • Toán về dãy số
 • Tính nhanh
 • Đánh số trang
 • Toán về dãy số
 • Toán về trung bình cộng
 • Số?
 • số đo thời gian và chuyển động đều
 • giải toán
 • Bao nhiêu?
 • Bao nhiêu trứng?
 • Ph số
 • Chia hết không?
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • TIỂU HỌC QUANG DIỆM
 • Toàn TH Khánh Vĩnh Yên
 • Toán nâng cao lớp 5
 • Toán nâng cao lớp 5
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 9/6/2020
 • Bài toán về chuyển động đều.
 • Toán nâng cao lớp 4
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán nâng cao lớp 4
 • giải toán trường TTPC
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 19/4-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 2-4-2020
 • Toán nâng cao KV
 • Toán nâng cao TH khánh vĩnh
 • Giải bài trên Toán tuổi thơ
 • Tìm hai số khi biết tổng số và tỉ số của 2 số đó
 • Đưa về bài toán điền chữ số
 • Giaỉ toán
 • TOÁN TÍNH NHANH- THTT PHỐ CHÂU
 • Từ loại
 • Tiếng việt
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • Giải toán:
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán nâng cao lớp 5
 • Toán nâng cao lớp 5
 • Số học
 • Số học
 • toán
 • Giải toán
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Toán tuổi ( tiểu học Sơn Hàm)
 • Bài toán
 • Suy luận logic
 • Giải toán
 • Giải toán:
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động kim đồng hồ.
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tính tổng
 • Vận dụng bài toán hai vật chuyển động cùng chiều: Tính thời gian hai vật đuổi nhau và còn cách xa nhau một khoảng m.
 • Tìm nhanh x
 • Giải toán
 • Giải Toán
 • Giải toán ( TH Sơn Thủy)
 • Toán 5
 • Toán chuyển động
 • Bài toán về chữ số
 • Giải toán
 • Giaỉ toán về tỉ số %
 • Giải toán lớp 5 - Tiểu học Sơn Thịnh
 • Cách học Toán lớp 4 hiệu quả
 • Giải toán
 • Bài toán về trung bình cộng
 • Đề toán
 • Cấu tạo số
 • Dung kv
 • Dung kv
 • Tiếng việt
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • Hình học
 • dungkv
 • Nguyễn Dung THKV
 • DT HCN - Lớp 3- GVTH S tây
 • Toán lớp 3- GVTH S Tây
 • Tính giá trị của BT ( Lớp 3)- GV TH Sơn Tây
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • Giải toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Tìm n: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Số tự nhiên
 • GIẢI TOÁN - TH SƠN HÀM
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán tuổi thơ
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán về tìm thành phần chưa biết
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán Tìm x
 • THSK2. Bài toán về tìm thành phần chưa iết
 • Toán nâng caoTH-KV
 • Toán nâng cao tiểu học
 • Toán Tiểu học KV
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 8/12/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 8/12/2019
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • Luyện Tiếng Việt
 • Hơn - Kém
 • Sắp xếp thứ tự PS- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Đo lường (trăn trở của người vợ)
 • Dãy số
 • TÌM - TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán trung bình cộng
 • Toán 5- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
 • toán hình thang
 • Bài toán vui
 • Bài toán về phân số
 • Tính: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán lớp 5- TH&THCS SƠN LĨNH
 • bài toán về thể tích
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
 • Dấu ngoặc kép
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Giải toán
 • giải toán
 • Giải toán tuổi thơ 1-Số 228+229
 • Giải toán
 • Toán lớp 3
 • Giải toán tuổi thơ 1-Số 228+229
 • Số học
 • Giải toán qua thư Toán tuổi thơ 1 số 228+229
 • NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LÀM BT LÀM VĂN LỚP 4
 • Hình.
 • Số?
 • Toán 4- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Giải toán
 • Luật viết chính tả
 • Biện pháp nhân hóa
 • Giải toán tuổi thơ 1
 • Giaỉ toán
 • Số?
 • Giải Toán lớp 3
 • Bài toán về chuyển động đèu
 • Hình.
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/11/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/11/2019
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Hình.
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH XUÂN HẢI TỔ CHỨC NGÀY HỘI “TIẾNG HÁT DÂN CA” NĂM HỌC 2019- 2020
 • Hình
 • TH Khánh vĩnh
 • TH khánh Vĩnh
 • Giải toán
 • Hình.
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Bằng phương pháp " Khử"
 • Gà con giá bn?
 • Hình.
 • Toán Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính.
 • Toán Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phàncuar phép tính.
 • Toán Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phàncuar phép tính.
 • Hình học
 • Hình tam giác
 • Quy luật phân số
 • Hình.
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • TH SƠN LĨNH
 • Thêm chủ ngữ, vị ngữ để câu hoàn chỉnh
 • Giải toán
 • Giải toán tuổi thơ
 • Đo lường
 • Xác định từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Số học
 • Hình- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Số?
 • Giải Toán
 • Giải toán
 • Trung bình cộng
 • toán
 • Dãy số
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • giáo án mĩ thuật lớp 2
 • Tìm thêm cách giải Bài 2(224) Giải toán qua thư
 • Trung bình cộng.
 • Tính tổng
 • Giải toán dạng tổng, tỉ
 • Diện tích hình vuông
 • Toán chuyển động đều
 • Toán tuổi thơ.
 • TH SƠN LĨNH
 • Toán tìm X - TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán liên quan đến số chia hết- TH&THCS SƠN LĨNH
 • TOÁN LỚP 3
 • Toán 4
 • Tính nhanh
 • Tìm từ TH Sơn An
 • Tiếng Việt 4
 • Giải toán tuổi thơ 1-Số 227
 • Giả thiết tạm.
 • Hình
 • Toán thời gian
 • Tự học tự bồi dưỡng
 • Giaỉ toán tuổi thơ
 • Giải toán
 • Tuổi.
 • Tuổi.
 • Hình.
 • Một số phương pháp dạy TNXH lớp 3
 • Đố cân não
 • CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
 • Toán 5- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
 • Bài toán về hình học
 • SỐ 227- MƯA GÌ?
 • Ngày tháng- GVTH Sơn Tây
 • TH Tân Mỹ Hà
 • GIẢI TOÁN TUỔI THƠ SỐ 227- TH SƠN HÀM
 • Bài toán về kết quả phép nhân:
 • chuyển động đồng hồ
 • Toán tuổi thơ
 • TH Khánh Vĩnh
 • Giải toán Trường Tiểu học Sơn Phú
 • BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG
 • Giải bài Toán tuổi thơ
 • tiếng việt
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 10/10/2019
 • Tiếng việt
 • Toán lớp 5
 • Giải toán
 • Toán 5
 • SỐ TỰ NHIÊN
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh Bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu
 • Giải bài toán có liên quan về mối quan hệ tỉ lệ .
 • TTT1 SỐ 225+226
 • Thành ngữ, tục ngữ
 • toán lớp 4
 • Tìm hai số biết hai hiệu số - Toán 4
 • 10 kĩ thuật dạy học
 • giải toán
 • Từ loại
 • Từ loại
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • Toán
 • bao nhiêu số?
 • Giải
 • Toán tuổi thơ.
 • TOÁN 4,5-TH SƠN TRƯỜNG - HS -HT
 • Toán 4- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
 • Toán 4
 • Toán tìm số trung bình cộng
 • Tìm số theo điều kiện cho trước
 • Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong văn miêu tả cho học sinh Tiếu học
 • CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO VỀ SỐ TỰ NHIÊN
 • Các phép tính về phân số
 • Tìm số trung bình cộng
 • Toán 4,5
 • Bài toán về dãy số.
 • Tính tổng
 • Dãy sô
 • Dãy sô
 • Dãy sô
 • Dãy sô
 • Dãy sô
 • Một số hình thức, phương pháp rèn chữ cho HS lớp 3
 • Toán về "trồng cây"
 • Bài toán về chuyển động đèu
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Tính tổng bằng cách thuận tiện nhất
 • Dãy sô
 • Chữ số
 • Dãy sô
 • Chuyển động đều
 • Toán thời gian
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Giải toán
 • Toán trung bình cộng lớp .
 • Hình Chữ nhật
 • tìm x
 • toán tuổi thơ
 • toán tuổi thơ
 • Hình tứ giác - Khánh Lộc
 • Toán tư duy - KL
 • Toán về số thập phân - TH Khánh Vĩnh
 • trạng ngữ và cách thêm trạng ngữ lóp 4
 • DANH TỪ -ĐỘNG TỪ -TÍNH TỪ LỚP 4
 • CÁC BÀI TẬP VỀ XÁC DỊNH CHỦ NGỮ VỊ NGỮ - LỚP 5
 • CÁC BÀI TẬP VỀ XÁC DỊNH CHỦ NGỮ VỊ NGỮ - LỚP 5
 • các dạng trạng ngũ và dạng câu
 • giải toán
 • giải toán
 • Các bài toán về suy luận logic
 • Lớp 3
 • Toán lớp 3
 • Chuyển động vòng tròn
 • Chuyển động vòng tròn
 • Vận tốc trung bình
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Giải toán
 • Toán.
 • Giải toán
 • giải toán
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 17/3/2019
 • Tìm thành phần chưa biết
 • Toán vòi nước
 • TOÁN TUỔI THƠ 1- SỐ 222 - TH THANH LỘC- CAN LỘC - HÀ TĨNH
 • Bài tập cuối tuần lớp 3
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán 4
 • Toán 4
 • Toán 4
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • TBC
 • Có bao nhieu học sinh(tt)
 • Có bao nhieu học sinh
 • Có bao nhieu học sinh
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Giải gì?
 • TOÁN TUỔI THƠ 1 SỐ 218
 • giai toan
 • Chuyển động đều
 • Số?
 • Giải toán
 • Tiểu học Sơn Hà
 • Giải toán kanngaroo- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán kanngaroo- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • TOÁN TUỔI THƠ 1 Bài 4 (216+217)
 • giai toan lop 5
 • Khác
 • Tỉ số %
 • Giải Toán tuổi thơ 1. Số 215
 • Bài toán về quan hệ giữa giữa các thành phần của phép tính
 • Bài toán về quan hệ giữa giữa các thành phần của phép tính
 • Phân số
 • Khác
 • Khác
 • Giải toán
 • Vận tốc
 • Khác
 • Khác
 • Hình học
 • Hình
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Khác
 • Hình
 • giải toán
 • giải toán
 • 54 Dân tộc Việt Nam-Dân số và địa bàn cư trú
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Khác
 • Tìm từ ghép
 • Giải Toán
 • Đố bạn?
 • Khác
 • Toán đo lường
 • Hình
 • Tính tuổi
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Đố bạn?
 • TBC
 • TBC
 • TBC
 • Giải toán
 • Toán vận tốc
 • Giải toán
 • Từ láy, từ ghép
 • Toán
 • Giải toán lớp 4
 • Toán lớp 4
 • Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường tiểu học sơn Trường với chủ đề " Bảo vệ tài nguyên biển đảo "
 • Tính số cây
 • DẠNG TOÁN TÌM LẠI TỔNG ĐÚNG
 • Tính
 • Vận tốc
 • Bài toán về tỉ số phần trăm.
 • Bài toán
 • Tinh
 • Giải toán
 • Bài toán
 • Từ ghép, từ láy,...
 • Tìm số
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Toán
 • Luyện Tiếng Việt
 • Giải toán bằng thơ
 • Toán tuổi thơ Số 213- 214
 • Luyện Tiếng Việt
 • Xác định các bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau đây:
 • Th Sơn Phú- Giải bài toán về dấu hiệu chia hết
 • Toán về dãy số
 • Giải toán
 • Giaỉ toán
 • QUY LUẬT VỀ DÃY SỐ
 • phép nhân phép chia
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Bài toán trung bình cộng
 • Tìm số ?
 • Số chẵn hay lẻ?
 • Toán chuyển động
 • Giải toán
 • Toán đố
 • Toán 5
 • toán giải lớp 4
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Tìm số
 • TOÁN TUỔI THƠ 1 Bài 6 (213+214)
 • Toán tuổi thơ 1 - Số 213 +214
 • Toán tuổi thơ 1 - Số 213 +214
 • Toán
 • Tìm số thập phân
 • Giải toán
 • Toán tổng, hiểu - tỉ
 • TOÁN THƠ
 • Toán về TBC
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh - Toán Tổng tỉ
 • TỔ 5 TRƯỜNG TH XUÂN AN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI.
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • tiếng việt
 • Khác
 • Tại sao?
 • bài toán hay lớp 4
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh - Toán TBC
 • hỏi xoáy đáp xoay
 • toán
 • Ai có hứng thì chơi nhé.
 • Số thập phân
 • Số học
 • phân biệt nghĩa của từ láy.
 • Toán đồng hồ - Thảo KL
 • nhờ mọi người tìm phương pháp dạy học mới
 • Bài toán chuyển động
 • Bắt tay nhau
 • Bài toán về Tính diện tích
 • toán học
 • Lập số
 • Tính diện tích
 • Hiệu - tỉ
 • BÀI TOÁN VỀ SỐ ĐO THỜI GIAN- TIỂU HỌC SƠN AN
 • so sánh A và B
 • Giaỉ toán
 • Giaỉ toán
 • Tìm số trâu, bò?
 • giải toán nâng cao
 • Thảo- Khánh Lộc
 • CHUYÊN ĐỀ VỀ BÀN TAY NẶN BỘT
 • toan lớp 3
 • Tạp chí toán tuổi sồ 210
 • toán tuổi thơ
 • Tạp chí toán tuổi sồ 210
 • toán tuổi thơ lớp 5.
 • Tổng - tỉ
 • Chuyển động đều
 • Tìm số tự nhiên a
 • Hình
 • Chuyển động đều
 • Hình
 • Hình
 • Tính khối lượng con cá
 • Tìm hiệu hai số
 • Tìm kết quả đúng
 • Tỉ số phần trăm
 • toan lop 3
 • tỉ số
 • Hình học
 • toán về chuyển động . Tiểu hộc Sơn Trường.
 • Toán Nhi đồng chăm học
 • toán học
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Giải toán
 • Tỉ số phần trăm
 • Toán 5
 • chia hêt và chia có dư
 • So sánh dãy tính
 • Toán về hình học lớp 4
 • so sánh phân số
 • Một số bài toán về số tự nhiên
 • toán lớp 3: Mẹ 40 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
 • toán lop 4:Tìm hai số biết tổng của 2 số là 30, hiệu của hai số là 10.
 • toán tuổi thơ lớp 5.
 • Hình
 • Giải toán tuổi thơ (207)
 • Giải Toán tuổi thơ 1. Bài 1 (207)
 • Số học
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • toán 4
 • Bài toán về " Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó"
 • Giaỉ toán vè tìm diện tích
 • Giaỉ toán vè tìm diện tích
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH CHƯA NGOAN
 • Tìm số trung bình cộng
 • Tìm số trung bình cộng
 • Tính?
 • Tìm số?
 • Tìm phân số
 • Toán Nhi đồng chăm học
 • Toán Nhi đồng chăm học
 • tam suất thuận, nghịch
 • DÃY SỐ
 • VẬN DỤNG DẤU HIỆU CHIA HẾT VÀO GIẢI TOÁN
 • Tìm số:
 • toán lớp 4
 • ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • ĐỀ KHẢO SÁT TỪ LỚP 1-5
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó
 • Tìm số trung bình cộng
 • Tìm số trung bình cộng
 • Toán nâng cao lớp 2.
 • Một cách hiểu khác về từ trái nghĩa
 • tỉ số
 • từ loại
 • Từ loại
 • Cách để phân biệt từ ghép và từ láy
 • Giải toán
 • So sánh phân số
 • Bài toán về phép chia hết và phép chia có dư.
 • TH Khánh Lộc - Ngô Thị Nguyệt - Toán Số học
 • tim x
 • tiếng việt
 • Tìm số thập phân
 • Toán số thập phân
 • Toán phần trăm
 • Toán tuổi thơ số 203
 • Bài toán dạng tìm số trung bình cộng
 • Giải toán:
 • toán học
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Cấu tạo sô
 • toán
 • Tiếng việt
 • Số học
 • Hình học
 • Chuyển động ngược chiều gặp nhau.
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai sô đó
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó
 • Bài toán dành cho HS lớp 3
 • Bài toán về tính diện tích tam giác
 • BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
 • GIẢI TTT SỐ 201-202 (TIẾP)
 • GIẢI TOÁN TUỔI THƠ 1 (201- 202)
 • Tìm x lớp 2
 • giải toán lớp 4
 • Phân số
 • Phân số
 • Diện tích
 • Diện tích
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Biểu thức chứa chữ
 • Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Toán tuổi thơ (200)
 • Giải toán qua thư Toán Tuổi Thơ (200)
 • Bài toán xanh
 • Toán chuyển động đều
 • HINH HOC
 • Hình học
 • toan lớp 3
 • Giải toán tuổi thơ
 • Giải toán tuổi thơ
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Bao nhiêu
 • Toán về chuyển động
 • Khác
 • Toán về chuyển động
 • Toán về chuyển động
 • Khác
 • Khác
 • Tính tuổi
 • Khác
 • Giải toán
 • Tổng - tỉ
 • Tỉ số phần trăm
 • Toán Tuổi Thơ (198)
 • BÀI TOÁN XANH SỐ 61
 • giải toán
 • Toán tuổi
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải Toán
 • giải toán
 • Đề Kiểm tra ĐK giua kỳ 2 Lop 5
 • Tìm số
 • mấy học sinh
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai sô đó
 • Đánh số các trang sách
 • chuyển động
 • Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp
 • Bài toán về " Chia tỉ lệ "
 • GIẢI TOÁN TUỔI THƠ SỐ 196 +197
 • giải toán lớp 5
 • NHI ĐỒNG CHĂM HỌC
 • Tính diện tích hình vuông.
 • Giải toán
 • Toán tuổi thơ số 195
 • toán tuổi thơ (195)
 • tìm bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ
 • Các bài toán tính tuổi được giải dựa vào yếu tố phụ
 • số nào
 • Tìm số dư
 • CN- VN - (TH Sơn Diệm)
 • Từ ghép , từ láy
 • Chữa câu sai
 • Giải bài trên Toán tuổi thơ
 • giải toán
 • bài Toán
 • Tính nhanh(Một vế bằng 0)
 • Toán Lớp 3
 • Đề thi giải toán qua thư số 194 tháng 12/2016 - TTT:
 • TOÁN
 • Toán tuổi thơ số 194
 • Tính tuổi ?
 • Toán diện tích
 • Toán chuyển động
 • Xác định bộ phận chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
 • Baì toán
 • Toán về hai chuyển động ngược chiều
 • chữa câu sai
 • Giải toán về Tỉ số phần trăm
 • Tỉ só phần trăm
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • toán tuổi thơ 192+193
 • Tìm số
 • Giải toán bằng thơ
 • Toán tuổi thơ số 192+193
 • Toán tuổi thơ số 192+193
 • Thi giải toán qua thư( Toán tuổi thơ số 192+193) Dành cho lớp 3
 • Giải Toán lớp 4
 • Giải toán
 • Lĩnh chỉ
 • Chữa câu sai
 • giải toán
 • giải toán
 • Bao nhiêu
 • Tính tuổi
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ:
 • giải toán lớp 4
 • Giải toán
 • BÀI TOÁN LỚP 5
 • Phép tính với số tư nhiên,phân số và số thập phân
 • Tiếng việt
 • Tìm số
 • Toán trồng cây
 • Toán 4; Giải toán trung bình cộng
 • Bài toán giải bằng cách tính ngược từ cuối lên. (GV trường Tiểu học Sơn Trường)
 • Giải bài toán
 • Số học
 • Số học
 • Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ
 • CÁC BƯỚC LÀM MỘT BÀI VĂN CẢM THỤ VĂN HỌC
 • Toán phân số
 • Giải toán
 • Bài Toán vui về cân,đong
 • BÁN BIA
 • Trao đổi
 • giai toán
 • Bài toán tính tuổi
 • Giải toán
 • Cảm thụ văn học
 • Tìm x
 • BAO NHIÊU TRẬN ĐẤU?
 • Tìm số
 • Tính chia hết
 • Toán 3
 • giải toán dan gian
 • Bài toán về tính chất chia hết
 • Số học
 • Số học
 • Số học
 • Chuyển động đều
 • Tính tổng
 • Tính tổng
 • Tính tổng
 • giải toán
 • Tìm số.
 • Tìm số
 • Tính bằng cách thuận tiện nhất
 • Giải toán
 • Dạng toán tìm số
 • Dạng toán tìm số
 • Giải toán tuổi thơ
 • Toán 4
 • Khác
 • Toán vui
 • Giải bài trên chuyên mục Thi giải Toán qua thư số 186 (tháng 4/2016)
 • Hiểu biết chung

  Hiểu biết chung - lớp 3
  Hà giúp mẹ dán hoa lên 12 hộp quà có dạng khối lập phương. Mỗi mặt hộp quà Hà dán một bông hoa> Hỏi Hà chuẩn bị bao nhiêu bông hoa giấy để cần đủ dán cho số hộp quà đó?...
 • HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 5 CÁCH GIẢI CÁC DẠNG TOÁN “TỈ SỐ PHẦN TRĂM”
 • Giúp học sinh “ Học thuộc bảng cộng trừ lớp 2”
 • HIỂU BIẾT CHUNG
 • CẦN ĐỐI XỬ NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI CÂU TRẢ LỜI CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH HỎI - ĐÁP ?
 • 5 CÁCH KHỞI ĐỘNG TRƯỚC KHI VÀO BÀI MỚI
 • TỔNG HỢP CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4
 • QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP DẠY TIẾNG VIỆT 2 - LUYỆN VIẾT ĐOẠN
 • Vận dụng tục ngữ ca dao vào chủ đề gia đình.
 • Quy trình dạy Tiếng Việt lớp 2 - Đọc ( Sách kết nối tri thức với cuộc sống)
 • PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG THƯƠNG CHO HỌC SINH LỚP 4
 • Điều chỉnh một số thói quen trong dạy học
 • KHAI THÁC CÁC BÀI TẬP ĐỌC ĐỂ DẠY TẬP LÀM VĂN TRONG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
 • QUY TẮC VIẾT Y DÀI VÀ I NGẮN TRONG TIẾNG VIỆT
 • GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG BẰNG CÁCH VẼ SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG
 • hiểu biết chung
 • DẠY HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘ
 • DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
 • Trường học hanh phúc
 • hiểu biết chung
 • Một số biện pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Lịch sử lớp 4
 • Sân chơi trí tuệ
 • Sân chơi trí tuệ
 • Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4,5 hứng thú học tốt môn Lịch sử ở Tiểu học.
 • QUY LUẬT VIẾT DÃY SỐ
 • PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH TRẺ TẬP ĐỌC NHANH
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN VIẾT CHỮ ĐẸP, GIỮ VỞ SẠCH BẬC TIỂU HỌC
 • Sân chơi trí tuệ
 • Một số biện pháp nhằm hướng dẫn học sinh học tốt phép tu từ so sánh trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 3
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • Giải bài toán bằng thơ
 • Trần Đăng Khoa- - Nhà thơ của thiếu nhi
 • QUY LUẬT VIẾT DÃY SỐ:
 • Quy tắc viết phụ âm đầu “cờ ”, phụ âm đầu “gờ”, “ngờ”, nguyên âm i / y
 • Một số biện pháp rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4.
 • Một số bài toán Phân tích số
 • Hệ thống hóa kiến thúc về danh từ
 • QUY TRÌNH MỘT TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
 • Chắc hẳn có nhiều phụ huynh đang nhầm khi hướng dẫn con đọc số đọc số 204 là "hai trăm linh bốn" hay " hai trăm linh tư"?
 • CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LẬP LUẬN KHI LÀM VĂN KỂ CHUYỆN CHO HỌC SINH LỚP 4
 • CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 5 VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
 • Chuyên đề: Hướng dẫn dạy học theo nhóm ở nhà trường Tiểu học.
 • CÁCH PHÂN BIỆT TỪ ĐƠN - TỪ PHỨC
 • Hình thành thói quen tự học cho học sinh tiểu học
 • Gói câu hỏi thi rung chuông vàng lớp 5
 • 5 biện pháp giúp giáo viên dạy tốt văn tả cảnh ở lớp 5.
 • Hình thành thói quen tự học cho học sinh tiểu học
 • GIẢI TOÁN LỚP 5
 • toan lop 5
 • BÀI TẬP VÈ VIẾT ĐOẠN VĂN
 • chuyên đề : TẬP ĐỌC - HỌC THUỘC LÒNG - LỚP 3 Trường Tiểu học Xuân Phổ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 • Hướng dẫn HS giải các bài toán về hình vuông và hình tròn liên quan đến tỉ số phần trăm.
 • PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 5
 • tự học
 • Trạng ngữ
 • Cảm nhận văn học
 • tìm số
 • Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số
 • Dạy học theo quan điểm phát triển năng lực.
 • QUY LUẬT VỀ DÃY SỐ
 • Powerpoint đơn giản đến thế !!! dùng phím CTRL
 • giải toán về hình học
 • CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 5
 • MỘT SỐ KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC .
 • Giúp HS giải tốt dạng toán: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó.
 • bài toán có lời giải
 • Từ ghép, từ láy
 • Tìm số tự nhiên
 • Hướng dẫn HS lớp 5 giải tốt dạng toán: Tìm một số phần trăm của một số
 • Cách giải dạng Toán rút về đơn vị lớp 3
 • Giúp hs dễ hiểu khi làm các bài Toán về phép chia có dư?
 • Một vài biện pháp giải toán về tỉ số phần trăm
 • toán chuyển động
 • dạng toán hình học
 • Chuyên đề điểm: Địa lí địa phương
 • BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ, TRẠNG NGỮ TRONG CÂU
 • CHUYÊN ĐỀ: VẬN DỤ̣NG LINH HOẠT CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN MÔN CHÍNH TẢ LỚP 3
 • BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ, TRẠNG NGỮ TRONG CÂU
 • 54 DÂN TỘC VIỆT NAM - DÂN SỐ VÀ ĐỊA BÀN CƯ TRÚ
 • HƯỚNG DẪN HỌC SINH TIỂU HỌC XÂY DỰNG NỘI QUY LỚP HỌC
 • CÁC DẠNG TOÁN TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
 • Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học văn miêu tả lớp 4.
 • TRAO ĐỔI NHỮNG HIỂU BIẾT VỀ NĂM NHUẬN.
 • Chương trình bồi dưỡng Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018
 • Toán chia hết
 • Toán chia hết
 • toan hình
 • MỘT SỐ CÁCH PHÂN BIỆT TỪ GHÉP, TỪ LÁY
 • Hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa của từ ngữ trong bài và nội dung bài trong dạy học tập đọc lớp 4, 5 chương trình hiện hành.
 • thành ngữ so sánh
 • CHUYÊN ĐỀ TIẾT ĐỌC SÁCH THƯ VIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỌC TO NGHE CHUNG
 • Giúp học sinh Tiểu học viết đúng dấu hỏi/dấu ngã
 • Khắc sâu và mở rộng khái niệm về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, từ đồng âm cho học sinh lớp 5
 • CĐ DẠY HỌC PHÂN HÓA THEO ĐÔI TƯỢNG HỌC SINH Ở TIÊU HỌC
 • MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 VIẾT ĐOẠN VĂN , BÀI VĂN “ MIÊU TẢ CON VẬT”
 • CÁCH NHẬN BIẾT TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY
 • Dạng bài tập về biện pháp tu từ; nghệ thuật dùng từ, đặt câu
 • Những đoạn văn tả mùa hè
 • Bảng tham chiếu chuẩn đánh giá học sinh môn Tiếng Việt lớp 2
 • CHUYÊN ĐỀ TẬP VIẾT LỚP 2
 • Rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong văn miêu tả cho HS tiểu học
 • xac đinh loai từ
 • NHỮNG HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN GẦN GŨI VỚI CHÚNG TA.
 • Một số bài toán tính nhanh. Lớp 5
 • toán tuổi
 • Giải toán
 • giải toán violenpic lớp4
 • Toán 4
 • toán do lớp 1
 • Chia hết
 • Chia hêt
 • Bao nhiêu khách nam, bao nhiêu khách nữ?
 • Tiểu học Sơn Phú -Hương Sơn (Toán chuyển động )
 • Chuyển động
 • Chuyển động
 • Chuyển động
 • Tìm y
 • tìm X
 • cáu tạo từ phức
 • XÁC ĐỊNH TN-CN-VN
 • tạo từ
 • Xác định TN- CN- VN- GV Tr Tiểu học S Diệm
 • Xác định DT- ĐT- TT
 • Môn tiếng Việt- Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • từ đơn, từ ghép, từ láy
 • Tỉ số %
 • quy tắc viết phụ âm cờ
 • cấu tạo từ
 • CÁCH DÙNG TỪ VÀ SỬA LỖI DÙNG TỪ TRONG DẠY TẬP LÀM VĂN Ở TIỂU HỌC
 • Căn cứ để phân chia thành phần câu trong TV ở tiểu học ( lớp 4,5)
 • Hiểu biết thêm về PPDH
 • Tiếng việt xác định CN- VN- TN
 • Tiếng việt xác định CN- VN
 • Trường tiểu học Nam Hồng tổ chức thành công chương trình “Nắng sân trường” mang đến cho học sinh một sân chơi lý thú.
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Bài toán chuyển động đều
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toan ve dien tich
 • chưng tỏ
 • Giải trí cho vui
 • tính diện tích
 • tính diện tích
 • Từ đơn, từ ghép
 • Từ ghép, từ láy
 • Tinh nhanh, tinh nham
 • Toán phần trăm
 • Bài toán về tính ngày, tháng.
 • tìm số điểm
 • Nhân Hóa - So Sánh
 • Nhân Hóa
 • Tiếng việt
 • Giải toán
 • Tìm các từ ghép
 • Toán lớp 4
 • Toán lớp 4
 • Từ ghép
 • Từ ghép, từ láy
 • Chữa câu sai
 • Tỉ số phần trăm
 • Tỉ số phần trăm
 • Toán về số thập phân
 • Cùng chia sẽ
 • Sửa câu sai
 • Sắp xếp từ tạo thành câu.
 • Từ trái nghĩa
 • Xác định từ đơn, từ ghép , từ láy
 • Tìm hiểu
 • Cùng vui với hiện tượng thời tiết
 • Toán %
 • giai toan
 • Ngắt nhịp câu thơ
 • Ngắt nhịp câu thơ
 • Bao nhiêu hình lập phương?
 • Toán 5
 • Giải toản
 • tìm số
 • Tính
 • Những phép toán thú vị về năm 2016:
 • tìm a
 • So sánh phân số:
 • Vẽ hình vuông
 • Tìm số bò và số trâu
 • Dãy số
 • Tìm hai số
 • Tìm mỗi số
 • Tìm số học sinh
 • Khác
 • xác định thành phần câu
 • Biểu thức và tính giá trị biểu thức
 • Tìm hai số
 • Tìm hai số
 • mĩ thuật
 • mi thuat
 • Tính tổng
 • Cắt hình
 • Giải bài toán lớp 3
 • tính nhanh
 • Ảo thuật tính tuổi
 • Bài toán số thập phân
 • Giải toán đố về số thập phân
 • Toán về chuyện động trên dòng nước.
 • Toán về tìm quãng đường
 • Chia sẻ ra đề thi cuối học kì 1
 • Tìm số học sinh của lớp 5A
 • So sánh
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Dấu hiệu chia hết
 • Dấu hiệu chia hết
 • Tính tuổi?
 • Đố vui
 • Các câu dưới đây sai chỗ nào sữa lại cho đúng?
 • Tìm số TN
 • Bài toán tuổi
 • Bài toán tính tuổi
 • Toán Tuổi thơ
 • So sánh phân số
 • Tìm hai số biết hiệu số và tỉ số của chúng
 • Tính nhanh
 • Gải toán khi biết tổng và tỷ
 • Hình học
 • Thông tư 30
 • Bài toán hình học
 • Trao đổi về thông tư 30
 • tìm thành ngữ tục ngữ
 • Tìm số
 • tìm hình
 • PHÂN TÍCH SỐ:
 • tìm 2 số
 • BÀI TOÁN
 • bài toán dành cho học sinh có năng khiếu
 • Thử làm nhà tư vấn.
 • CẦN TRỢ GIÚP....!!!!!
 • nêu sự khác nhau về nghĩa
 • Toán Hiệu và tỉ số
 • Tìm giá trị lớn nhất.
 • Toán
 • Giải toán ngày thứ bảy
 • Hỏi ý kiến khán giả
 • Từ ghép và từ láy
 • Toán trung binh cộng
 • Toán chuyển động
 • Phan Duy Hải giải Bài toán của Đinh Thị Ánh Tuyết
 • toán về tỉ số phần trăm
 • Giải toán
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Hình học
 • toán TBC
 • Tìm số?
 • bài toán dành cho học sinh lớp 5
 • Thử IQ
 • Đố bạn .
 • Tính tổng các chữ số
 • Đặt câu
 • viết 2 số hạng vào dãy số.
 • Bài toán xét chữ số tận cùng
 • Tính quãng đường
 • Bài toán về phân số
 • Dãy tính
 • phép chia có dư
 • Toán công việc
 • Cấu tạo số
 • Khác
 • Tính nhanh
 • Bài toán về trung bình cộng
 • đề số 3. hiểu biết chung
 • kinh nghiệm ra đề thi
 • Lưu ý khi ra đề thi
 • Tìm số
 • Hiểu biết chung về VNEN . Chúng ta cùng hâm nóng tí nhé!
 • Tính thế nào?
 • Đề số 2. Hiểu biết chung
 • Đề số 1. Hiểu biết chung
 • Giải Toán

  Giải toán
  Hai số có thương bằng 108. Nếu giữ nguyên số bị chia và tăng số chia lên 2 lần thì thương mới bằng bao nhiêu?...
 • GIẢI TOÁN (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • Giải toán
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Giải toán lớp 4 (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Giải toán (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Toán tuổi thơ
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Giải toán (TH Khánh Vĩnh Yên)
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • Giải toán (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • GIẢI TOÁN (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • GIẢI TOÁN (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • Toán tỉ số phần trăm
 • Toán tỉ số phần trăm
 • GIẢI TOÁN
 • GIẢI TOÁN
 • Giải toán
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • Toán
 • MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI VÀ CÁCH GIẢI
 • 10 BÀI TOÁN VUI DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
 • GIẢI TOÁN LỚP 4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Toán
 • TH- SƠN HÀM
 • Một số bài toán giải bằng phương pháp khử cho HS lớp 5
 • Một số bài toán giải bằng phương pháp khử cho HS lớp 5
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Giải Toán.
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN HÀM
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • THKhánh Vĩnh Yên
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán
 • Toán
 • Toán hình học
 • Toán
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Toán lớp 3 - TH KVY
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • GIẢI TOÁN LỚP 4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Giải toán lớp 5
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Chữa câu sai - Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • Giả toán về tỉ số phần trăm
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4/2022
 • NGA-KVY 19/4 /2022
 • NGA-KVY 19/4/2021
 • Nguyễn Hương THKVY
 • Một số biện pháp tổ chức đọc diễn cảm trong phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 4-5
 • Toán NClớp 5
 • Toán NClớp 5
 • Giải toán
 • Giải Toán - trường TH Sơn Phú
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • Toán tổng - tỉ
 • TOÁN TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC- THTT PHỐ CHÂU
 • GIẢI TOÁN ( TRƯỜNG THTT PHỐ CHÂU)
 • toán 5NC Khánh vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • GIẢI TOÁN LỚP 5 (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • GIẢI TOÁN LỚP 5 (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • GIẢI TOÁN VỀ HÌNH HỌC (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • GIẢI TOÁN - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI (TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • CẤU TRÚC CÂU
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • CÁC DẠNG BÀI TÌM X TIỂU HỌC
 • CÁC DẠNG BÀI TOÁN TÍNH NHANH TIỂU HỌC
 • SỐ TỰ NHIÊN – CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ TỰ NHIÊN Toán Tiểu học
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 – MÔN TOÁN 5
 • Toán NC
 • Toán NC
 • Toán NC:
 • Toán - TH Khánh Vĩnh Yên. BM
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • Dấu hiệu chia hết
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • NGA-KVY 14/1/2021
 • NGA-KVY 14/1/2021
 • toán 5NC
 • toán 5NC
 • toán 5NC
 • toán 5NC
 • Giải toán.
 • TOÁN NÂNG CAO
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Toán tuổi thơ
 • Toán tuổi thơ
 • Giải Tiếng Việt
 • Giải Tiếng Việt
 • Giải toán
 • Giải toán
 • TOÁN TÍNH NHANH- THTT PHỐ CHÂU
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Tính nhanh
 • Toán NClớp 5
 • Toán NClớp 5
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Tính nhanh
 • Bài toán giải bằng phương pháp "giả thiết tam"
 • Bao nhiêu?
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán lớp 3
 • TOÁN NÂNG CAO
 • GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • Bài toán về phân số( TH Sơn Bằng)
 • Giải toán
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • NGA-KVY 17/111/2021
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN PHÚ
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn
 • TH XUÂN HẢI - GIẢI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
 • TH XUÂN HẢI - GIẢI TOÁN KHÓ
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN PHÚ
 • Sơn Trường - Toán tuổi thơ.
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Sơn Trường
 • BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG
 • Từ đồng nghĩa
 • Luyện Toán, trường TH Sơn Phú, Hương Sơn
 • Toán - lớp 5
 • Toán - lớp 5
 • Bài toán chuyển động
 • TOÁN NC LỚP 5
 • TOÁN LỚP NC LỚP 5.
 • Giải toán
 • Toán: Tính nhanh
 • Sơn Trường (TTT)
 • Sơn Trường ( TTT)
 • TIỂU HỌC SƠN PHÚ
 • Số thập phân
 • Toán
 • Toán về số tự nhiên
 • Toán về tuổi
 • NGA-KVY 4/10/2021
 • Sơn Trường
 • Luyện Toán, trường TH Sơn Phú, Hương Sơn
 • Toán. TH Sơn Hàm
 • Luyện Toán
 • Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán diện tích
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Timf tuổi ?
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số .
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Giải Toán tỉ số phần trăm.
 • Giải toán.
 • GIẢI TOÁN
 • Tìm số
 • Tìm số?
 • chuyển động đều
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Sơn Trường
 • Sơn Trường
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Tìm số
 • Tìm số
 • TH SƠN HÀM
 • Số thập phân
 • So sánh phân số
 • Tìm từ ghép, từ láy có trong 2 đoạn văn sau:
 • Giải toán
 • Bài toán tính tuổi
 • Giải toán ( TH Sơn Hàm )
 • Toán chuyển động ngược chiều
 • Nguyễn Hương THKVY
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021
 • Giải toán trên TTT 247
 • TÌM SỐ- THTT PHỐ CHÂU
 • Bài toán giải bằng phương pháp " giả thiết tạm "
 • bài toán giải bằng phương pháp " giả thiết tạm "
 • số học
 • giải bằng pp "khử"
 • toán chuyển động.
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Thay đổi chữ số của một số
 • Dạng số chữ số
 • Giải toán ( TH Sơn Hàm )
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán.
 • Giải toán.
 • Toán lớp 2
 • TOÁN NÂNG CAO
 • TIỂU HỌC TT PHỐ CHÂU
 • TH Tân Mỹ Hà
 • Toán chuyển động: TH Kim Hoa
 • Giải toán
 • Giải toán
 • NGA TH KHÁNH VĨNH YÊN 14-3-2021
 • Toán NC về phân số.
 • Toán nâng cao
 • TNC tiểu học KVY
 • TH- SƠN HÀM
 • TH- SƠN HÀM
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN HÀM
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Toán ( TH Sơn Hàm )
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • GIẢI TOÁN TH SƠN PHÚ
 • VIẾT ĐOẠN VĂN
 • giải toán -TH Sơn Phú-Hương sơn
 • Dãy số
 • TÌM SỐ - THTT PHỐ CHÂU
 • Toán - TH Khánh Vĩnh Yên.
 • Toán - TH Khánh Vĩnh Yên.
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Giải toán về cấu tạo số
 • Tìm số hạng của dãy số
 • Thành lập số và tính tổng
 • Tiểu học Sơn Hàm.
 • Đề toán
 • TOÁN 5
 • Dang toán : Thêm bớt chữ số của một số
 • Giải toán
 • Bài toán liên quan đến tìm số
 • bài toán có liên quan đến tỷ số
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Bài toán về tỉ lệ phần trăm
 • Giải toán 4
 • Giải toán
 • Toán Tổng- Hiệu
 • Toán 4
 • Bài toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
 • Toán lớp 3
 • giải toán
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • giải toán
 • giải toán
 • Giải toán 5 ( Tiểu học Kim Hoa)
 • Giải toán tuổi ( Trường Tiểu học Sơn Phú)
 • Giải toán trường Tiểu học Sơn Phú
 • TH SƠN HÀM
 • Dạng toán về chữ số và số
 • giải toán
 • Bài toán dùng dấu hiệu chia hết để điền vào chữ số chưa biết
 • BÀI TOÁN GIẢI NGƯỢC
 • Dạng Toán: Sử dụng cấu tạo thập phân của số
 • Dạng Toán: Sử dụng cấu tạo thập phân của số
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Giải toán
 • Toán tuổi
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Giải toán
 • LUYỆN GIẢI TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ
 • TH Sơn Trường
 • TH Sơn Trường
 • TH SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Toán nâng cao .THKV
 • Giải toán ( Tiểu học Sơn Hàm)
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 11-12-2020
 • Giải toán( Tự học tự bồi dưỡng)
 • Hình học
 • Tìm hai số
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán trồng cây
 • Giải toán.
 • Giải toán
 • Tìm x
 • Viết số tự nhiên theo dấu hiệu chia hết
 • Tìm số
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán Tiểu học ( Trường Tiểu học Kim Hoa)
 • Toán chuyển động
 • Giải toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Toán về số tự nhiên
 • Hình tròn
 • Toán về vận tốc
 • TH Tân Mỹ Hà - Tiếng Việt 4
 • TÌM SỐ - THTT PHỐ CHÂU
 • Nhờ các thầy cô giải hộ.
 • Giải toán Tiểu . Tiểu học Son hàm
 • Viết số để được số lớn nhất, số nhỏ nhất.
 • Tìm hai số
 • Vận dụng tính “chặn, lẽ” để giải các bài toán về tìm số tự nhiên.
 • GIẢI TOÁN -TIỂU HỌC QUANG DIỆM
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
 • Bài toán về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • TH SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Dạng toán quan hệ tỉ lệ
 • TNC
 • TNC.
 • Toán nâng cao
 • giải bài toán về tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số 2 số.( TH Sơn Long).
 • TOÁN 4 - THTT PHỐ CHÂU
 • giải toán
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • TH SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Bài toán về diện tich hình tam giác( TH Sơn Bằng)
 • TH SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Giải toán
 • TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH & THCS SƠN LĨNH
 • TH & THCS SƠN LĨNH
 • Luyện Toán - Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn- Hà Tĩnh
 • Luyện Toán - Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn- Hà Tĩnh
 • Luyện Toán - Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn- Hà Tĩnh
 • TRƯỜNG TH&THCS SƠN LĨNH .
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú)
 • Toán . Tiểu học Sơn Hàm
 • GIẢI TOÁN - TH SƠN HÀM
 • Bài toán tính tuổi
 • bài toán lớp 5
 • Bài toán về hình học
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • Hình học
 • Dạng Toán tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi.
 • Dạng toán tính tuổi liên quan đến số trung bình cộng
 • GIẢI TOÁN - TH sƠN KIM 2
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Bài toán về số và phép tính.
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Đố vui- TH Sơn Phú
 • Số và cấu tạo số
 • Chứng minh rằng
 • TTT239 (TH - SƠN HÀM)
 • Tính tuổi
 • Toán về cấu tạo số
 • Toán về thể tích
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 15-10-2020
 • Toán về tạo lập số
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 15-10-2020
 • Toán Trung bình cộng
 • toán Trung bình cộng
 • Tìm số đầu tiên của dãy số
 • Tìm số ?
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán lớp 2
 • Giải toán lớp 2
 • TH- SƠN HÀM
 • Tìm số trung bình cộng
 • Tìm số trung bình cộng
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • TH-SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Giải toán
 • Giải toán
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • THST
 • Toán lớp 5
 • TÍNH
 • giải toán
 • giải toán
 • TOÁN CHUYỂN ĐỘNG - TH SƠN TRƯỜNG
 • Giải toán
 • Đề toán
 • Tính nhanh
 • Giải toán
 • Toán 4 - TH Tân Mỹ Hà
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tỉ số %
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Toán tỉ số
 • Giải toán về tuổi: (Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Giải toán về tuổi: (Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Toán nâng cao lớp 4
 • giải toán
 • Toán Tổng - Tỉ ( TH Kim Hoa)
 • Toán lớp 5
 • giải toán
 • Toán. TH Sơn Hàm
 • GV - THTTPC
 • So sánh số
 • Tìm số
 • Toán NC- KVY
 • Toán NC TH-KVY
 • Toán nâng cao lớp 4
 • Bài toán chuyển động đều: Mời các bạn cùng giải:
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán nâng cao THKV
 • Toán nâng cao THKV
 • TH & THCS SƠN LĨNH
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Thời gian và chuyển động đều
 • Thời gian và chuyển động đều
 • Giải toán
 • Tìm phân số của một số
 • Bài toán về hình lập phương( TH Sơn Bằng)
 • Toán 5 ( Tiểu học Son Hàm )
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 17/5-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 17/5-2020
 • Toán nâng cao KV
 • Toán nâng cao TH khánh vĩnh
 • Giải toán ( TH Sơn Thủy)
 • TIỂU HỌC THANH LỘC
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • GIẢI TOÁN
 • GIẢI TOÁN
 • Tìm ngày sinh ( Tiểu học Sơn Hàm)
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải toán về Tỉ số phần trăm
 • Giải toán
 • Bài toán về hình tam giác( TH Sơn Băng)
 • Giải toán về tính diện tích
 • Toán nâng cao TH khánh vĩnh
 • toán nâng caoTH Khánh vĩnh
 • số học
 • Số học
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • Bài toán dãy số
 • giải toán
 • giải toán TH Sơn An
 • Bài toan về tìm số
 • Bài toan về ổng tỷ
 • Dãy số
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN HÀM
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán tính tuổi
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán đại lượng thời gian
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán diện tích
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán chuyển động
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán Tổng tỉ
 • Giải toán
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Quy luật dãy số
 • Phân tích cấu tạo số
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải Toán lớp 3
 • Giải toán:
 • Bài toán về tỉ sô phần trăm
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán trường TH&THCS Sơn Hồng
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • STN- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Hình học
 • Giải toán về thời gian
 • giải toán TH Sơn An
 • Tính tuổi- TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • Tìm chữ số chưa biết theo dấu hiệu chia hết
 • giải toán - Th Đức Giang
 • Tìm số tự nhiên?
 • TH Tân Mỹ Hà
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán
 • Toán Tổng hiệu -Th Sơn Trà
 • tự học tự bồi dưỡng : Trường Tiểu học Sơn Long
 • Đề toán: Trường TH-THCS Sơn Lĩnh
 • Đề toán
 • Đề toán
 • Đề toán
 • Đề toán
 • GIẢI TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN QUANG- HƯƠNG SƠN - HÀ TĨNH
 • Giải toán về tỉ số phần trăm.
 • Giải toán. Tự học tự bồi dưỡng
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh/
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh/
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • TH- SL
 • NỘI DUNG, MỤC TIÊU CỦA PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 GIẢI TOÁN TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
 • TOÁN: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán tìm x
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • số học
 • GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU
 • Bài toán về chuyển động đều ( TH Sơn Bằng)
 • Bài toán về STP ( TH Sơn Bằng)
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán lớp 5
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán vui (Tiểu học Sơn Tây)
 • Giải toán Bài toán về tổng-tỉ (TIỂU HỌC SƠN TÂY)
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu cà tỉ số của hai số đó
 • Toán tuổi
 • Toán tuổi
 • Tìm số - Tiểu học Sơn Kim 1
 • TH Sơn Bằng - giải toán
 • Toán tuổi
 • Toán 4- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán -TTPC
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tính V: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán:
 • Giải toán:
 • Toán - SL
 • Giải toán
 • Bài toán -Hồ Thị Thu Hà
 • TBC- GV TH Sơn Tây
 • Ăn bánh - TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán lớp 5- Tỉ số %
 • giải toán 4- 5
 • Bài toán về phép chia
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • TÌM SỐ DƯ - TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Dạng vận dụng cấu tạo số
 • Toán tổng hiệu - TH Sơn Trà
 • giải toán TH Sơn An
 • lớp 5: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Tìm TBC: TH&THCS SƠN LĨNH
 • giải toán hình học TH Sơn An
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Tỉ số %
 • Giải toán: TH Sơn Thủy
 • Giải toán trung bình cộng
 • Bài toán về chuyển động đều.
 • Toán lớp 5
 • TOÁN NÂNG CAO LỚP 3 - GIẢI TOÁN
 • Bài toán
 • Toán trung bình cộng - TH Sơn Trà
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Hình học
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán Trung bình cộng
 • Số?
 • Giải toán trường Tiểu học Sơn Phú
 • Giải toán TH&THCS Sơn Lễ
 • Tính quãng đường- Trường tiểu học Sơn Quang
 • Tính độ dài tấm vải- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Hình- TH&THCS SƠN LĨNH
 • TÍNH NHANH - THTT PHỐ CHÂU
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN HÀM
 • Giait toán
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • Bài toán về thu gom giấy vụn
 • Chọn ảnh- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Kỹ thuật tính
 • Dãy số
 • Phân số
 • Giải toán THSon an
 • Đề toán
 • Đề toán
 • Đề toán
 • Đề toán
 • Đề toán
 • TH&THCS Sơn Lĩnh
 • TH SƠN LĨNH
 • Tính tuổi
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán:
 • Trang sách.
 • Tìm số?
 • TÌM SỐ- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải bài toán về chia hết
 • số tự nhiên
 • Tiếng việt
 • số tự nhiên
 • giải toán
 • giải toán TH Sơn An
 • TH Thị trấn Phố châu
 • Giải toán
 • THSK2. Cấu tạo số
 • THSK2. Dấu hiệu chia hết
 • Bài toán chia phần- Hồ Thị Thu Hà
 • Giải toán chuyển động đều
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh/
 • Bài toán
 • Tìm số dư- TH Sơn Tây
 • CHIA ĐẤT CHO CON- TH&THCS SƠN LĨNH
 • STN- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Tự học và giải toán vê tìm X
 • Tự học và giải toán vê tìm X
 • Giải toán TH Sơn Lĩnh
 • TH SƠN LĨNH
 • Giải toán- TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH Sơn An: Tìm số
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số
 • Tính nhanh ( TH Sơn Thủy)
 • THSK2. Bài toán TBC
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Giải toán
 • GIẢI TOÁN TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ.
 • Toán nâng cao lớp 5
 • Giái toán
 • Toán Hình lớp 5- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Toán Viết số từ các chữ số cho trước trường Tiểu học Sơn Hàm
 • Đề giao lưu toán Tuổi thơ tháng 10 - Lớp 5( TH Sơn Bằng)
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh/
 • Giải toán trường Tiểu học Sơn Phú
 • Giải toán trường Tiểu học Sơn Phú
 • toán số chữ số
 • TOÁN TB CỘNG - TH SƠN LONG
 • Giải toán- TH Sơn Phú -Hương Sơn -HT
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán- GVTH Sơn Tây
 • Dãy số- GV TH Sơn Tây
 • Quy luật của dãy số - GVTH Sơn Tây
 • Giải toán
 • Bài toán về công việc chung - TH Mỹ Lộc, Can Lộc
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Hình học
 • SỐ THẬP PHÂN
 • Tính số học sinh đạt giải?
 • Toán TB cộng - TH Sơn Long 21/10
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • TH Tân Mỹ Hà
 • Số học
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Bài toán về tính tuổi
 • Suy luận logic
 • Bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Bài toán vui: Ai làm hoa gì?
 • Giải toán 4
 • Giải Toán 4
 • Toán lớp 5
 • Giải toán
 • KĨ THUẬT TÍNH VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÉP TÍNH( THTT PHỐ CHÂU)
 • giải toán sư dụng sơ đồ ven
 • giải toán
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN HÀM
 • GIẢI TOÁN- TH SƠN HÀM
 • Giải toán Trường tiểu học Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Bài toán về chuyển động đều
 • THSƠN DIỆM . TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
 • TH SƠN DIỆM . Tìm hai sốkhi biết tổng và hiệu hai số đó.
 • TÌM SỐ -TRƯỜNG TH&THCS SƠN HỒNG
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số
 • TH Sơn Kim 2. Bài toán Hai hiệu số
 • Giải toán(Trường tiểu học Sơn Phú)
 • Giải toán - Tiểu học Sơn Bằng
 • Toán lớp 3
 • Giải toán
 • giải toán có lời văn lớp 2
 • Toán về số trung bình cộng
 • T]j học - Tự bồi dưỡng( giải bài toán về số...)
 • Bài toán về tính tuổi - TH Khánh Vĩnh
 • Hình tam giác - Khánh Vĩnh
 • Tỉ số phần trăm
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Thủy)
 • Toán về tuổi (Toán tuổi thơ 225+226)
 • Toán chuyển động đều
 • Toán trung bình cộng
 • Giải toán(Trường tiểu học Sơn Phú)
 • giải toán(TRƯỜNG TH THỊ TRẤN PHỐ CHÂU)
 • GIẢI TOÁN - TH SƠN PHÚC
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Đó vui- TH Sơn Phú
 • Giải toán trường Tiểu học Sơn Phú
 • giải toán TH Sơn An
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Giải toán
 • toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Bài toán liên quan đến điều kiện chưa biết.
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Toán lớp 3
 • giải toán về công việc chung:
 • TH Sơn Kim 2: Tìm tích đúng.
 • Toán TB cộng - TH Sơn Trà
 • số tự nhiên
 • số tự nhiên
 • Giải toán
 • Giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Giải toán hình học
 • Giải toán
 • Toán hình học
 • Toán hình học
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/9/2019
 • Bài toán phần trăm
 • Hình học - Khánh Vĩnh
 • Toán về số tự nhiên
 • Tìm số trường TH Sơn An
 • Giải toán về phép cộng số tự nhiên
 • TH Khánh Vĩnh
 • TH Khánh Vĩnh
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Hình tam giác - TH Khánh Vĩnh
 • Toán về hồ nước - TH Khánh Vĩnh
 • Cho tổng
 • Toán nâng cao KV
 • TOÁN NÂNG CAO KV
 • giải toán TH Sơn An
 • Hình học
 • Hình học
 • Hình học
 • Giải toán
 • Tiểu học Sơn An
 • giải toán TH Sơn An
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán vui
 • Toán TBC lớp 4 ( TH Sơn Bằng)
 • TV nâng caoKV
 • Toán nâng cao THKV
 • Toán nâng cao THKV
 • Các câu hỏi về toán 5
 • Các câu hỏi về hình học( TH Sơn Bằng)
 • Bài toán tính ngược từ cuối
 • Tìm số trái cây
 • Tìm số bông hoa
 • Thời gian
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán vui: thời gian
 • giải toán TH Sơn An
 • Toán chuyển động ngước chiều - TH Sơn Long
 • Toán chuyển động cùng chiều - TH Sơn Long
 • Toán dãy số
 • giải toán THSA
 • Giải toán 5
 • Hình học
 • Giải toán
 • Toán chuyển động
 • Bài toán về thể tích HHCN ( Tiểu học Sơn Bằng)
 • toán chuyển động
 • toán chuyển động
 • toán chuyển động
 • toán chuyển động
 • toán chuyển động
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 17/3/2019
 • Tính nhanh
 • tính nhanh
 • Chu vi HCN - Lớp 3
 • Giải toán 3
 • HCN HV
 • BÀI TẬP LỚP 3 TUẦN 25
 • Tiểu học Sơn An- Bài toán lớp 5
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán nâng cao THKV
 • Toán nâng cao THKV
 • Toán lớp 5
 • Toán lớp 5
 • Toán lớp 5
 • Bài toán
 • Toán lớp 5
 • giải toán TH Sơn An
 • Tiểu học Sơn An- Bài toán hình học
 • Toán học
 • Toán học
 • Toán học
 • Toán học
 • Toán học
 • Bài toán về tổng tỉ( TH Sơn Bằng)
 • Toán lớp 5
 • Bài toán về tỷ số phần trăm
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Phép tính lớp 3
 • Tính tuổi - Lớp 3
 • Số.
 • số học?
 • Giải toán
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Bằng)
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Hình học
 • Số học
 • Toán lớp 3 - Võ Thị Bích Mai
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Giải toán THKV
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Toán nâng cao THKV
 • Toán nâng cao TH KV
 • Giải Toán
 • Giải toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Bài toán về tỷ số phần trăm
 • Tìm x - TH Khánh Vĩnh
 • Giải toán TH Sơn An
 • giải toán TH Sơn An
 • Tìm số bóng
 • Ván cờ
 • Tiểu học Sơn An- Bài toán hình học lớp 4
 • giải toán TH Sơn An
 • Giải toán
 • Tiểu học Sơn An
 • Hướng dẫn HS giải các bài toán về hình chữ nhật liên quan đến tỉ số phần trăm.
 • MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TUỔI
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • TH Sơn Phú- Bài toán về quy luật dãy số
 • Đe thi toan lop 1- cuoi học kì 1
 • Tiểu học sơn giang: Giải toán
 • Tiểu học sơn giang giải toán
 • Quy luật của dãy số
 • Tính tuổi
 • Tính tuổi
 • Quy luật của dãy số
 • Toán tỉ số %..TH Khánh Vĩnh
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán nâng cao
 • Bài toán về số thập phân( TH Sơn Bắng)
 • Giải toán - Tiểu học Sơn Bằng
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Giẩi toán lớp 5 (Trường Tiểu học Sơn Bằng)
 • Toán 5.
 • Toán - TH Khánh Vĩnh
 • Toán phần trăm
 • Tiểu học sơn giang: Giải toán
 • Tiểu học sơn giang: Toán giải
 • Bài toán về phân số( Tiểu học Sơn Bằng)
 • Giải toán
 • Giải Toán
 • Toán 5
 • Giải toán
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Toán chuyển động
 • Số thập phân.. - TH Khánh Vĩnh
 • Bài toán về tìm 2 số khi biết Tổng và tỉ ( Tiểu học Sơn Phú )
 • Tiếng Việt
 • Toán
 • Tỉ số
 • Tỉ số
 • Tìm hai số khi biết hiệu cà tỉ số của hai số đó
 • Bài toán về tuổi( Tiểu học Sơn Bằng)
 • Toán TBC
 • Bài toán
 • Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó
 • Toán học
 • Toán học
 • Toán học
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán Tiểu học.
 • TH khánh Vĩnh
 • TH Khánh Vĩnh
 • giải toán
 • Giải toán - TH&THCS Sơn Lễ
 • Giải toán kanngaroo- Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Dạng toán về chuyển đổi số đo và liên quan đến tỉ lệ
 • Toán tuổi
 • Giải toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Giải toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • TH Sơn Bằng - Giải toán
 • Giải toán - TH Sơn Bằng - Hường Sơn
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Toán 4- Hình học
 • Toán lớp 5- TH Sơn long
 • Toán về số thập phân - TH Sơn Long
 • Toán Lớp 5
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Bài toán về chia hết và chia có dư- TH Sơn Trường
 • Giaỉ toán
 • Giaỉ toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán học
 • Toán học
 • Toán học
 • tiếng việt
 • Giải toán - trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán
 • Dãy số
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Phân số
 • Một số kiến thức cần lưu ý khi dạy toán nâng cao lớp 4. Phần phép chia
 • giai toan
 • Giải toán - trường TH&THCS Sơn Hồng
 • giai toan
 • Mai - TH Khánh Vĩnh
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 16/11/2018
 • toán 5
 • Giải toán - trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán - trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Giải toán- Tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • TH khánh Vĩnh
 • Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Tính nhanh TH Sơn An
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Tính tổng theo quy luật
 • Giải toán về tổng và hiệu
 • Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • giải toán TH Sơn An
 • Bài toán về tỉ số
 • Toán 5- TH&THCS Sơn Lễ
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Toán phân số
 • Số thập phân
 • Tìm tích chữ số tận cùng
 • Giải toán
 • giải toán lứp 5
 • Giải Toán
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán - TH Sơn Bằng
 • Giải toán -TH Sơn Phú
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm phép chia
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • giải toán
 • giải toán
 • Theo toán cổ- Tiểu học Sơn Kím 1
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • phân số
 • Giải toán
 • Toán tổng hiệu- TH Sơn Long
 • Toán 5- TH&THCS Sơn Lễ
 • Tính tuổi - TH Sơn Phú
 • Toán lớp 4
 • giải toán TH Sơn An
 • giải toán
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • giải toán về phân số lớp 4
 • Giải toán
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh - Toán TBC
 • Toán- TH Khãnh Vĩnh
 • TH khánh Vĩnh
 • Giải toán
 • Giải Toán về trung bình cộng - Tiểu học Sơn Bằng
 • Giải toán - Tiểu học Sơn Bằng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hai số đó -TH Sơn Phú
 • TH Sơn Phú- Giải toán
 • Tìm số TBC trường TH Sơn An
 • Số tự nhiên- TH Sơn Giang
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Bằng)
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • Tinh tuoi
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh - Toán TBC
 • toán hình
 • toán học
 • Giải toán - TH Sơn Phú
 • Tính tuổi - TH Sơn Phú
 • Giải toán- TH Sơn Phú
 • giải toán TH Sơn An
 • Bài toán
 • Toán Lớp 4
 • Bài toán
 • giải toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Đố vui
 • Có bao nhiêu số?
 • Hình học
 • Giải toán
 • Toán tổng tỉ
 • Giải toán
 • Chuyển động cùng chiều
 • Tìn hai sô
 • Bài toán nâng cao trong tháng 9,10 lớp 5
 • Hình học
 • Bài toán cỗ
 • Dãy số
 • Tính tuổi
 • Tính diện tích
 • Toán Lớp 5
 • Toán Chuyển động đều
 • TOÁN 4
 • TOÁN 4
 • Toán đố
 • Toán đố
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Toán
 • Tìm số gà có bao nhiêu con?
 • Tỉ sô phần trăm( TH Sơn Trường)
 • Tổng - tỉ ( TH Sơn Long)
 • Tổng - hiệu ( TH Sơn Long)
 • So sánh số tự nhiên
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Giải toán
 • toán 5
 • giải toán TH Sơn An
 • Toán vui về cân, đong
 • Toán :
 • Toán
 • Tính tổng của dãy có quy luật (TT)
 • Tính tổng của dãy có quy luật
 • Toán - TH Khánh Vĩnh
 • Toán- TH Khãnh Vĩnh
 • toán điển hình
 • tỷ số phần trăm
 • Giải toán
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh - Toán Tổng hiệu
 • MỘT SỐ ĐỀ THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
 • MỘT SỐ ĐỀ THI TOÁN TIỂU HỌC QUỐC TẾ
 • Toán nâng cao TH khánh - Vĩnh
 • giải toán(TRƯỜNG TH THỊ TRẤN PHỐ CHÂU)
 • Trung bình cộng
 • Trung bình cộng
 • Trun bình cộng
 • toán tính thời gian
 • Toán lớp 3 - TH Khánh Lộc
 • Bồi dưỡng Tuổi thơ khám phá
 • Toán nâng cao TH Khánh lộc
 • Toán nâng cao TH Khánh Lộc
 • tìm sbc
 • toán học
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Bài toán về tính diện tích hình thang
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • toán 4
 • Bài toán về só, cấu tạo số.
 • đố vui.
 • Đại số
 • Mai. TH Khánh Lộc. - Toán
 • So sánh phân số
 • Giải toán lớp 4
 • Giải toán lớp ba
 • Giải toán lớp ba - TH Sơn Thịnh
 • Giải toán TBC
 • Giải toán TBC
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • Toán nâng cao TH Khánh Lộc
 • giải toán(TRƯỜNG TH THỊ TRẤN PHỐ CHÂU)
 • giải toán - TH Sơn An
 • Giải toán - TH Sơn Bằng - HS
 • Giải toán.
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Bằng)
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Bằng)
 • Giải toán ( Trường TH Sơn Bằng)
 • hình học (Tiểu học Sơn Tiến)
 • Toán chuyển động cùng chiều - TH Sơn Long
 • Giải toán
 • BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TẬN CÙNG ( Tiểu học Sơn Tiến)
 • Bài toán về tìm số trung bình cộng
 • giải toán TH Sơn An
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • GIẢI TOÁN TUỔI THƠ
 • Toán chuyển động đều - TH Sơn Long HS
 • Toán _ TH Khánh lộc. CL. HT
 • Giải toán - TH Sơn Bằng - HS
 • toán tính thời gian
 • Tính nhanh
 • Hãy soa sánh A và B biết:
 • Bài toán về hinh tam giác) ( TH sơn bằng)
 • GIẢI TOÁN BẰNG NHIỀU CÁCH( TH SƠN BẰNG)
 • toán
 • TH Khánh Lộc.
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • Th Sơn Long
 • Toán nâng cao TH KhánhLộc
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Giải Toán: THSB - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • giải toán violenpic lợp 5
 • Giải toán lớp 5
 • Giải toán lớp 5
 • Bài toán hình
 • giải toán
 • Tìm số A
 • Tính nhanh
 • Giải toán
 • Hình học
 • Toán tuổi - TH Sơn Long
 • Tìm sô - TH Sơn Long
 • Bài toán về trung bình cộng
 • Tìm số theo điều kiện của chữ số .
 • Bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp đôi tuổi con?
 • Giá tiền thuê xe là bao nhiêu?
 • TỔNG HIỆU
 • Tìm tỉ số
 • Tìm hai sốkhi biết tổng và tỉ
 • Tỉ số phần trăm
 • giải toán lớp 4.
 • Giải toán
 • Tìm 2 số khi biét hiệu và tỉ số
 • số học
 • Tìm danh từ, động từ
 • Tìm diện tích
 • Bài toán về tìm số trung bình cộng
 • Toán về chuyển động đều
 • TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
 • Số và chữ số
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Nhi đồng - Chăm học
 • Toán Chăm học lớp 4
 • Số học
 • toán học
 • 20/11
 • Toán chuyển động đều - TH Sơn Long
 • Toán chuyển động đều - TH Sơn Long
 • Toán tỉ số % - Trường TH Sơn Long
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán nâng cao lớp 5
 • GIẢI TOÁN
 • Hình học
 • Giải toán
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
 • Bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Tính tuổi (TH Sơn Trường)
 • Tinh nhanh
 • Tìm số?
 • Cái bàn cao bao nhiêu
 • CÁC BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỒNG HỒ.
 • Tính nhanh
 • So sánh
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • Bạn hãy giải bài toán sau bằng nhiều cách khác nhau( Theo tiểu học)
 • Dãy sô
 • Tính độ dài MN ?
 • Tìm một số có hai chữ số
 • Viết số
 • Giải toán chuyển động đều
 • Tìm hai số
 • Toán lớp 4
 • từ loại
 • GIẢI TOÁN
 • Th Sơn Phú- HS: Giải toán- chuyển động đều
 • Giải toán lớp 5
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tìm số
 • STN
 • STN
 • Giải toán
 • giai toan 4
 • giai toan 4
 • giai toan 4
 • giai toan 4
 • giai toan 4
 • Số tự nhiên - chữ số
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Bài toán về số học
 • Tính nhanh
 • Bài toán về số học
 • Toán 4.
 • Tính nhanh
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Hình học
 • Giải toán dạng công việc chung
 • Giải toán lớp 3 - Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn
 • Giải toán
 • giải toán tỉ lệ
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
 • GIẢI TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG
 • Giải toán
 • Toán chuyển động đều - Trường TH Sơn Long- HS
 • giải toán - Tiểu học Sơn Bằng - HS
 • Rút gọn phân số
 • Giải toán
 • Tỉ số phần trăm
 • toán học
 • So sánh
 • Bài toán chuyển động của kim đồng hồ
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Tìm hai số khi biết hiệu cà tỉ số của hai số đó
 • Tính tuổi ( Trường tiểu học Sơn Trường Hương Sơn)
 • Giải bài toán bằng nhiều cách
 • Giải toán lớp 3
 • SỐ THẬP PHÂN
 • Tìm số?
 • Bài toán về số học
 • Bài toán có nội dung số học
 • Giải toán về tìm số trung bình cộng
 • Diện tích hình
 • Diện tích
 • Toán phân số
 • Chữ số?
 • Phân số
 • Một số bài toán về quan hệ tỉ lệ gấp - giảm
 • giải toán 4
 • GIẢI TOÁN
 • giải toán 4
 • TOÁN TUỔI
 • Tìm chữ số tận cùng
 • Bài toán về tỷ số phần trăm
 • giải toán 4
 • giải toán 4
 • Tính diện tích?
 • Toán quy luật
 • Giải toán
 • Toán trung bình cộng
 • Tìm TBC
 • toán TBC
 • toán
 • Tháng - ngày lớp 3 TH Sơn Diệm
 • Gíai toán
 • giải toán
 • Giải toán tuổi
 • Giải toán
 • Các phép tính Lớp 3 ( TH Sơn Diệm)
 • Tìm số bị chia và số chia
 • Tìm số thứ 100 của dãy số
 • Giải toán- TH Sơn Bằng
 • Giải toán ( tiểu học Sơn Bằng)
 • Chế độ a-pác-thai
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Giải toán
 • Giải toán dạng công việc chung
 • tiếng việt
 • toán
 • Tìm số
 • Tìm phân số
 • Tính tuổi ( Trường tiểu học Sơn Trường Hương Sơn)
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • Toán lớp 4
 • Giải toán
 • Giải toán - Trường Tiểu học Sơn Bằng -Hương Sơn
 • giải toán
 • Bài toán về đồng hồ .
 • Hình học
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • Giải toán lớp 5
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • Tìm số
 • Hình học
 • Tìm số
 • Hình học
 • Tìm số bi
 • Tìm số bút
 • Tính khối lượng bánh Trung thu
 • Dãy số
 • Trung bình cộng
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • Toán giải có nội dung liên quan đến hình học
 • Tìm số
 • Giải toán
 • Tìm số
 • STN
 • HÌNH HỌC:
 • STN
 • Toán tuổi
 • TH-Khánh Lộc
 • giai toán 4
 • giai toan 4
 • Tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn
 • So sánh phân số
 • Tiểu học Sơn Bằng Hương Sơn - Giải toán
 • giải toán.
 • số học
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Giải toán
 • toán 3
 • Tìm số?
 • TOÁN VỀ HAI CHUYỂN ĐỘNG CÙNG CHIỀU
 • Tìm hiệu A - B
 • Điền số còn thiếu vào chỗ chấm
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán- Trường Tiểu học Sơn Bằng Hương Sơn
 • Giải toán về tìm quy luật số
 • Giải toán-( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • MỘT SỐ DANG TOÀN VỀ PHÉP CHIA CÓ DƯ LỚP 3 Một số dạng Toán về phép chia có dư lớp 3
 • Bài toán chuyển động đều( Tiẻu học Sơn bằng - Hương Sơn)
 • Tìm cạnh của hai hình vuông?
 • Giaỉ toán: Tìm lại tích đúng( Trường tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn)
 • So sánh hai số
 • Tim X
 • so sanh
 • Biểu thức chứa chữ
 • Tìm X
 • Phép chia có dư
 • Tính nhanh
 • BÀI TOÁN VỀ TỈ LỆ NGHỊCH LỚP 4
 • giai toán
 • Tìm số
 • tìm số
 • giai toan lop 5
 • giai toan lop 5
 • giai toan lop 5
 • Toán chuyển động
 • toán
 • Hình học
 • số học
 • Giải toán có lời văn lớp 3
 • Bài toán về giả thiết tạm
 • Giải toán
 • Chuyển động đều
 • Hình học
 • toán 5
 • Giai Toan
 • Bài toán về hình học ( trường TH Sơn Bằng - Hương Sơn)
 • Toán trồng cây - Trường TH Sơn Long
 • Toán xuôi dòng ngược dòng
 • Tìm tích đúng ( Tiểu học Sơn Trường)
 • Toán chuyển động đều.
 • Toán chuyển động
 • tính nhanh
 • Toán chuyển động đều ( Trường Th Sơn Long)
 • Hình học (Trường tiểu học Sơn Bằng)
 • Tính nhanh ( Trường TH Sơn Bằng)
 • Hình học
 • giải toán
 • Giải toán
 • Bài toán về trung bình cộng.
 • Bài toán về tỉ số phần trăm.
 • Hình vuông
 • Giải toán
 • Đố vui
 • Tìm số
 • Tìm X?
 • Giải toán: Tính nhanh biểu thức (Trường Tiểu học Sơn Bằng)
 • Tìm số lớn nhất?
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Khác
 • Cấu tạo số
 • Chia hết
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • TH Khánh Lộc - Toán tỉ lệ nghịch
 • Bài toán chuyển động đều
 • Tổng - hiệu
 • giải toán 4
 • giải toán 4
 • tự hoc tự bồi dưỡng
 • Giải toán
 • Toán 4-
 • Toán nâng cao lop 5
 • giải toán
 • giải toán
 • DIỆN TÍCH HÌNH THANG
 • Toán tính tuổi.
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Toán chuyển động đều
 • Bài toán có liên quan đến phân số
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Giải toán bằng cách tính ngược
 • Tìm số
 • Bài toán giải bằng phương pháp" khử "
 • Tìm X
 • giai toan lop 3
 • Toán 5
 • Hình học
 • Diện tích
 • Bài toán về công việc chung.
 • CHU VI, DIỆN TÍCH
 • Giải toán
 • Diện tích tam giác
 • TÌM CẠNH HÌNH VUÔNG
 • SỐ TỰ NHIÊN
 • Luyện giải toán- Trường tiểu học Sơn Bằng
 • Luyện Toán
 • Tỉ số %
 • Hình học
 • giải toán lớp 5
 • Giải toán
 • giải toán lớp 4
 • Hình học
 • Toán suy luận logic
 • Giải toán qua thư ( lớp 3)- THSDiem
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Toán thoi gian
 • Giải toán
 • toan ve chuyen động
 • giải toán 4
 • giải toan 4
 • giải toán lớp 5
 • So sánh biểu thức
 • Giải toán
 • Tìm x:
 • Tìm số?
 • Phân số
 • So sánh phân số
 • Phân số
 • Phân số
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tìm số ( toán lớp 3)
 • Tìm số
 • Bài toán của tôi
 • Bài toán của tôi
 • Tìm số?
 • Hình học
 • Giải toán
 • Toán lớp 5
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tỉ lệ (thuận- nghich)
 • toán đố
 • hình học
 • TÌM STP
 • Phân số
 • Phân số
 • Giải toán
 • Giaỉ toán
 • Giaỉ toán
 • Giải toán
 • Toán 4 - Trường Tiểu học Sơn Trường
 • TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • Tìm chuột
 • chia qur
 • Bài toán lớp 5- Trường Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn
 • Toán 5 - Tiểu học Sơn Bằng
 • Toán 5
 • Tìm tích
 • Bài toán lớp 5- Trường Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn
 • giải toán cổ:
 • Giải toán trên mạng lớp 2
 • Tổng - Hiệu
 • Tìm số dư
 • Có mấy tờ tiền?
 • Bài Toán về tính lít dầu
 • Toán 4 - TH Sơn Hà
 • Tìm số
 • Toán lớp 4 -Trường TH Sơn Phú
 • toán 3
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Violimpic lớp 3 vòng 10 hay
 • Chứng minh
 • Tìm chữ số.
 • Hình học
 • Tính nhanh?
 • TÌM TỔNG
 • toan chuyển động
 • Giải toán về tỉ số %
 • Dãy số
 • Giải toán
 • CÓ CÁCH NÀO GIẢI HAY.
 • TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
 • Giải toán dạng tổng- tỉ
 • Số và chữ số
 • Tìm hai số thập phân
 • Tìm số tự nhiên
 • Những bài toán hay và của lớp 3
 • Toán 4; Giải toán trung bình cộng
 • Tìm số tự nhiên
 • Giải toán
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • giai toan 4
 • giải toán 4
 • Chia bánh như thế nào?
 • Số nào ?
 • Tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn: Toán tìm x
 • Tính
 • diện tích
 • Bài toán: (Trường tiểu học Sơn Bằng )
 • So sánh diện tích tam giác
 • Tính tổng
 • Tìm số
 • Toán về hai chuyển động ngược chiều
 • Tìm số trung bình cộng
 • Tìm tuổi
 • giải toán lớp 5
 • Tìm thời gian
 • Thời gian
 • Tìm một số
 • Toán đó vui
 • Tìm số
 • DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI LÊN
 • Tính thuận tiện nhất
 • NHỮNG BÀI TOÁN HAY LỚP 2:
 • GIẢI TOÁN
 • tính chia hết hay không
 • Tính
 • Tìm tuổi
 • DẠNG TOÁN PHÂN TÍCH SỐ
 • Giải toán
 • Nguồn từ một đề thi.
 • Bài toán chuyển động
 • Bài toán về công việc chung. Hồ Thị Thu Hà - Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu
 • Tìm số
 • hình học
 • Số và chữ số
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Tính chu vi, diện tích
 • Tìm ba số
 • Có bao nhiêu HS?
 • toán lớp 3
 • Tìm tuổi
 • Tìm số
 • Tính diện tích
 • Giải toán
 • Bài toán suy luận lô gic
 • Toán suy luận logic
 • Tiếng việt
 • Phân số
 • giải toán
 • GIẢI TOÁN
 • hình học
 • toán hình
 • Tìm ba số
 • Tìm hai số
 • giải toán
 • giải toán: chuyển động đều- Trường Tiểu học Sơn Trường.
 • Giải toán lớp 5
 • Giải Toán 4
 • Giải toán (HSG)
 • Tìm số quả cam?
 • Toán lớp 4 .
 • hình học
 • Giải toán
 • Tìm 2 số.
 • TÌM SỐ
 • Tìm số?
 • Giải toán
 • giai toan 4
 • giai toan 4
 • Giải toán
 • quy luạt vè dãy só
 • Toán lớp 3...
 • Toánn lớp 3
 • Tinh tuoi
 • hinh hoc
 • Số?
 • Toán về tính tuổi
 • Tính tuổi
 • Tính tuổi?
 • BÀI TOÁN HAY
 • Giúp học sinh lớp 2 giải các bài toán sau
 • Tính DT hình vuông
 • Lấy từ một đề thi.
 • Giải toán
 • Bài toán
 • Số học
 • Tìm số?p
 • Chuyển động đều.
 • Toán lớp 3 - trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn
 • Số?
 • Toán lớp 3
 • Toán lớp 2
 • Bao nhiêu học sinh?
 • Tìm a và b
 • Dạng tống xét tổng
 • So sánh diện tích tam giác
 • Hình học
 • Tìm số?
 • Vận tốc, quãng đường, thời gian
 • Giai
 • Tính tổng
 • Tìm số tự nhiên
 • Giải toán
 • giải toán về công việc chung
 • Giải toán trung bình công
 • Chuyển động
 • Tính diện tích hình chữ nhật
 • Bài toán về tì hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
 • Tìm quy luật?
 • Tìm phân số??
 • Giải toán
 • giai toan 4
 • Toán vui: Mở rộng ao
 • BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC LÀM ĐỒNG THỜI
 • Giaỉ toán
 • Tìm số?
 • Tìm phân số?
 • Toan 3
 • Giải toán
 • Thứ mấy?
 • Tìm số
 • Tỉ số và tỉ số phần trăm
 • Toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
 • Giải Toán
 • Tìm số cây
 • Giải Toán
 • Tìm số học sinh
 • Tính tổng
 • Toán
 • Tìm x
 • Tính diện tích.
 • Giải toán- Trường tiểu học Sơn Bằng
 • Tìm S
 • Toán chuyển động
 • Số học
 • toán trung bình cộng
 • Bài toán về tìm số trung bình cộng
 • giải toan
 • Đây là ý của mình
 • Giải
 • Các bạn giải giúp minh với nhé
 • Có bao nhiêu cách đi?
 • Toán chuyển động
 • hình học
 • Tìm số đã cho?
 • Bao nhiêu trang?
 • TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
 • Tìm số tự nhiên
 • Tính theo cách thuận tiện nhất
 • Giải toán
 • Hình học
 • Trường tiểu học Sơn Bằng
 • Chuyển động đều
 • Dấu hiệu chia hết:
 • Dãy số cách đều
 • ??? Tìm quãng đường ???.
 • Tìm phân số
 • Trung bình cộng
 • Bài toán tính tuổi - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn
 • Toán Tuổi- Tiểu học Sơn Châu
 • giải toán
 • Tìm x
 • Toán phân số
 • Giải toán
 • SÔ HỌC
 • STN
 • tổng bao nhiêu số
 • TÌM STN
 • HÌNH THOI
 • Dạng toán tìm chữ số tận cùng
 • Phép tính có kết quả đặc biệt!
 • Quãng đường ?
 • tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Chuyển động đều
 • Tìm tuổi?
 • Tìm số
 • toán lớp 5
 • Tính tuổi ông
 • Toán 5
 • Toan 4
 • Toán đố vui
 • Tim X
 • Toán 4
 • Cùng thử tài!
 • Bài toán về công việc chung
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm số tự nhiên
 • Cần suy nghỉ tí
 • Tìm số
 • giải toán lớp 5
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Khác
 • Tổng - hiệu
 • Giả toán
 • Tính gói kẹo
 • Toán dấu hiệu chia hết
 • Cấu tạo số thập phân
 • Tìm X
 • Tìm các phân số
 • Dạng toán trung bình cộng:
 • Giải toán diên tích
 • Hình học
 • Suy luận
 • Suy luận
 • Tính chu vi
 • Tính
 • Tìm bước chân
 • Tính tuổi
 • Tính số
 • Toán cổ
 • Giải toán
 • Tính tổng các chữ số
 • giải toán lớp 5
 • tìm số
 • Tìm số có 3 chữ số
 • Tìm tổng 3 số
 • tỷ số
 • Toán
 • giải toán
 • Toán 4
 • Tìm m
 • tỷ số
 • Toán tính tổng
 • Tìm tính đúng của phép nhân
 • Bài toán:
 • số học
 • giải toán
 • Bài toán:
 • Số và chữ số
 • Tính diện tích phần gạch chéo
 • Thay chữ bởi số thích hợp
 • Quy luật viết dãy số
 • Học toán dãy số
 • Tìm danh từ, động từ,tính từ
 • Toán tìm quãng đường
 • Toán phân số
 • Toán hình
 • Toán lớp 3
 • Tính tuổi.
 • tìm số
 • Giải toán
 • Dạng toán suy luận
 • Bài toán liên quan đến dấu hiêu chia hết
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Bài toán về số tự nhiên
 • bài toán về số tự nhiên
 • Toán tuổi
 • Tính nhanh
 • Chuyển động
 • Góp ý cùng mình với!
 • Tìm diện tích
 • tính diện tích
 • Toán và thơ
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Nhờ các bạn giúp!!!
 • tìm điểm
 • Bài toán về tìm số số hạng của dãy số
 • Tính ngày
 • Bao nhiêu huy chương
 • Giải toán
 • Đưa người sang sông
 • Toán 5
 • Vận tốc trung bình
 • mấy giờ
 • Thư giản!
 • Toán tí cho vui
 • hình thang
 • Tính nhanh
 • Bài toán về "chia tỉ lệ "
 • Bài toán về "trồng cây "
 • tính diện tích
 • Trung bình cộng
 • Toán tí cho vui
 • Tính số tam giác
 • Tính tuổi
 • Giải toán
 • giải toán
 • giải toán
 • Toán về tỉ số phần trăm
 • Toán về tỉ số phần trăm
 • Toán phần trăm
 • Chuyển động trên dòng nước
 • Toán chuyển động
 • Tính vận tốc
 • Toán nâng cao 5
 • Bài toán
 • Giải toán
 • Bài toán
 • Tìm các chữ số a; b
 • Tìm số tự nhiên
 • Giải Toán
 • Giải toán
 • Toán vui
 • Đồng hồ
 • Giải toán
 • Công việc
 • Tỉ số %
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Tứ giác
 • Tính diện tích hình chữ nhật.
 • Xuất phát lúc mấy giờ?
 • Bao nhiêu quyển ?
 • Bao nhiêu quyển sách?
 • Bằng nhau?
 • Bai toan ve quang duong, van toc, thoi gian
 • Có mấy số?
 • toán lớp 5
 • tính tuổi
 • Thử IQ ?
 • Tổng các chữ số của tổng
 • Lần nào nhanh hơn?
 • Tính quãng đường
 • Tính vận tốc chưa biết
 • Bài toán có liên quan đến phân số
 • Bài toán về diện tích
 • So sánh
 • Hình học
 • Tính diện tích
 • Tìm số
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Bài toán về số các chữ số
 • hình học
 • số học
 • Chuyển động đều
 • Vận tốc trung bình
 • Số và chữ số
 • Số và chữ số
 • Tìm thương đúng ?
 • Tìm số
 • Toán chia hết
 • Toán chia hết
 • Bài toán về hình tam giác
 • Chia hết
 • Chia hết
 • Vận tốc trung bình
 • Bài toán có liên quan đến phân số
 • Giải toán
 • Ai thắng, ai thua?
 • Chia hết
 • Chia hết
 • Giải toán
 • Số nào?
 • Bà mấy tuổi?
 • Bà là ai ?
 • Số tự nhiên
 • Chia hết
 • Số tự nhiên
 • Số tự nhiên
 • Chia hết
 • Giải Toán
 • Chia nhỏ tam giác
 • Giải toán
 • Tìm y
 • Toán về đo lường
 • Cùng nhau chia vườn
 • Bài toán về tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
 • Quãng đường
 • So sánh phân số
 • so sánh
 • Tìm y
 • Tính diên tích
 • Tìm số
 • Toán công việc
 • Tính tổng
 • Tìm số
 • Toán %
 • Tìm phần dư
 • Chia hình
 • Hỏi có bao nhiêu người, bao nhiêu quả bòng ?
 • toan lop 5
 • Tính tuổi
 • Tính toán khó gì
 • So sánh hình
 • Chia hình
 • Giải toán
 • chứng minh
 • Vì sao?
 • mỗi người mấy tuổi
 • viết phân số
 • Tính toán khó gì
 • co bao nhieu so tan cung
 • quy luật
 • Số?
 • Diện tích hình.
 • Tổng các số
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Toán chuyển động trên dòng nước
 • Tìm trung bình cộng
 • nhờ các thầy các cô giải hộ - toán 6
 • Giải toán
 • giải toán
 • tìm số
 • Giải toán
 • toán
 • Bài toán giải ngược từ cuối
 • Chia hình
 • Tĩm y
 • chứng minh khó gì
 • Chuyển động
 • Tìm số
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán
 • Hình học
 • Công việc chung
 • Thời gian
 • Đi tìm một nửa
 • Toán về chu vi, diện tích.
 • GiẢI TOÁN
 • Màu gì ?
 • Tính Tổng
 • Hinh thang
 • Số?
 • Vận tốc
 • viết số
 • Số nào
 • màu gì?
 • Bai toan ve so sanh so thap phan
 • Viết số thập phân
 • Bài toán về đồng hồ.
 • Tìm số
 • Tìm sô tự nhiên
 • Tìm sô tự nhiên
 • Có phải là số tự nhiên không?
 • tính diện tctíchhs hình chữ nhật
 • giải toán
 • Bài toán về dãy số
 • tìm số
 • Toán tỉ số phần trăm
 • Tìm phân số
 • toán khó
 • Công trừ với phân số
 • toán hay
 • Tính tổng
 • Hình (TTT 184)
 • Bao nhiêu giờ?
 • Phân số
 • Giải toán
 • ĐIỂM GIỮA
 • Số nào nhân với 2002 ?
 • Số dư
 • hình thang
 • Tìm y
 • diện tích sân khấu
 • Hình học
 • Giải toán đào giếng đắp đất
 • Vui với hình thang
 • Diện tích
 • cùng đùa với phân số
 • Diện tích còn lại
 • Chia hình
 • Tính toán
 • Tính chiều dài, chiều rộng
 • Say chơi với hình
 • Đếm số thành chữ
 • Cộng nhân khó gì
 • Hình tam giác
 • MÔN KHOA HỌC
 • Giai hình
 • Toán giải có nội dung liên quan đến hình học
 • Tính quãng đường.
 • Giải toán
 • Tính chu vi hình chữ nhật.
 • Bao nhiêu lượt chữ số?
 • Toán cổ
 • Bài toán có nội dung hình học:
 • Toán VUI
 • Giải toán
 • Toán 5
 • Bao nhiêu học sinh?
 • Mời nhà toán luyện văn
 • giai toan lop 5
 • Tính thời gian
 • Tỉ số %
 • Tìm chữ số tận cùng
 • Điền số
 • Tìm X
 • Hình
 • Tính tổng
 • Tìm phân số
 • Tìm hai số
 • Tính tổng
 • Bài toán về thay bánh xe.
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Tính nhanh
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • Có bao nhiêu số
 • Tính tổng
 • Tìm diện tích
 • Tính số tứ giác.
 • Toán nâng cao lớp 3
 • Nhờ mọi người giải giúp
 • Hình
 • Bao nhiêu
 • Số tự nhien
 • Sô tự nhiên
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Viết dãy số ?
 • Toán %
 • Tìm chữ số
 • Bài toán tổng hiệu dạng kép.
 • Bai toan ve tim thanh phan chua biet trong day tinh
 • Có hay không?
 • Tinh nhanh
 • Tính nhanh
 • Tìm số ?
 • Tạo phép tính cho phù hợp với kết quả?
 • Toán giải
 • Giải toán
 • tính nhanh
 • Chia dưa?
 • Nhân với số nào?
 • Tạo phép tính cho phù hợp?
 • Tìm số?
 • Tìm hai số khi biết tổng, hiệu
 • Toán tuổi.
 • Toán giải.
 • Toán trung bình cộng
 • Chuyển động
 • So sánh
 • Tính tổng của dãy
 • Dãy số
 • Giải toán có nội dung hình học
 • Hình tam giác
 • Hình tam giác
 • Tính diện tích thửa ruộng
 • Hình học
 • Tỉ số phần trăm
 • Tỉ số phần trăm
 • Hình học
 • Tính diện tích tam giác?
 • tìm tổng các chữ số
 • Tìm số
 • tính nhanh
 • tính nhanh phân số
 • Số nào đây:
 • Viết thành tổng
 • tim hai so
 • Viết thành tổng
 • Tìm số học sinh
 • chứng minh
 • Hình .
 • HINH VUÔNG
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó .
 • Tính dung tích mỗi bể?
 • Số nào?
 • So sánh diện tích hai tam giác
 • Giải toán bằng phương pháp khử
 • Bài toán về hình học
 • So sánh diện tích hình thang
 • TT 183
 • Vòi nước
 • Vòi nước
 • tính nhanh
 • tàu dài bao nhiêu
 • bài toán cụm bèo
 • Chia phần
 • Cân đong đo đếm
 • Hình
 • Tìm a
 • Tính thời gian
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • hình học
 • Tìm số dư
 • Giải toán
 • Tính?
 • Cấu tạo số
 • Bao nhiêu tiền ?
 • Tìm số A và B
 • Hình học
 • Tàu tí hon
 • Hình học
 • Tìm số
 • Tìm các chữ số
 • Tìm các chữ số
 • Tìm a và b
 • Tính?
 • HÌNH HỌC
 • Tính?
 • Tìm hai số?
 • Mỗi bạn được chia bao nhiêu quyển vở?
 • Toán vui.
 • Đố vui
 • Bây giờ là mấy giờ?
 • Tính vận tốc
 • Giải toán
 • Toán vui
 • Buôn cam?
 • giải bằng phương pháp tiểu học
 • toán lớp 3
 • Tại sao?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Hình học
 • Hình học
 • Tìm tích
 • Tìm tích
 • Chuyển động
 • Chuyển động
 • Tính nhanh
 • Tính nhanh
 • Tỉ số phần trăm
 • Bao nhiêu tuổi
 • Công việc chung
 • So sánh A và B
 • Rổ nào đựng cam?Rổ nào đựng táo?
 • Tìm giá trị lớn nhất
 • Tuổi?
 • Chuyển động đều
 • Tỉ số phần trăm
 • Tìm chữ số tận cùng
 • Tính số ki-lô-gam
 • Tình huống
 • Tìm số
 • Toán vui
 • Chứng minh
 • Chứng minh
 • Tính
 • tính nhanh
 • Hình
 • Hình học
 • Hình học
 • Giải toán
 • Toán trồng cây
 • Tìm cam?
 • Tìm số ?
 • Tinh
 • Tính
 • Tính
 • Tính
 • Một số bài toán hay trong đề KSCLGVG Phòng GD Lộc Hà
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
 • Tìm số
 • Tính tuổi
 • Tìm số học sinh
 • Tính nhanh
 • Đó là số nào?
 • Chuyển động
 • Hình học
 • Toán lớp 3
 • Tính giá trị trung bình
 • Tiếp bài toán về phép chia
 • Bài toán về phép chia?
 • Công việc chung
 • Chuyển động đều
 • Tìm A?
 • Bài toán chia bánh
 • Đề thi GVG Phòng GD&ĐT Can Lộc - Năm học 2015 - 2016
 • Hình học
 • Tìm a, b
 • Chia hết
 • Chứng minh
 • Chuyển động
 • Dấu hiệu chia hết
 • Chuyển động đều
 • Chào năm mới 2016
 • Mấy quyển?
 • Tìm số
 • ĐỀ THI GV GIỎI CẤP TRƯỜNG - TRƯỜNG TIỂU HOC ĐỨC LĨNH
 • Số nào?
 • Bài toán
 • Cấu tạo số
 • Cấu tạo số
 • Bài toán
 • Tìm tỉ số
 • ĐỀ THI GV GIỎI TRƯỜNG- TRƯỜNG TH ĐỨC LĨNH
 • Mong được tham khảo nhiều cách giải(Đề 38 - TTT số 182)
 • Tìm một số hạng của dãy số
 • Các bài toán có liên quan đến việc rút về đơn vị
 • Các bài toán có liên quan đến việc rút về đơn vị
 • Các bài toán có liên quan đến việc rút về đơn vị
 • cùng giải toán violenpic lớp 3
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động
 • Cách giải bài toán sau như thế nào mới hay?
 • Chuyển động
 • Tìm cạnh đáy hình thang
 • phơi nắng nước biển
 • Tìm số bi
 • Giải toán về số đo thời gian
 • Giải toán về phép chia có dư
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Toán công việc chung
 • Tìm chiều rộng của hình chữ nhật
 • violimpic vòng 10 Bài toán về tìm số can dầu
 • Tính cạnh hình vuông
 • Dấu hiệu chia hết
 • Toán chuyển động đều
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó
 • Luyện Tiếng việt
 • Tính nhanh?
 • Hình học
 • Hình học
 • Toán
 • Xác đinh chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ
 • tìm số.
 • TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG
 • hình học
 • Tìm a
 • bài toán so sánh
 • Hình học
 • Chuyển động
 • tìm số
 • Tinh tuổi
 • Tính tuổi
 • Bài toán tính tuổi.
 • Bài toán tính tuổi.
 • Bài toán về tổng - tỷ
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động đều
 • Chuyển động
 • Bài toán về tỷ số %
 • Tìm số có 4 chữ số?
 • Chữ cái thứ 2000, chữ gì, màu gì?
 • Hình học
 • Tìm tích
 • Bài toán về hình học
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Bài toán về phép chia?
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Tìm tuổi
 • Bài toán ở vòng 9 violypic lớp 5 chưa tìm ra quy luật
 • Tìm số chân
 • Tiếp bài tìm số?
 • Violypic vòng 9 lop 5
 • Tìm x
 • Violypic vòng 9 lop 5
 • Tình bằmg cách thuận tiện nhất
 • Vòng 9 violypic. Lớp 5
 • Tìm số chữ số?
 • Hình học
 • tim so
 • Tìm diện tích
 • tìm số
 • Hình học
 • Bài toán về số và chữ số
 • Tìm số ( violypich vòng 9 ,) lớp 5
 • Hình học
 • Tìm số
 • Vật chuyển động trên dòng nước
 • tìm 2 số
 • Hình học
 • Chuyển động
 • Hãy chứng tỏ
 • Tìm tuổi ( vòng 8 violympic Lớp 5 )
 • HÌNH HỌC
 • Chuyển động đều
 • Tìm cạnh
 • Số học
 • Tìm số
 • Giải toán
 • Tìm độ dài quãng đường
 • In bao nhiêu laọi vé?
 • Có hoàn thành công việc không?
 • Tìm số bông hoa
 • BÀI TOÁN 4 THÙNG NƯỚC
 • Tìm số.
 • Tìm số nhà?
 • TOAN CHUYỂN ĐỘNG
 • Chuyển động đều
 • Có bao nhiêu cách chọn?
 • Hình học
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Bao nhiêu biển số đẹp?
 • Hình học
 • Nhờ thầy cô giải giúp
 • Tìm số dư
 • Số HỌC- Tìm số dư
 • TOAN DIỆN TÍCH
 • Bài toán về phép chia có dư.
 • Bài toán tuổi vòng
 • Tím số ( vòng 7 violypich 2015. lóp 5)
 • Tìm số cây
 • Mấy túi mỗi loại?
 • Có hay Không?
 • giải toán chuyển động
 • Hình học
 • Hình học
 • Hình tròn
 • Toán %
 • Hình học
 • Tính giá tiền cam và quýt
 • Tìm số bông hoa
 • Giải toán
 • Tiếp bài toán về phép chia?
 • Tiếp bài toán về phép chia?
 • Bài toán về phép chia?
 • Bài toán
 • Tìm giờ đúng cho đồng hồ
 • Hỏi ý kiến khán giả
 • Tìm số
 • Giải toán ngày chủ nhật
 • tìm diện tích
 • Tìm x;.
 • Giải, trình bày các bước giải và phát triển bài toán giúp tôi với!
 • Hình học
 • chuyển động
 • Bao nhiêu học sinh?
 • Thời gian
 • Tính tuổi
 • Bài toán về tính tuổi
 • tỉ số %
 • Chuyển động đều
 • Diện tích ao cá.
 • Bao nhiêu em?
 • Tìm số dư?
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Xếp vào 2 nhóm từ láy và từ ghép
 • giải toán
 • Bài toán
 • Tìm số?
 • Tính tuổi và hạt dẻ
 • Tìm số
 • Tìm tuổi bố
 • Tính độ dài cạnh HV.
 • Tỉ số %
 • Khác
 • Tìm x
 • Có bao nhiêu chữ số?
 • Bao nhiêu ngày mưa?
 • Cần bao nhiêu nước?
 • Dãy số
 • Bao nhiêu bút? bao nhiêu sổ ?
 • giai toán
 • Chia kẹo
 • Bao nhiêu lít dầu ?
 • Tìm số?
 • nhờ các bạn giải hộ bài toán
 • Tìm số?
 • Toán tuổi
 • Hình học
 • Bài toán phần trăm
 • Tập đếm tiền
 • Tính điểm huy chương vàng?
 • Mấy lần
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Tính số trang sách
 • Vui học toán
 • Giải bài
 • Giải toán
 • Bài toán dạng bắt tay
 • chuyển động đều
 • Giải bài
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Giải Toán
 • Giải toán
 • giải trí!
 • Giải toán
 • Chuyển động đều
 • Giai toan chuyen dong
 • Vận tốc
 • Phân số
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Tìm số?
 • Tìm số?
 • Hình học
 • Giảm giá bao nhiêu ?
 • Mua được bao nhiêu
 • Tính tiền vở?
 • Bao nhiêu viên bi?
 • Tìm hộp thuốc
 • Phần thập phân của thương?
 • Có bao nhiêu con cừu
 • Tính độ sâu
 • Bài toán về Ếch
 • Tìm số báo danh
 • Thử qua cầu nào?
 • Hình học
 • Giải toán
 • Thời gian
 • Giải toán
 • toan
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm ngày, tháng, năm sinh
 • Mẹ bao nhiêu tuổi?
 • Bao nhiêu lít nước ?
 • Đố vui - Ông mấy tuổi
 • Trợ giúp
 • Nhờ tìm bi giúp em!
 • giải toán
 • Tỉ số phần trăm
 • Bài toán về hiệu-tỉ
 • Thời gian
 • Chuyển động đều
 • Bao nhiêu HS
 • Tìm số tự nhiên
 • Bài toán biết hai tỉ số
 • Bai toan giai bang phan tich cau tao so
 • Hình học
 • Hình học
 • Thư giản tí anh em nhé
 • Tìm số
 • Tìm số
 • bài toán về tỷ sô phần trăm
 • Tìm số cây cả lớp đã trồng
 • Mấy giờ ?
 • Tìm số
 • Tìm số
 • Hình học
 • Hình học
 • Sai ở chỗ nào ?
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm số tự nhiên
 • Hỏi ý kiến khán giả
 • Hỏi ý kiến khán giả
 • Tính thời gian
 • Tính quãng đường
 • Bài toán "công việc chung"
 • Quãng đường ?
 • Hình học
 • số mấy?
 • Trứng gà, trứng vịt
 • Vận tốc
 • Dấu hiệu chia hết
 • vận tốc
 • Cùng giải toán
 • Trơ giúp
 • Bài toán công việc chung
 • Hình học
 • Hình học
 • Vận tốc ?
 • Bài toán về trung bình cộng
 • Diện tích hình tam giác
 • Chuyển động đều
 • Bài toán "công việc chung"
 • Tìm số
 • Giải toán
 • Tính vận tốc
 • Bao nhiêu ?
 • Kết quả bằng mấy ?
 • Mua gạo
 • Bài toán về trung bình cộng
 • hinh học
 • Số thập phân
 • Có bao nhiêu cách chọn?
 • Tính kích thước tấm kính?
 • Kết quả là bao nhiêu?
 • Số?
 • bai toan về quang đường
 • Tìm số tự nhiên n
 • Diện tích hình tam giác
 • Hình học
 • giải toán
 • Hình học
 • Bao nhiêu trận?
 • Tính nhanh
 • giải
 • Giải toán
 • Tính diện tích tam giác
 • Vận tốc
 • Bài toán về đại lượng
 • Giải toán
 • giải toán
 • Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 • Hình học
 • Bài toán công việc chung
 • Tính tuổi?
 • Toán lớp 3
 • toán anh 3
 • Toán
 • Bài toán về chia hết
 • Chuyển động đều
 • Dấu hiệu chia hết
 • Bài toán phần trăm
 • So sánh
 • Giải toán
 • Hình học
 • Hình học
 • CHIA KẸO.
 • tính nhanh
 • Số đội viên
 • BÀI TOÁN TÍNH TUỔI
 • Tìm số tự nhiên?
 • Tìm số lớn nhất
 • Xếp sách .............. nhận thưởng.....!!!!
 • tính diẹn tích
 • Bài toán tổng hiệu dạng kép.
 • Bài toán trung bình cộng giải bằng giả thiết tam.
 • Tính tuổi
 • Tìm số
 • Dư ?
 • Tính?
 • Chuyển động đều
 • Chọn ít nhất bao nhiêu số?
 • Hình học
 • Toán tinh tuổi
 • Toán dãy số
 • Toán dãy số
 • Cam quýt
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Tìm số?
 • Toán tuổi.
 • Tính dầu?
 • Tính nhanh.
 • GIẢI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ
 • Tìm số
 • Tìm một số tự nhiên A, biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 38, 45, 67 là 9 đơn vị. Tìm Số A ?
 • Bài toan về tỉ lệ kép.
 • Tìm số?
 • Hình học
 • Toán dãy số
 • Toán tuổi.
 • Ngày thứ mấy?
 • Giải bài toán bằng phương pháp khử
 • Tìm ba số
 • BAO NHIÊU TUỔI
 • Tìm các số tự nhiên?
 • Toán khử về phân số
 • Chuyển động đều
 • Công việc chung
 • Bao nhiêu thừa số?
 • Tìm STN
 • Toán chuyển động đều
 • Tính nhanh
 • Toán trung bình cộng.
 • Tính nhanh
 • Hình học.
 • Tìm số?
 • Tìm số?
 • Hình học.
 • Toán chuyển động đều?
 • Tính tổng
 • Bài toán
 • So sánh
 • tìm số?
 • Toán chuyển động đều.
 • Tìm số?
 • Tính vở?
 • Bài toán về chia quả.
 • Tính diện tích hình thang
 • So sánh
 • Bài toán về đồng hồ.
 • Bài toán về hình học
 • Bài toán về hình học
 • Bài toán về chuyển động
 • Tìm số?
 • Giải toán
 • Hình học
 • Kết quả ?
 • Bao nhiêu bi?
 • Bài toán phần trăm
 • Bài toán phần trăm
 • Trường có bao nhiêu giải?
 • Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường đi và về?
 • Chuyển động đều
 • Toán-tin tiểu học
 • Bài toán về chuyển động
 • Toán-Tin học trẻ không chuyên tiểu học
 • Số học
 • Toán chuyển động đều
 • Cắt như thế nào đây?
 • Tìm số?
 • Công việc chung
 • Tính nhanh?
 • Thầy cô giải toán: Kỳ 3
 • Bài Toán về Trung bình cộng.
 • Bao nhiêu người
 • Tính diện tích
 • TÌM SÔ
 • Vui học tiếng viêt
 • Vui học tiếng viẹt
 • Toán dành cho học sinh có năng khiếu
 • Bài toán cho học sinhcó năng khiếu lớp 5
 • Bi xanh, bi đỏ
 • Lấy kẹo
 • Toán tuổi.
 • Mấy táo, mấy lê?
 • Toán về dãy số
 • Mấy bi xanh? Mấy bi đỏ?
 • toán trung bình cộng của các số
 • Tìm số?
 • Cân gạo
 • Tuổi của Dương
 • Tính tuổi
 • Tìm số
 • Thưởng vở
 • Chuyển động đều
 • Suy luận Thử xem...???!!!!
 • Mấy cam, mấy quýt?
 • Bài toán về chuyển động
 • Bài toán dành cho học sinh có năng khiếu
 • Bài toán tỉ lệ
 • TOÁN HAI HIỆU SỐ
 • Sử dụng phương pháp toán học vận dụng giải hình học
 • Tính kết quả day số
 • Tìm số vở được chia
 • Bài toán chuyển động
 • Tìm ô chữ
 • Tính vận tốc?
 • So sánh phân số
 • Làm chung, làm riêng một công việc
 • Toán hai hiệu
 • Tìm chữ số tận cùng?
 • giải tốan
 • Tìm chữ số tận cùng
 • Cấu tạo sô
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Tính vận tốc
 • Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Tìm 2 số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Tìm tuổi ông, tuổi cháu
 • Tìm X biết:
 • Hình học
 • Nghĩa của từ
 • thử sức
 • Tổng các số tự nhiên nào?
 • Bài toán về hai tỉ số
 • Số tiên mua táo ?
 • có mấy tam giác được tạo thành?
 • Gặp nhau bao nhiêu lần ?
 • Cân xem ai nhẹ hơn ?
 • Tối giản không?
 • Có bao nhiêu vở
 • Bài toán về tuổi
 • Thư giản!
 • Cha bao nhiêu tuổi
 • bao nhiêu xe?
 • Mấy quả cam
 • mấy nam mấy nữ?
 • Tìm X
 • Vận dụng bài toán chuyển động cùng chiều để giải bài toán sau.
 • có mấy số?
 • Mấy vòng?
 • So sánh
 • Tính tổng các số tự nhiên
 • Tính nhanh
 • Tính.
 • So sánh
 • BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5
 • Bài toán chuyển động
 • Bài toán cho học sinh giỏi lớp 5
 • Bài toán cho học sinh giỏi lớp 5
 • Bài toán về lịch
 • Tích của 2 số tự nhiên liên tiếp nào?
 • bài toán của tôi
 • Khác
 • Khác
 • Thầy cô giải toán: Kỳ 2
 • Thầy cô giải toán: Kỳ 1
 • Trận đấu thứ 32. Tìm số không dễ
 • Trận đấu thứ 31. Cùng ngày nghỉ
 • Trận đấu thứ 30. Cùng nhau đi bộ
 • Trận đấu thứ 29. Tổng các chữ số
 • Trận đấu thứ 28. Nhỏ nhất, lớn nhất
 • Trận đấu thứ 27. Tìm số ?
 • Trận đấu thứ 26. Nhóm thám hiểm có bao nhiêu người ?
 • Trận đấu thứ 25. Nước chảy vào bể
 • Trận đấu thứ 24. Tiếp sức trước mùa thi
 • Trận đấu thứ 23. Xếp người vào bàn ăn
 • Trận đấu thứ 22. Mấy túi cam, mấy túi táo ?
 • Trận đấu thứ 21. Mở rộng hình
 • Trận đấu thứ 20: Cùng nhau đếm số
 • Trận đấu thứ 19. Giải toán ... ăn kẹo
 • Trận đấu thứ 18. Tính quãng đường
 • Trận đấu thứ 17. Bịt mắt nhặt bi
 • Trận đấu thứ 16. Tính chu vi hình chữ nhật
 • Trận đấu thứ 15. Tìm số tự nhiên
 • Trận đấu thứ 14. Bóng đèn lóe sáng
 • Trận đấu thứ 13. Có bao nhiêu viên bi ?
 • Trận đấu thứ 12. Cây cao bao nhiêu ?
 • Trận đấu thứ 11. Tìm người nặng nhất
 • Trận đấu thứ 10. Biển số xe "đẹp" !
 • Trận đấu thứ 9. Tìm số thật....dễ !
 • Trận đấu thứ 8. Có bao nhiêu cách chọn ?
 • Trận đấu thứ 7: Viết thêm số nào ?
 • Trận đấu thứ 6. Đếm số đoạn thẳng
 • Trận thứ 5. Tính số bông hoa
 • Bài số 4. Bài toán "Trung bình cộng"
 • Bài số 3: Toán chuyển động "Tiến ....lùi" !
 • Bài số 2. Số 2014 ở cột nào ?
 • Bài số 1. Cuốn tiểu thuyết có bao nhiêu trang ?
 • Luyện Tiếng Việt

  CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN CHO HỌC SINH Ở LỚP 2, 3
  CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN CHO HỌC SINH Ở LỚP 2, 3 Như các em đã biết không chỉ bài văn hoàn chỉnh như lớp 4,5 mới có ba phần mà để viết được đoạn văn ngắn của các em học sinh lớp 2,3 cũng gồm có ba phần các em ạ. Phần 1: Mở đoạn ( câu mở đầu ) Thường giới thiệu đối tượng mình đề cập và cần viết ( khoảng 1 đến 2 câu) Phần 2: Thân đoạn ( nội dung chính của đoạn văn...
 • Từ đồng âm
 • Từ trái nghĩa
 • Từ loại
 • Từ nhiều nghĩa
 • Từ loại
 • Nguyễn Thị Thu Hà ( Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Tiếng Việt (Trường TH Khánh Vĩnh Yên)
 • Chính tả phân biệt s/x (TH KVY)
 • Tiếng việt
 • Từ ghép, từ láy
 • Từ đồng âm
 • luyện từ và câu
 • Cảm thụ về đoạn thơ
 • Cảm thụ về đoạn thơ
 • BÀI TẬP VỀ TỪ LÁY
 • Luyện tập về từ đồng âm lớp 5
 • Luyện từ và câu( Lớp 5) TH Sơn Phú.
 • Trường Tiểu học Thị Trấn Phố Châu
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Xác định chủ ngữ và vị ngữ.
 • Tiếng Việt
 • TIẾNG VIỆT 5 - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • đề trắc nghiệm kiểm tra TV 3
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Xác định từ loại
 • Luyện TV - trường TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Tiếng Việt lớp 4 - GV trường TH Sơn Tây
 • Tiếng Việt lớp 5 - GV trường TH Sơn Tây
 • Tiếng Việt - Lớp 5 - BM
 • Tiếng Việt - Lớp 5 - BM
 • Tập viết đoạn đối thoại- (Tiếng Việt 5)
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Câu ghép - Lớp 5
 • Chữa câu sai - Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • NGA-KVY 14/1/2021
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện từ và câu
 • Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
 • Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
 • ĐỀ THI CUÓI KÌ ! LỚP 2 - Năm 2021 - 2022
 • NGA-KVY 16/12/2021
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Tiếng Việt - TH Sơn Phú - Hương Sơn
 • Luyện Tiếng Việt - Tiểu học Sơn Phú
 • Tìm từ
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Điền từ: Đỏ gì? (TH Xuân Thành )
 • Từ ghép - Từ láy
 • NGA-KVY 17/111/2021
 • Luyện Tiếng Việt: TH Sơn Phú : Chữa câu sai:
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • TỪ LOẠI ( TH KIM HOA)
 • TỪ GHÉP ( TH KIM HOA)
 • Sơn Trường
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Luyện TV, Trường TH Sơn Phú, Hương Sơn
 • Luyện Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)
 • Tiếng Việt - Lớp 5 - BM
 • Tiếng Việt - Lớp 5 - BM
 • TV NC lớp 5.
 • Luyện Tiếng việt : TH Sơn Phú
 • NGA-KVY 4/10/2021
 • NGA-KVY 4/10/2021
 • Luyện TV, Trường TH Sơn Phú, Hương Sơn
 • Ngô Thị Nguyệt Truong TH Khánh Vĩnh Yên Cấu tạo câu.
 • Tìm từ
 • Luyện Tiếng việt. Tự học tự bồi dưỡng
 • Sơn Trường
 • Tiểu học thị trấn Phố Châu
 • Luyện Tiếng Việt
 • Từ láy
 • Đại từ
 • Xác định thành phần câu
 • TH SƠN HÀM
 • Trạng ngữ ( TH KimHoa)
 • Xác định CN-VN ( TH Kim Hoa)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt ( TH Sơn Hàm )
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-4-2021
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 16-11-2021
 • Tìm từ
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • Luyện giải Tiếng việt:(Trường TH Sơn Phú -Hương Sơn)
 • Luyện Tiếng Việt
 • TH SƠN TRƯỜNG
 • Luyện từ và câu
 • Tiểu học TTPC
 • Phân tích cấu tạo câu
 • Tiểu học Sơn Hàm.
 • Tiểu học Sơn Long.
 • Một số biện pháp giúp học sinh nắm chắc các câu kiểu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
 • Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu.
 • Luyện Tiếng việt. Tự học tự bồi dưỡng
 • NGA TH KHÁNH VINH YÊN 14/3/2021
 • NGA TH KHÁNH VĨNH YÊN 14-3 -2021
 • Tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • Tiếng Việt ( TH Sơn Hàm )
 • LỖI DÙNG TỪ- TH PHỐ CHÂU
 • Tìm chỗ sai?
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 22-22021
 • Đặt câu phân biệt từ đồng âm(TH Sơn Bằng)
 • Toán về tuổi
 • Toán về số tự nhiên
 • Thảo - TH KVY
 • TH- SƠN TRƯỜNG
 • TH- SƠN HÀM
 • TH SƠN HÀM
 • Từ ghép - Từ láy
 • Từ ghép - Từ láy- GVTH SƠN TÂY
 • Từ ghép - Từ láy- GVTH SƠN TÂY
 • Xác định Từ
 • Tìm câu trả lời cho bài hát đố:
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 19-1-2021
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Từ ghép - Từ láy- GVTH SƠN TÂY
 • Từ ghép
 • Nghĩa của từ - GV TH Sơn Tây
 • Luyện Tiếng Việt Trường Tiểu học Sơn Phú
 • Nghĩa của từ
 • từ ghép, từ láy
 • Danh từ
 • Luyện TV trường Tiểu học Sơn Phú
 • Tìm từ chỉ đặc điểm
 • Tìm từ loại- TH Sơn Long
 • Luyện Tiếng Việt ( TH Kim Hoa)
 • LỖI DÙNG TỪ- TH PHỐ CHÂU
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 11-12-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 11-12-2020
 • trạng ngữ
 • Xác định từ loại
 • Từ ghép, TL ( TH Kim Hoa)
 • Danh từ, Động từ, Tính từ ( TH Kim Hoa)
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Xác định từ loại ( tiểu học Sơn Hàm)
 • Luyện Tiếng Việt
 • Từ loại
 • TH KVY.
 • Giáo án
 • giải nghĩa từ:
 • Xác định CN, VN
 • Cấu tạo từ
 • Tiếng việt
 • Nghĩa của từ
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ , trạng ngữ ( TH Sơn Bằng)
 • Giải toán:(Trường TH Sơn Phú)
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên - Thi đặt câu
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Trổ tài biến đổi câu văn
 • Luyện Tiếng Việt - Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn- Hà Tĩnh
 • Luyện Tiếng Việt - Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn- Hà Tĩnh
 • Từ ghép (Trường Tiểu học Sơn Trung)
 • THƠ LỤC BÁT - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • BD TV lớp 3- từ chỉ đặc điểm, màu sắc
 • BD TV lớp 3 - Dấu phẩy
 • Luyện Tiếng Việt
 • Số lẻ- số chẵn
 • Từ trái nghĩa
 • Từ trái nghĩa
 • Luyện tập về từ nối , dấu câu
 • LTV
 • LTV
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Xác định nghĩa của từ ( Tiểu học Sơn Trường)
 • Từ ghép
 • Tìm thành ngữ
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 15-10-2020
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 15-10-2020
 • GIẢI TIẾNG VIỆT ( TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ)
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • CHỮA LỖI CÁC CÂU SAI SAU - TH SƠN HÀM
 • Từ đồng âm
 • Tiếng việt
 • Ngô Thị Nguyệt TH KHánh Vĩnh Yên Từ trái nghĩa
 • Luyện từ và câu
 • Từ ghép, TL ( TH Kim Hoa)
 • Luyện từ và câu
 • LTV
 • Xác định từ loại ( tiểu học Sơn Hàm)
 • Từ đồng nghĩa
 • Xác định đại từ
 • Đại từ
 • Luyện TV
 • tiếng việt
 • NGA TH KHÁNH VĨNH 9/6/2020
 • TH & THCS SƠN LĨNH
 • Tính từ - GVTH Sơn Tây
 • DT- ĐT- TT- GVTH Sơn tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Tính từ- GVTH Sơn Tây
 • Danh từ- GVTH Sơn Tây
 • DT- ĐT- GVTH Sơn Tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Tiếng Việt
 • Câu ghép( TH Sơn Bằng)
 • Toán. TH Khánh Vĩnh (thang 5/ 19 -20)
 • Tiếng Việt - TH Khánh Vĩnh (Tháng 5/ 19 -20)
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Xác định cấu tạo ngữ pháp của câu
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Nghĩa của từ
 • DT- ĐT- TT- GV TH Sơn Tây
 • Nghĩa của từ - GV TH Sơn Tây
 • Phân biệt nghĩa của các từ đông âm- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Toán- TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Luyện Tiếng việt. Tự học tự bồi dưỡng
 • Luyện Tiếng việt. Tự học tự bồi dưỡng
 • Tiểu học Sơn Trường - Tìm từ cùng nghĩa
 • Một số kiến thức cơ bản về biện pháp so sánh ở cấp tiểu học.
 • Một số biện pháp giúp dạy tốt môn Tập đọc lớp 3
 • Một số biện pháp dạy tiết Luyện từ và câu lớp 3
 • Xác định câu đơn, câu ghép
 • Luyện Tiếng Việt - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • Luyện Tiếng Việt - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ
 • Ôn tập về từ loại
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TỪ ĐỒNG NGHĨA - TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Từ trái nghĩa
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • TÌM CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ, TRẠNG NGỮ
 • Tiểu học Sơn Kim 1: Từ tượng thanh - Từ tượng hình.
 • TV: TH&THCS SƠN LĨNH
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Từ đơn-Từ phức( TH Sơn Thủy)
 • Trạng ngữ
 • Tiéng việt
 • Dạng bài tập về danh từ
 • LUYỆN TV- GVTHST
 • Từ đồng nghĩa
 • Từ loại
 • TH Tân Mỹ Hà
 • TH Tân Mỹ Hà
 • TH Tân Mỹ Hà
 • Tự học - tự bồi dưỡng - Tiếng việt trường tiểu học Sơn Long
 • Tiếng Việt (Trường TH - THCS Sơn Lĩnh)
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Luyện Tiếng Việt - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/12/2019
 • Tiếng Việt - TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • TH-SL
 • TH-SL
 • TH-SL
 • TH- SL
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • TH - SL
 • Từ đồng nghĩa - Trường Tiểu học Sơn Kim 1
 • TH Sơn Kim 2. Từ ghép, từ láy
 • TH Sơn Kim 2. Từ đơn, từ ghép, từ láy
 • TH Sơn Kim 2.Từ láy
 • TIỂU HỌC SƠN TÂY
 • Tìm DT- Đtừ - GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • luyện Tiếng Việt - TH Sơn Bằng
 • Xác định từ loại ( tiểu học Sơn Hàm)
 • Tìm tên các anh hùng-TH Sơn An
 • Luyện từ và câu:
 • TIẾNG VIỆT- SL
 • Từ ghép từ láy
 • Xác định thành phần chính, thành phần phụ trong câu.
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Từ ghép - Từ láy- GVTH SƠN TÂY
 • DT- ĐT- TT- GVTH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Phân tích thành phần chính và thành phần phụ của câu trong các câu sau:
 • Sửa lỗi câu: GVTH SƠN TÂY
 • Nghĩa của từ - GV TH Sơn Tây
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Tiếng Việt lớp 5
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CHƯƠNG TRÌNH GDPT TỔNG THỂ
 • Ghi lại 3 câu có từ "mẹ " mang nghĩa khác nhau .
 • Xác định tính từ trong đoạn văn
 • Tiếng Việt nâng cao lớp 5
 • Xác định thành phần chính, thành phần phụ trong câu.
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • CHỮA LỖI CÂU SAI- GV TH SƠN TÂY
 • nghĩa của từ.
 • Luyện TV trường Tiểu học Sơn Phú
 • Giải tiếng việt Tiểu học Sơn An
 • THÀNH NGỮ- TH&THCS SƠN LĨNH
 • LTVC: TH&THCS SƠN LĨNH
 • LTVC: TH&THCS SƠN LĨNH
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt ( Tiểu học Sơn Phú)
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Từ láy- từ ghép- GV TH Sơn Tây
 • Từ trái nghĩa- GVTH SƠN TÂY
 • Từ ghép - Từ láy- GVTH SƠN TÂY
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • ĐT- ĐT- TT- GVTH Sơn Tây
 • DANH TỪ - GV TH Sơn Tây
 • Xác định từ loại
 • Tìm thành phần câu
 • Luyện từ và câu
 • PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT 4 ( 35 TUẦN)
 • TH&THCS Sơn Lĩnh
 • Tiếng việt
 • Tiếng việt
 • Luyện từ và câu:
 • LTVC: TH&THCS SƠN LĨNH
 • TÌM TỪ - TH&THCS SƠN LĨNH
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • DT- ĐT- GVTH Sơn tây
 • Từ loại- GVTH Sơn Tây
 • Tính từ- GVTH Sơn Tây
 • Luyện giải Tiếng Việt (Tiểu học Sơn Phú)
 • Động từ
 • Thành ngữ tục ngữ . TH thị trấn phô châu
 • TH Thị trấn phô châu
 • THSK2. LTVC
 • THSK2-LTVC
 • Luyện Tiếng Việt - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • XÁC ĐỊNH ĐẠI TỪ - TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH&THCS SƠN LĨNH
 • ĐẶT CÂU- TH&THCS SƠN LĨNH
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Sửa lỗi câu: GVTH SƠN TÂY
 • Câu ghép- GV TH Sơn Tây
 • Câu ghép- GV TH Sơn Tây
 • CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Từ ghép- Từ láy- GV TH SƠN TÂY
 • GHI LẠI TIẾNG KÊU LOÀI VẬT CHO ĐÚNG - TH&THCS SƠN LĨNH
 • ĐỐ BẠN: CẦU GÌ? - TH&THCS SƠN LĨNH
 • TH SƠN LĨNH
 • CHỮA LỖI CÂU SAI- GV TH SƠN TÂY
 • NGHĨA CỦA TỪ - GV TH SƠN TÂY
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Nghĩa của từ
 • THSK2. Xác đinh CN,VN
 • THSK2. Xác đinh CN,VN
 • Tìm chỗ sai trong các câu dưới đây và sữa lại cho đúng.(TH Sơn Thủy)
 • Thành ngữ, Tục ngữ
 • Từ ghép, từ láy
 • Tiếng Việt nâng cao lớp 5
 • Luyện từ và câu
 • Thành ngữ
 • Luyện Tiếng Việt - Trường tiểu học Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh
 • Luyện TV trường Tiểu học Sơn Phú
 • Cấu tạo câu
 • Loại từ
 • Quan hệ từ- GVTH Sơn Phú
 • Câu ghép- GV TH Sơn Tây
 • Từ ghép, từ láy
 • Tìm từ có thể thay thế từ "ăn" trong các câu dưới đây:
 • GIẢI CÂU ĐỐ
 • Tìm chữ TTHSA
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh Bài toán tìm hai số khi biết hai hiệu
 • Xác định CN, VN, TN (nếu có)
 • Chữa lỗi về câu. Trường TH&THCS Sơn Lĩnh
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Xác định CN-VN- GV TH Sơn Tây
 • Nghĩa của từ - GV TH Sơn Tây
 • Danh từ - GV TH Sơn Tây
 • TH Khánh Vĩnh
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 10/10/2019
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • TỪ ĐỒNG NGHĨA( THTT PHỐ CHÂU)
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh . Từ trái nghĩa
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Phân biệt nghĩa của từ(Tiểu học Sơn Phú)
 • Xác định nghĩa của từ ( Trường Tiểu học Sơn Bằng)
 • Từ ghép phân loại- TGTH- GV TH Sơn Tây
 • Từ ghép , từ láy- GV trường TH Sơn Tây
 • Luyện Tiếng Việt (Trường tiểu học Sơn Phú)
 • Xác định thành phần CN, VN ( GVTH Sơn Tây)
 • Xác định TN, CN, VN ( GV TH Sơn Tây)
 • Tìm từ TH Sơn An
 • Xác định từ loại- GV Trường tiểu học Sơn Tây
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ ( GV trường TH Sơn Tây)
 • Luyện TV
 • Phân biệt trạng ngữ chỉ vị trí và bổ ngữ chỉ vị trí
 • TỪ NHIỀU NGHĨA
 • Cấu tạo câu - TH Khánh Vĩnh
 • Từ nhiều nghĩa
 • Luyện tiếng Việt
 • nghĩa của từ.
 • Luyện Tiếng Việt (Trường tiểu học Sơn Phú)
 • Luyện TV - TH &THCS Sơn Lễ
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện TV trường Tiểu học Sơn Phú
 • Luyện TV - TH &THCS Sơn Lễ
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • PHÂN BIỆT SẮC THÁI NGHĨA CỦA TỪ
 • Xác định CN -VN
 • Xác định TN, CN,VN ( TH Sơn Thủy)
 • Xác định từ ghép, từ láy ( TH Sơn Thủy)
 • Từ loại
 • Từ loại
 • Xác định từ loại TH Sơn An
 • Xác định từ loại, cấu tạo từ.
 • Xác định từ loại ( tiểu học Sơn Hàm)
 • XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU
 • Từ loại
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/9 /2019
 • TV lớp 4
 • Tiếng việt lớp 4
 • Tiếng Việt - TH Khánh Vĩnh (19 -20)
 • Từ loại
 • Nghĩa của từ ăn
 • Phan biệt nghĩa
 • Tác dụng của dấu phẩy
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • tìm từ
 • Tiểu học Sơn An
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Toán 4. TH Khánh Vĩnh
 • Tiếng Việt 4, 5 ( TH Sơn Bằng)
 • Xác định từ loại( TH Sơn Bằng)
 • Viết cho đúng chính tả
 • TIỂU HỌC SƠN AN
 • TIỂU HỌC SƠN AN
 • Tìm từ láy, từ ghép THSA
 • Ca dao - dân ca - TH Khánh Vĩnh
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 17/3/2019
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 17/3/2019
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Tiếng việt NC KHV
 • Tiểu học Sơn An
 • Tiểu học Sơn An
 • Câu ghép( TH Sơn Bằng)
 • DẠY LUẬT CHÍNH TẢ TRONG MÔN TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ LỚP 1
 • viết cho đúng chính tả
 • Ca dao - dân ca - TH Khánh Vĩnh
 • Xác định thành phần câu.
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ TH Sơn An
 • GIÚP hs HỌC TỐT TỪ ĐỒNG NGHĨA
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiếng Việt lớp 3
 • Tiểu học sơn giang: Tiếng Việt
 • Luyện tiếng Việt
 • Ca dao ngày Tết - TH Khánh Vĩnh
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/1/2019
 • TH khánh vĩnh
 • Từ đồng nghĩa( TH Sơn Bằng)
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Phân biệt từ đồng âm-Từ nhiều nghĩa
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau
 • Cấu tạo từ - TH Khánh Vĩnh
 • Tiếng Việt
 • Trạng ngữ - TH Khánh Vĩnh
 • Tìm chủ ngữ , vị ngữ ( Tiểu học Sơn Phú )
 • Xác định bộ phận CN, VN, TN (tiểu học Sơn Phú)
 • Luyện TV
 • từ tượng hình
 • Từ ghép
 • Từ loại
 • Xác định CN
 • Xác định CN, VN
 • Xác định CN, VN
 • tiếng việt
 • tiếng việt
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Vĩnh
 • Tìm từ láy
 • Luyện T. Việt-TH&THCS Sơn Lễ
 • Xếp các từ thành nhóm
 • Bài LTVC về từ nhiều nghĩa, đồng âm
 • BÀI TẬP Quan hệ từ, Hồ Hường TH Vượng Lộc
 • Câu đơn và câu ghép, luyện XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU - HỒ HƯỜNG, TH VƯỢNG LỘC
 • BÀI TẬP TỪ LOẠI - TH NGÔ ĐỨC KẾ
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Tiểu học Sơn Bằng - Xác định từ loại
 • Một số cách phân biệt từ ghép từ láy
 • Tiếng Việt 5:
 • Quan hệ từ
 • ĐẶT CÂU
 • Câu ghép
 • Định ngữ- TH Sơn Diệm
 • Từ ghép tổng hợp.
 • Từ ghép- TH Sơn Diệm
 • Thành ngữ- TH Sơn Dệm
 • Xác định từ loại trường TH Sơn An
 • Từ loại. TH Khánh Vĩnh
 • Trường TH&THCS Sơn Hồng
 • Xác định từ loại (Trường Tiểu học Sơn Phú)
 • Luyện tiếng việt:(Trường tiểu học Sơn Bằng)
 • TV Tiểu học Khánh Vĩnh
 • Thành ngữ - tục ngữ - ca dao
 • khác
 • TV5-TH&THCS Sơn Lễ
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện TV
 • Luyện TV
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ
 • Tục ngữ, thành ngữ- Trường TH Sơn Trường
 • Tìm trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các vế câu ghép sau
 • Tiểu học Sơn Trường - Xác định từ ghép
 • Luyện Tiếng Việt - TH Sơn An
 • Luyện Tiếng Việt (TH Sơn Bằng )
 • TV5-TH&THCS Sơn Lễ
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện Tiếng việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • Mai - TH Khánh Vĩnh
 • T.Huyền TH Khánh Vĩnh
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Tiểu học Sơn Giang- TV
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/10/2018
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 15/10/2018
 • TH Sơn Phú- .TV
 • tiếng việt
 • tiếng việt
 • Bài tập luyện từ và câu 4-5
 • Xác định kiểu câu .
 • Luyện TV - TH Sơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Luyện T. Việt - THSơn Phú
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ TH Sơn An
 • Xác định CN, VN trường Tiểu học Sơn Phú
 • luyện T. Việt
 • Một số bài văn tả đồ vật hay
 • GIÚP HỌC SINH LỚP 4 HỌC TỐT VỀ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ
 • Bài 1: Dùng dấu gạch chéo(/) để phân tách mỗi từ trong các câu sau:
 • Xếp các từ theo nhóm Trường TH Sơn An
 • LTVC lớp 5
 • Tìm từ lạc
 • tiếng việt
 • Tìm từ láy
 • Chỉ ra danh từ, động từ,tính từ
 • TH khánh Vĩnh
 • Từ đồng nghĩa- (TH Sơn Diệm)
 • Từ đồng âm- Từ nhiều nghĩa (TH Sơn Diệm)
 • Giải nghĩa câu - TH Khánh Lộc
 • Xác định bộ phận câu
 • Điền dấu câu
 • Giải nghĩa
 • Sắp xếp các từ thành nhóm
 • Xác định CN- VN- GV Tr Tiểu học S Diệm
 • Xác định CN- VN. THSDiem
 • tiếng việt
 • XÁCĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA CÂU
 • Mai. TH Khánh Lộc. - Từ loại
 • Tiếng Việt 5
 • nga: TH Khánh Lộc : Hệ thống tiếng Việt
 • CN- VN
 • Từ đồng âm
 • Từ loại
 • CN- VN
 • Tìm DT- ĐT - TT
 • NGHĨA CỦA TỪ
 • Tìm CN,VN,TN, TH Sơn An
 • Xác định thành phần câu
 • Tiếng việt
 • Hình học
 • Tiếng Việt TH Khánh Lộc
 • Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn sau:
 • Giải toán: TH SB - HS
 • Xác định từ loại(Trường TH Sơn Bằng)
 • Thêm trạng ngữ ,định ngữ , bổ ngữ
 • phân biệt kiểu câu và loại câu
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • Mẫu câu
 • Xác định từ loại
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LỘC
 • Trạng ngữ
 • Sắp xếp từ thành câu
 • Bộ phận chính của câu
 • Các nước
 • so sánh
 • BP so sánh
 • BP nhân hóa
 • Câu ghép( TH SƠN BĂNG}
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng
 • Tiếng việt TH Khánh Lộc
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LỘC - TỤC NGỮ HAY CA DAO
 • Tìm tục ngữ hoặc thành ngữ
 • Ngô Thị Nguyệt TH Khánh Lộc - Can Lộc Hà Tĩnh
 • Sửa câu sai.
 • Ca dao - dân ca - Tục ngữ - Thơ
 • Xác định thành phần câu.
 • So sánh
 • So sánh
 • CN- VN
 • Câu ghép
 • Tìm CN, VN
 • Từ cùng nghĩa , từ gần nghĩa .
 • Từ loại
 • CÁCH PHÂN BIỆT TỪ LOẠI DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ
 • Kiểu câu
 • So sánh
 • Nhân hóa - THSDiem
 • Xác định từ loại
 • Tiếng việt lớp 5.
 • Từ loại
 • tiếng việt
 • Chọn từ tượng thanh hay từ tượng hình thích hợp điền vào chỗ trống để câu văn diễn tả cụ thể, sinh động:
 • Nhân hóa
 • Phép nhân hóa
 • Dấu phẩy - lớp 3
 • Nhân hóa - Lớp 3 THSDiem
 • Từ chỉ đặc điểm - lớp 3 - THSDiem
 • Phân tích câu
 • Từ loại
 • Từ loại
 • CẤU TẠO NGỮ PHÁP CỦA CÂU
 • Một số bài ôn tập cuối tuần 16 của học sinh lớp 2
 • Phân biệt từ
 • Từ ghép hay từ láy ?
 • Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi ( TH Sơn Trường)
 • Đặt câu theo yêu cầu( TH Sơn Bằng)
 • Xác định bộ phận CN, VN, TN trong câu sau:
 • Từ đồng nghĩa
 • Xác định chủ ngữ,vị ngữ của các câu sau.
 • Cách phân biệt từ loại
 • Tiếng Việt -Hồ Thị Thu Hà -Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • luyện tiếng việt.
 • Từ đồng âm
 • Từ láy
 • TH Sơn Phú Hương Sơn- HT : Xác định TN, CN, VN
 • Câu
 • tiếng việt
 • So sánh
 • Điền dấu câu
 • Tìm từ
 • CN- VN - (TH Sơn Diệm)
 • CN- VN - (TH Sơn Diệm)
 • Danh từ động từ TT- TĐ- Láy - TG
 • Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
 • Luyện tiếng Việt
 • tiếng việt
 • Tìm DT,ĐT .TINH TỪ
 • luyện tiếng việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện tiếng việt.
 • Điền từ
 • Luyện Tiếng Việt
 • Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ "tôi" trong các câu sau
 • Cảm thụ văn học
 • Thách đấu
 • Tìm thành phần phụ của câu
 • Phân tích thành phần chính, thành phần phụ của câu.
 • Từ đồng nghĩa- TH Sơn Diệm
 • Từ đồng nghĩa- TH Sơn Diệm
 • Từ trái nghĩa( TH Sơn Diệm)
 • Chỉ rõ chỗ sai trong các câu sau và chữa lại cho đúng. ( Tiểu học Sơn Bằng)
 • Xác định kiểu câu
 • Xác định thành phần chính và phụ của câu( TH Sơn Bằng)
 • Xác định thành phần câu
 • Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau:
 • Thành phần của câu
 • Chữa câu sai ( Tiểu học Sơn Phú )
 • Từ ghép - từ láy
 • Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu sau:
 • Xác định từ loại(TH Sơn Trung)
 • XÁC ĐỊNH DANH TỪ
 • Sửa câu sai.
 • NGHĨA CỦA TỪ
 • Từ đồng âm
 • Sửa sai
 • Xác định từ loại ( Tiểu hoc Sơn Trường):
 • Phân loại từ ( Từ đơn, từ ghép, từ láy)( Tiểu hoc Sơn Bằng)
 • Câu gì ? ( Trường tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn)
 • Mẫu câu- TH Khánh Lộc. Can Lộc
 • Tiếng Việt
 • xác đinh thành phần chính , phụ trong câu(TH Sơn Băng- Hương Sơn)
 • Chữa lỗi câu sai.
 • Giải toán lớp 5
 • Phân tích thành phần chính, thành phần phụ của câu.
 • Câu ghép
 • Cách phân biệt từ ghép và từ láy
 • Đặt câu
 • Danh từ, động từ. Tiểu học Sơn Trường.
 • Chữa câu sai.
 • Từ đơn, từ phức
 • Từ đơn, từ phức
 • Sửa câu
 • Xác định TN, CN, VN
 • Phân biệt nghĩa
 • Xếp từ
 • tìm danh từ, động từ, tính từ
 • TH Khánh Lộc- Tiếng Việt
 • Chữa lỗi các câu sai
 • Xác định thành phần câu
 • TIÊNG VIỆT: TÌM CĂN CỨ ĐỂ XẾP TỪ
 • Tìm từ
 • Tìm từ
 • Sửa câu sai.
 • Cảm thụ bài ca dao
 • Luyện Tiếng việt:Trường Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn
 • Cách phân biệt từ loại Đại từ và Danh từ trong dạy học Tiếng Việt 5
 • Luyện tiếng việt
 • Từ loại
 • Xác định chủ ngữ ,vị ngữ
 • Từ trái nghĩa- Tiểu học sơn Phú.
 • Ghép các tiếng thành từ có nghĩa tổng hợp:
 • Đặt câu. THSDiem
 • Xác định CN-VN. THSDiem
 • Xác định CN- VN. THSDiem
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện tiếng việt 2
 • Phân loại các kiểu câu kể, xác định thành phần câu
 • Xác định từ loại.
 • Tìm chỗ sai trong câu sau và sửa lại cho đúng
 • Tìm từ ghép .
 • Từ đơn- TL- TG
 • Đặt câu- TH Sơn Diệm
 • Thành ngữ TH Sơn Diệm.
 • Từ láy- TH Sơn Diệm.
 • Tếng Việt lớp 4- Tiểu học Sơn Trường
 • Tếng Việt lớp 4- Tiểu học Sơn Trường
 • Sắp xếp từ vào nhóm thích hợp
 • Anh, chị hãy viết lại cho đúng quy định ngữ pháp ở mỗi câu sau:
 • Viết lại thành 1 câu hỏi, 1 câu cầu khiến, 1 câu cảm từ mỗi câu kể sau:
 • Sắp xếp từ
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ.
 • Ca dao - tục ngữ
 • Chữa lại mỗi câu sai dưới đây bằng 2 cách khác nhau (Chỉ được thêm bớt nhiều nhất 2 từ ở mỗi câu):
 • Tìm Danh từ, động từ, tính từ - Tiểu học Sơn Trường
 • Từ trái nghĩa
 • Nghĩa gốc - nghĩa chuyển. Tiểu học Sơn Diệm
 • Từ trái nghĩa- Tiểu học Sơn Diệm.
 • Xác định DT- ĐT- TT- QHT ( Tiểu học Sơn Diệm)
 • Ngắt nhịp câu thơ
 • Xác định Danh từ, Động từ và tính từ có trong đoạn văn sau:
 • Luyện Tiếng việt:Trường Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn
 • TIENG VIET- TH SON DIEM
 • Xác định từ
 • Xác định nghĩa
 • Luyện Tiếng Việt - Trường Tiểu học Sơn Trường.
 • Tiếng Việt
 • Trường tiểu học Sơn Bằng
 • Trường tiểu học Sơn Bằng
 • TH Sơn Phú Hương sơn Hà Tĩnh: Luyện Tiếng Việt
 • luyện tiếng việt
 • Chữa câu sai.
 • TH Sơn Phú Hương Sơn- HT : Xác định CN, VN
 • Chữa câu sai
 • Xác định từ loại
 • Xác định từ loại
 • Trường TH Sơn Giang-Hương Sơn-Từ loại
 • Tiểu học Sơn Bằng - Hương Sơn: Phân biệt các từ loại ( được in đậm) có trong đoạn văn sau:
 • Ca dao, thành ngữ, tục ngữ.
 • Câu
 • Xác đinh từ loại
 • bài tập về quan hệ từ
 • Câu đơn,câu ghép.Hồ Thị Thu Hà -Trường tiểu học thị trấn Phố Châu.
 • Bài tập tìm từ đơn ,từ ghép ,từ láy
 • Xác định thành phần câu
 • Xác định thành phần câu
 • Tìm danh từ, động từ, tính từ ?
 • Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau.
 • tập làm văn lớp 3
 • toan lop 5
 • Đặt câu thỏa mãn yêu cầu
 • Cảm thụ văn học
 • Phân tích thành phần câu
 • Nghĩa của từ
 • Tiếng việt.
 • xác định thành phần.
 • Điền từ láy
 • Xác định từ láy -Tiểu học Sơn Trường
 • Tìm hiểu thêm về từ loại.
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng - Chữa câu sai
 • Từ loại
 • CÁCH GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • Luyện Tiếng việt
 • bài toán về hình hộp chữ nhật, hình lập phương
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ và trạng ngữ trong những câu sau:
 • XÁC ĐỊNH ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ
 • Xác định ý nghĩa của từ "đã" trong những ví dụ sau và xếp từ loại cho nó.
 • Xác định ý nghĩa của từ "đã" trong những ví dụ sau và xếp từ loại cho nó.
 • Câu sau sai ở chỗ nào.Hãy chữa lại cho đúng
 • Xác định CN, VN, TN trong câu
 • Sửa lỗi câu sai - Tiểu học thị trấn Phố Châu
 • Chữa lỗi câu
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng - Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • sửa lỗi chính tả
 • Môn Tiếng Việt -Trường Tiểu học Sơn Phú -HS
 • Động từ,tính từ
 • Tiếng việt
 • Các câu trích từ đoạn văn sau câu nào là câu đơn câu nào là câu ghép.Trường tiểu học Thị trấn Phố Châu
 • Tìm từ đồng nghĩa - Trường Tiểu học Sơn Bằng- Hương Sơn
 • Từ ghép và từ láy- Trường Tiểu học Sơn Trường
 • Hãy xác định những câu trong đoạn văn sau là câu đơn hay câu ghép? Tại sao?
 • Các bước để làm được bài tập về cảm thụ văn học đạt kết quả tốt
 • Từ loại
 • Tác dụng của dấu hai chấm -Trường Tiểu học Sơn Trường -Hương Sơn
 • Chữa câu sai
 • Chữa câu sai
 • Dạy luật chính tả TV1-Công nghệ giáo dục
 • Phân tích thành phần chính và thành phần phụ trong các câu
 • Phân biệt sắc thái nghĩa của 3 từ sau: nhanh - mau - chóng
 • Luyện Tiếng Việt
 • Xác định từ
 • Chữa lỗi câu sai.
 • Ngắt nhịp câu thơ.
 • Cảm thụ văn học
 • Xác định từ
 • Chữa lỗi câu sai.
 • Cảm thụ văn học
 • Xác định từ đồng âm
 • Tiếng việt
 • Điền dấu câu
 • Cảm thụ văn học
 • Từ đồng nghĩa
 • Tìm số
 • Tiếng Việt
 • NGHĨA CỦA TỪ
 • Tục ngữ, ca dao
 • xác định mẫu câu
 • Chữa lỗi câu
 • Xác định từ loại
 • Dấu phẩy
 • Chữa lỗi các câu sai sau:
 • Từ đồng nghĩa:
 • Việc thực hiện chương trình TV CGD1 sau Học kì I
 • Xác định từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
 • Tìm thành ngữ , tuch ngữ
 • Xác định từ
 • Luyện Tiếng Việt
 • tieng viet 5
 • Cho các từ: bánh dẻo, bánh nướng, bánh nếp, bánh cốm, bánh ngọt, bánh rán, bánh cuốn, bánh mặn, bánh gai.
 • ếp các từ sau thành từ ghép tổng hơp, từ ghép phân loại, từ láy:
 • Xác định đại từ
 • Sửa câu sai
 • Xác định câu
 • sửa câu sai
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Xác định chủ ngữ
 • Tìm câu chứa từ đồng âm .
 • xác định từ loại
 • Phân tích thành phần chính và thành phần phụ của câu.
 • Tiếng Việt
 • Giải toán
 • Đi tìm một nửa
 • Từ loại
 • Câu ghép
 • Câu ghép
 • Tìm quan hệ từ
 • Tiếng Việt
 • phân biệt nghĩa của từ xuân
 • Đặt dấu cho đúng
 • Toán %
 • Cùng ngắt nhịp nhé
 • Toán %
 • Nhịp thơ
 • phân tích câu
 • Từ láy từ ghép
 • Sửa câu sai
 • luyện tiếng Việt
 • Xác định từ loại.
 • Tạo từ ghép, từ láy
 • tiếng việt
 • Xếp từ theo nhóm
 • Từ loại
 • Bai tap ve noi cac ve cau ghep bang quan he tu
 • Sửa câu sai
 • xác định thành phần câu
 • NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN GHI NHỚ KHI DẠY TIẾNG VIỆT CHƯƠNG TRÌNH CGD I
 • Sửa câu sai
 • xác định thành phần câu
 • A, B, C hay D? vì sao?
 • Đọc như thế nào là đúng?
 • Mẫu câu nào?
 • Xác định thành phần câu:
 • Xác định thành phần câu
 • Dấu hai chấm
 • Có mấy cặp từ trái nghĩa?
 • luyện từ và câu
 • Đề thi GVG huyện Can lộc- Năm học 2015-2016. T. Việt
 • Phân tích câu
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ
 • xác định từ loại
 • Tìm CN, VN, TN
 • Xác định từ loại
 • Xác định Chủ ngữ, vị ngữ
 • Mở rộng nòng cốt câu.
 • Xác định mẫu câu
 • luyên tiếng viêt
 • Thành phần câu
 • Tiếng việt
 • XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU
 • Xếp từ vào các nhóm
 • phân biệt nghĩa của từ
 • từ thật thà là danh từ hay động từ, tính từ
 • Xác định CN-VN.
 • KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT
 • Xác định Chủ ngữ, vị ngữ
 • Xác định TN, CN,VN trong các câu sau :
 • Xác định từ đơn, từ phức:
 • Thầy cô ơi, học sinh em viết câu thế này, nhờ thầy cô chỉ giúp em chỗ sai ở mỗi câu và chữa lại giúp em.
 • phân loại câu
 • Viết đúng chính tả
 • L.T Việt
 • Nhờ các thầy cô tìm giúp các từ ghép,từ đơn, từ láy. Rất cảm ơn
 • Nhờ các thầy cô chỉ giúp các từ loại trong các câu sau. Cảm ơn nhiều.
 • Xác đình từ loại trong các câu sau :
 • Xác định từ loại của từ cả trong các câu sau.
 • Điền dấu câu
 • Tiếng việt
 • Trong đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì ?
 • Bạn hãy xác định các câu dưới đây là kiểu câu kể nào?
 • Xác định mẫu câu ( trợ giúp )
 • Xác đình từ loại trong các câu sau :
 • Luyện Tiếng Việt
 • XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CÂU
 • Xác định từ đơn ,từ ghép ,từ láy
 • Điền dấu câu vào đoạn văn
 • Nhờ mọi người xác định giùm các kiểu câu sau:
 • xác định từ loại
 • Tìm CN, VN, TN
 • Xác định thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau
 • Xác định mẫu câu
 • Xác định kiểu câu
 • Nhờ quý thầy cô tìm xem các từ loại Cảm ơn nhiều
 • Đố bạn!
 • Tìm DT, ĐT,TT
 • Phong ba bão táp........
 • Nhờ các chuyên gia TV giúp đỡ !!
 • Xác định thành phần của câu:
 • Tìm CN, VN, TN
 • Chỉ ra chỗ sai và sử lại câu cho đúng
 • Chỉ ra chỗ sai của câu sau và sửa lại cho đúng
 • Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy
 • Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy
 • Cấu tạo câu
 • Cần trợ giúp!
 • phân loại câu
 • Xác đinh thành phần câu
 • Xác định thành phần câu
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ
 • Sửa câu sai.
 • Một số từ Hán Việt và nghĩa của nó trong chương trình Tiểu hoc .Nhờ thầy cô góp ý bổ sung .Cẩm ơn nhiều.
 • Tìm CN, VN, TN
 • Xác định nghĩa
 • Xác định CN- VN
 • Tìm từ
 • Xác định nhóm từ
 • sửa câu
 • Xếp từ theo nhóm
 • Xác định TN, CN, Vn
 • Xác định Chủ ngữ, vị ngữ
 • Luyện Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ
 • Luyện Tiếng việt
 • Xác định từ trong câu
 • tìm chủ ngữ vị ngữ trang ngữ định ngữ bổ ngữ trong các câu sau
 • Tìm trạng ngữ, chủ ngữ,vị ngữ
 • Tìm chủ ngữ, vị ngữ
 • Xác định thành phần trạng ngữ,chủ ngữ,vị ngữ trong các câu sau:
 • Điền dấu câu
 • Tiếng việt
 • Xác định thành phần chính trong các câu sau :
 • Điền dấu câu
 • Phân tích câu
 • Cần trợ giúp.
 • Tiếng Việt
 • Luyện Tiếng Việt
 • Từ đồng nghĩa
 • Xác định thành phần chính trong câu sau
 • Chữa câu sai ngữ pháp
 • Luyện TV
 • L.T Việt
 • Phân loại câu theo mục đích nói
 • Phân loại câu theo cấu tạo ngữ pháp
 • Xác định từ
 • Xác định kiểu câu
 • Chữa câu
 • Phân tích câu
 • luyện tiếng việt
 • Luyên T. Việt
 • Xác định mẫu câu
 • Sửa câu
 • Xác định thành phần câu trong câu sau
 • Phân biệt nghĩa của các từ in nghiêng; cho biết từ nào đồng âm từ nào từ nhiều nghĩa
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ
 • Xac dinh CN, VN trong cau
 • Nghĩa gốc, nghĩa chuyển
 • Từ loại
 • XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ
 • XÁC ĐỊNH BỘ PHẬN TRẠNG NGỮ
 • Tìm quan hệ từ
 • Xác định câu theo cấu tạo.
 • Xác định câu theo cấu tạo.
 • chữa câu sai.
 • Chữa câu sai ngữ pháp
 • ĐÂU LÀ CÂU ĐƠN? ĐÂU LÀ CÂU GHÉP?
 • LUYỆN XÁC ĐỊNH CÂU
 • chọn từ ngữ đúng
 • có phải là tính từ
 • có phải là tính từ
 • Có phải tính từ không?
 • Tìm từ đồng âm , từ nhiều nghĩa .
 • Thầy cô cùng thử sức nhanh chuyên đề về DẤU CÂU nhé
 • Xác định từ loại
 • ĐÂU LÀ CÂU ĐƠN? ĐÂU LÀ CÂU GHÉP?
 • Tiếng Việt CGD lớp 1
 • Xác định chủ ngữ, vị ngữ?
 • Sửa câu sai
 • Sửa câu sai
 • Xác định câu
 • CHỮA CÂU SAI
 • ĐÂU LÀ CÂU ĐƠN? ĐÂU LÀ CÂU GHÉP?
 • XÁC ĐỊNH BỘ PHẬN CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ
 • tiếng việt
 • Đề Tiếng Việt tự luyện - số 1
 • BT về từ loại
 • BT về cấu tạo từ
 • Từ láy
 • Chữa lỗi các câu sai sau:
 • Xác định câu đơn, câu ghép
 • Giải nghĩa từ
 • XÁC ĐỊNH BỘ PHẬN CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ
 • lyuện tiếng việt
 • MỘT SỐ BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ TRONG CÂU
 • Phân biệt nghĩa từ
 • Nghĩa của từ "xuân"
 • Tiếng Anh

  Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh
  ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH Đại từ (Pronouns) trong tiếng Anh được sử dụng thay thế cho danh từ trong câu, nhằm tránh tình trạng lặp lại danh từ. Dựa trên chức năng, đại từ tiếng Anh được chia thành Đại từ sở hữu, Đại từ nhân xưng, Đại từ phản thân và Đại từ nhấn mạnh. Đại từ nhân xưng thường chỉ đồ vật, con người, nhóm người cụ thể, gồm có Đại từ nhân xưng chủ ngữ và Đại từ nhân xưng tân ngữ. Ví dụ: he,...

  Mỹ Thuật

  giáo án lớp 1 bài cùng nhau ôn tập học kì 1
  Thứ ngày tháng năm 2020 Mĩ thuật BÀI 9: CÙNG NHAU ÔN TẬP HỌC KÌ I (1tiết) I. Mục tiêu bài học: 1. Phẩm chất: - Bài học góp phần hình thành và phát triển ở học sinh đức tính: chăm chỉ, trách nhiệm, tôn trọng sản phẩm mĩ thuật ở HS. 2. Năng lực: 2.1. Năng lực mĩ thuật - Nhận ra chấm, nét, màu sắc dễ tìm thấy trong tự nhiên trong đời sống và có thể sử...
 • Giáo án lớp 1 bài 4
 • Giáo án lớp 1 tuần 5
 • giáo án câu lạc bộ mĩ thuật lớp 3
 • Những chữ cái đáng yêu ( T1) lớp 3
 • giáo án câu lạc bộ mĩ thuật
 • gIÁO ÁN THƯ VIỆN
 • giáo án câu lạc bộ mĩ thuật
 • Giáo án mĩ thuật theo pp Đan Mạch
 • giáo án chủ điểm tháng 1 mừng đảng mừng xuân
 • nga- TIỂU HỌC KHÁNH VĨNH 14/1/2019
 • Số?
 • đề thi giáo viên giỏi cấp trường năm hoc 2018 - 2019
 • giáo án chủ điểm biết ơn chú bộ đội
 • giáo án câu lạc bộ mĩ thuật
 • giáo án chủ điểm 20/11
 • giáo án chủ điểm 20/10
 • giáo án mĩ thuật lớp 3
 • giáo án xây dựng chủ đề
 • kế hoạch dạy học theo phương pháp mơi lớp 1
 • Kì thi khao sát chất lượng Giáo viên cáp tiểu học năm học 2012
 • Đề thi giáo viên giỏi huyện năm học 2013-2014
 • Đề thi giáo viên giỏi huyện năm học 2013-2014
 • Phương pháp dạy Mĩ thuật
 • chuyên đề : Dạy học mĩ thuật tiểu học theo phương pháp mới
 • GIÁO ÁN XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ
 • dayhoc Mỹ thuật theo pp moi
 • ĐỀ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
 • giáo ãn hoạt động tập thể kĩ năng sống lớp 5
 • Giáo án câu lạc bộ MT
 • chuyendedayhoctheophuongphapmoi
 • DẠY MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI
 • MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP THI GV GIỎI MÔN MĨ THUẬT
 • "Học theo phương pháp cũ còn hơn"
 • Kế hoạch dạy hoc theo Phương pháp Đan Mach
 • kế hoạch dạy học theo phương pháp đan mạch lớp 1
 • giáo án dạy học theo phương pháp đan mạch lớp 5
 • Âm Nhạc

  Một số phương pháp dạy học Âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh tiểu học
  Một số phương pháp dạy học âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh tiểu học Dạy học âm nhạc theo phương pháp vấn đáp tái hiện Đây là phương pháp GV đặt ra câu hỏi yêu cầu HS chỉ cần nhớ lại và tái hiện nội dung bài học. Đây là dạng vấn đáp ở mức độ bình thường, không đòi hỏi HS phải tư duy mà chỉ cần...

  Sáng kiến kinh nghiệm

  Tạo hứng thú khi dạy trực tuyến cho HS lớp 2
  Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 2 khi học trực tuyến Việt Nam là một quốc gia đang có nhiều đổi mới trong Giáo dục học đường, đặc biệt hơn nữa là các đột phá mới trong sử dụng CNTT đối với việc thiết kế giảng dạy và học tập, có thể đánh giá rằng trong những năm gần đây Ngành Giáo dục của nước ta không ngừng học hỏi , không ngừng phát triển và đổi mới Tiến bộ. Đó là những bước ngoặt...
 • Một số biện pháp hướng dẫn Học sinh sử dụng bản đồ, lược đồ trong dạy học Địa lí Lớp 4-5
 • Giải pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh lớp 4 khi tham gia lớp học trực tuyến.
 • RÈN NỀ NẾP ĐẦU NĂM CHO HỌC SINH LỚP MỘT
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
 • Phát triển vốn từ cho học sinh lớp 4 theo quan điểm dạy học khám phá
 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp Một
 • MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP GIÁO VIÊN DẠY TỐT PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN LỚP 2
 • Làm thế nào để trẻ tiểu học ghi nhớ lâu? - Trường TH Xuân Yên
 • Giáo dục kĩ năng sống cho HS lớp 5 qua công tác chủ nhiệm
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC LỚP 2
 • TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN KIM 1 THAM LUẬN VẬN DỤNG THÀNH TỐ TÍCH CỰC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI
 • Trường Tiểu học Sơn Kim 1- Chuyên đề rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 - 2
 • Các dạng toán ở lớp 1 ( Tiểu học Sơn Bằng)
 • Đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 1 thầy cô và phụ huynh cần quan tâm ( Trường Tiểu học Sơn Bằng)
 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 3
 • GIỚI THIỆU,TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG HƯƠNG KHÊ QUA THƠ
 • DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ LỚP 5 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng
 • 5 nhóm kĩ năng quan trọng đối với học sinh lớp 1 ( Tiểu học Sơn Bằng)
 • Sáng kiến kinh nghiệm: Các biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4.
 • Một số kinh nghiệm khi áp dụng phương pháp " Bàn tay nặn bột " vào dạy môn Khoa học lớp 4, 5
 • Sử dụng một số trò chơi trong dạy học Tiếng Việt Công Nghệ lớp 1 ( Trường Tiểu học Sơn Mai)
 • Kĩ thuật dạy học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp ( Trường Tiểu học Sơn Bằng)
 • PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN TIẾT LUYỆN TẬP MÔN TOÁN LỚP 1 ( TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BẰNG)
 • Sáng kiên kinh nghiệm môn Mĩ thuật
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng: CÁCH DẪN DẮT HỌC SINH TIẾP CẬN VÀ GIẢI TỐT CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN.
 • Rèn KNS cho học sinh lớp 1 qua hai tuần 0 - GV: Nguyễn Thị Bích Thúy, trường TH Cương Gián I
 • Giúp học sinh lớp 1 hiểu và thực hiện có hiệu quả giải toán có lời văn.
 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài “CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1”
 • NHỮNG KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ KHI GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ DẠNG: ĐIỀN THÊM SỐ HẠNG VÀO SAU, GIỮA HOẶC TRƯỚC MỘT DÃY SỐ
 • Hướng dẫn học sinh sử dụng “yếu tố phụ” để giải một số bài toán khó ở lớp 4, 5
 • Một số dạng toán về tỉ số phần trăm
 • MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY TIẾNG VIỆT CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC 1 Ở TUẦN 0
 • Sáng kiến kinh nghiệm
 • Chuyên đề: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIẾT SINH HOẠT LỚP
 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 3
 • SKKN “Giúp học sinh Tiểu học nhớ chắc, nhớ bền các quy tắc hình học - bằng thơ”.
 • “Tổ chức dạy - học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Thể dục lớp 2"
 • CHUYÊN ĐỀ TOÁN TÍNH TUỔI
 • Cách nhận biết từ láy
 • Thay đổi cách phát biểu bài toán đã cho đưa về dạng toán cơ bản để tìm lời giải
 • HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC TRONG PHÂN SỐ
 • DẠY HỌC CÂU GHÉP
 • 3 DẠNG TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
 • Chuyển động cùng chiều và các dạng toán liên quan đồng hồ
 • HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC
 • Bài toán về dãy số
 • Rèn kĩ năng tính nhanh , tính nhẩm cho học sinh lớp 3.
 • Mời bạn thử sức với bài toán 96% học sinh Mỹ “làm là sai”
 • Giải toán về dãy số
 • Tính diện tích tam giác MON
 • Hình học
 • Sử dụng bảng con trong dạy học môn Toán lớp Hai
 • GIẢI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐÔNG HỒ NHƯ THẾ NÀO ?
 • SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG ĐƠN VỊ QUY ƯỚC ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG.
 • CÁCH TÌM SỐ MẶT HÌNH LẬP PHƯƠNG NHỎ ĐƯỢC SƠN 1; 2; 3 MẶT CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT VÀ HÌNH LẬP PHƯƠNG.
 • BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT CÁCH ĐỀU.
 • GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CÓ CHIỀU DÀI ĐÁNG KỂ.
 • MỘT SỐ DẠNG TOÁN TÍNH NHANH Ở TIỂU HỌC.
 • HIỆU TRONG BÀI TOÁN TỔNG - HIỆU.
 • TOÁN VỀ CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
 • HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU CÁC BÀI TOÁN VỀ : SỐ VÀ CHỮ SỐ .
 • Góp vui trận 17
 • Cách giäi các bài toán dua vao " Yeu to phu"
 • Phương pháp giải dạng toán tìm hai số khi biết "Tổng và tỷ số của hai số đó"
 • Phương pháp giải dạng toán tìm hai số khi biết "Tổng và tỷ số của hai số đó"
 • Phát triển tù một bài toán tuổi đơn giản đẻ nâng cao bồi dưỡng HSG k4,5
 • Sử dụng phần bù
 • Một dạng toán DÃY SỐ
 • Thay đổi cách phát biểu bài toán đưa về dạng cơ bản để tìm lời giải
 • Phát triển từ một bài toán thi Olympic Toán Tuổi thơ
 • Từ bài toán hay trên Toán Tuổi thơ
 • Phát triển tư duy sáng tạo qua các bài toán cắt - ghép hình
 • Thế nào là "Giả thiết tạm" ?
 • PHÉP PHẢN CHỨNG ...THÚ VỊ!
 • Vận dụng kết quả của một bài toán
 • Hãy biến khó thành dễ
 • Đừng bị rối bởi giả thiết
 • Thay đổi cách phát biểu bài toán để tìm lời giải
 • Tìm hiểu thêm ba bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm
 • Cò giúp Ngỗng giải toán
 • Một con đường sáng tạo các bài toán
 • Sử dụng "yếu tố phụ' để giải toán
 • Xa lạ mà gần gũi
 • Ra bài tập theo 3 mức độ

  Ra bài tập theo 3 mức độ
  Mức 1:Tính chu vi và diện tích của hinh chư nhật có chiều dài 34 cm,chiều rộng là 16 cm Mức 2:Một hình chữ nhật có chiều dài 34 cm,chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.Tính chu vi và diện tích hcn đó? Mức 3:Hình chữ nhật có chu vi là 120 cm.Nếu giảm chiều dài 10 cm thì bằng chiều rộng.Tính diện tích hình chữ nhật đó?...

  Ai là vua hình học

  Bài toán về hình học.
  Cho hình vuông ABCD có diện tích 18 cm2. Đường chéo BD của hình vuông dài bao nhiêu cm2 ?...

  Bài toán của tôi

  GIẢI TOÁN
  So sánh A và B biết A= 2x2x2x2x ... x2 (Có 50 thừ số 2) B= 5 x 5 x 5 x 5 x.. x 5 (Có 20 thừ số 5)...
 • Bài toán về tính diện tích hình thang
 • GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
 • Tìm cạnh hình vuông
 • TIỂU HỌC XUÂN HẢI - Giải toán về hình học
 • Giải toán về hình học
 • Giải toán
 • Toán
 • Toán
 • Tìm số?
 • Bài toán về chữ số
 • Dạng Toán tìm hai số tự nhiên
 • Giải bài toán tính tuổi với số thập phân
 • Số học: Bài toán về thời gian
 • Toán về dãy số ( TH Kim Hoa)
 • Toán về dãy số ( TH Kim Hoa)
 • Bài toán về thời gian- Trường tiểu học Sơn Kím
 • Bài toán liên quan đến thực tế.
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?
 • TOÁN LỚP 5.
 • Tìm tuổi mõi người
 • Toán lớp 3
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Tính số viên bi có trên bàn?
 • Toán 5
 • Toán 5
 • NHỮNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỎNG - TI, HIỆU - TỈ.
 • Trung bình cộng
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất?
 • Toán lớp 4
 • Bài toán về số và chữ số.
 • Bài toán về số và chữ số.
 • toán 4
 • Bài toán tính ngược từ cuối lên- Mời các bạn cùng giải.
 • Tìm chữ số tận cùng?
 • Tìm số bị chia?
 • Toán Chu vi-diện tích (TH Sơn Thủy)
 • Bài toán về chữ số
 • Giải toán lớp 5 - Tiểu học Sơn Thịnh
 • Phép chia có dư
 • Trường Tiểu học Sơn Kim1- Giải toán có lời văn
 • Trường Tiểu học TT Phố Châu:Giải toán về thời gian
 • Trường Tiểu học Sơn Tây- mời bạn cùng giải Toán
 • Tính tuổi
 • Tìm số?
 • Từ đồng âm, từ nhiều nghĩa
 • Toán lớp 5.
 • Toán lớp 5:
 • Vận dụng tính chặn, lẻ để giải bài Toán về tìm số tự nhiện
 • Toán Hiệu-Tỉ (TH Sơn Thủy)
 • Toán Hiệu-Tỉ (TH Sơn Thủy)
 • Toán tìm vận tốc (TH Sơn Thủy)
 • Giải toán đại lượng
 • Gải toán
 • Toán về phân số
 • Tìm số?
 • Tiểu học Tân Mỹ Hà
 • số học
 • Giaỉ toán
 • Bài toán chuyển động đều
 • Toán lớp 5
 • Bài toán về diện tích hình tam giác
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Khác
 • Só thập phân
 • Tính tuổi ?
 • Tính tuổi con?
 • Tinh tuổi chị, em?
 • Tìm phân số tối giản?
 • Tìm số ban đầu?
 • TOÁN PHẦN TRĂM
 • Tỉ số phần trăm
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Giải toán liên quan về tính diện tích
 • Giải bài toán về số và chữ số
 • Giải Toán
 • Giải Toán
 • Toán đo lường
 • Bài toán về dãy số- Trường TH Sơn Trường.
 • Bài toán về phân số- Tiểu học Sơn Kím 1
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Tính tuổi
 • Tính tuổi
 • Toán tìm hai số biết tổng( hiệu) và tỉ số của chúng
 • Tính diện tích hình chữ nhật
 • Tìm số tự nhiên
 • Giải toán trung bình cộng
 • Giải toán trung bình cộng
 • Khác
 • Tìm số tự nhiên
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Cấu tạo số
 • Bài toán về dấu hiệu chia hết
 • Các bài toán của dạng toán tính nhanh tổng dãy số có quy luật cách đều.
 • Thời điểm xe nằm giữa hai xe ?
 • Toán số
 • Các bài toán ôn tập về hình học lớp 5
 • Bai toán về tỉ số phần trăm
 • Tìm số?
 • Bài toán tìm phép trừ -Tiểu học Sơn Trường
 • suy luận
 • Khác
 • Chia kẹo
 • Khác
 • Tính tuổi?
 • Tìm số?
 • Hình thang
 • Toán về tỉ số %. Trường tiểu học sơn trường.
 • bai toán giải. trương tiểu học sơn trường
 • Tìm số -Trường Tiểu học Sơn Trường
 • Tìm số tự nhiên:
 • Tính diện tích hình tam giác.
 • Toán trồng cây
 • Tính khối lượng hóa chất?
 • tìm số bi -Tiểu học Sơn Trường
 • TỔNG - HIỆU
 • Tìm số bi -lớp 4 Tiểu hoc Sơn Trường
 • Tìm số bò ?
 • Dãy số
 • Bài toán về phân số
 • Bài toán về phân số
 • Bài toán về phân số
 • Chia quả
 • bài toán tính tuổi.(Trường Tiểu học Sơn Trường )
 • Giải toán về tỉ số
 • Thể tích
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng
 • Tìm số dê ?
 • Tìm số lần thua ?
 • Tìm số ?
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng-Tiểu học Sơn Trường.
 • MỞ RỘNG BÀI TOÁN TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU.
 • Một số bài toán tính nhanh về dãy số
 • Bài toán về ttỉ số phần trăm
 • số học
 • Bài toán
 • Bài toán chuyển động
 • Giải toán
 • Bài toán tính dên tích. Tiểu học Sơn Trường.
 • Tìm số ( Tiểu học Sơn Trường)
 • toán chuyển động đều -Tiểu học Sơn Trường
 • Đố vui
 • Đố vui
 • Bài toán vui-TH Sơn Giang-
 • Số học
 • Toán chuyển động đều.
 • Mấy giờ ?
 • Toán 4
 • Toán chuyển động
 • Toán lớp 5-Trường TH Sơn Giang
 • Tấm vải dài bao nhiêu m ?
 • số học
 • Tìm phân số
 • Tìm phân số
 • Sử dụng PP giải Toán ở TH để giải Toán Violympic 7
 • Tìm số nữ sinh?
 • Tìm số lớn nhất ?
 • BÀI TOÁN TÌM 2 SỐ KHI BIẾT TỔNG, HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA 2 SỐ- TRƯỜNG TH SƠN TRƯỜNG.
 • Tìm hai số khi biết hai hiệu số-Tiểu học Sơn Trường
 • Toán về dãy số lớp 4.
 • Violympic Toán 4
 • Violympic Toán 4
 • Tính diện tích hình tam giác
 • Tính nhanh- Trường Tiểu học Sơn Trường.
 • Giải toán có lời văn
 • Dãy số
 • số học
 • Giải toán có lời văn
 • Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số cua hai sô đó.
 • Tìm phân số?
 • Tính khối lượng một gói mỗi loại?
 • Giaỉ toán về tỉ số %
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm tích đúng -Tiểu học Sơn Trường
 • GIAI TOÁN
 • Giảo toán bằng phương pháp khử
 • Số học
 • Tìm chữ
 • Tìm số
 • Bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số...
 • Bài toán vui
 • Bài toán về tính tuổi
 • Tìm phân số
 • hình học
 • Tính số cây .
 • Tính chu vi hình chữ nhật
 • Tính cạnh mảnh đất hình vuông
 • Điền chữ số?
 • Tìm thương của phép tính?
 • Trường Tiểu học Sơn Trường- Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 • Tìm 2 số
 • Tìm 2 số
 • Vui cùng toán học nhé!
 • Xác định các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ:
 • Trường Tiểu học Sơn Bằng - Bài toán về so sánh phân số
 • Số nào ?
 • Giải toán có lời văn
 • Tính tuổi của Minh hiện nay
 • Tính diện tích hình tam giác ?
 • Bài toán về tổng hiệu
 • Giải toán
 • Tìm số?
 • Theo toán cổ
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Tính tuổi mẹ?
 • Ai khỏe nhất ?
 • Chia bánh như thế nào?
 • Toán chuyển động
 • Bài toán về diện tích.
 • Tính độ dài
 • Tính chu vi
 • tính tuổi
 • Tìm số
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Đánh số dãy nhà
 • Bài toán về trung bình cộng
 • số học
 • Cần bao nhiêu viên gạch ?
 • Tính diện tích tam giác
 • Bài toán về tìm số số hạng của dãy số
 • số học
 • Số học
 • giải toán có lời văn
 • Giải toán chuyển động đều
 • số học
 • Giải toán có lời văn
 • Giaỉ toán
 • Giải toán
 • So sánh diện tích
 • Giải toán liên quan đến hình học
 • Con cá nặng bao nhiêu kg?
 • Tìm ba số ?
 • Mỗi bể chứa được bao nhiêu lít nước?
 • Tìm số chữ số 0 ?
 • Tính số thuyền ?
 • Tính diện tich hình chữ nhật
 • Tìm hai số khi biết hiệu hai số
 • Bài toán về tìm hai số khi biết "hai hiệu số "
 • Bài toán về dãy số
 • Toán chuyển động đều.
 • Con cá nặng bao nhiêu?
 • Bao nhiêu con mỗi loại?
 • Mỗi loại có bao nhiêu quyển?
 • Bài toán về chuyển động đều
 • Bài toán về thời gian
 • Thử tài mở khóa
 • Bài toán về vận tốc
 • Tìm số?
 • Bài toán về thể tích
 • Tính tuổi
 • Chữ số?
 • Tìm số
 • Hiểu thế nào cho đúng đây, nhờ mọi người giúp. Bài toán cũ này ạ
 • So sánh diện tích hình tam giác
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • giai toán
 • Ai nhiều tuổi hơn
 • Tìm thương và số dư
 • Giải toán
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
 • Giải toán
 • Trung bình cộng
 • Diện tích
 • Chứng minh chia hết cho 9
 • Số?
 • Tính vận tốc
 • Tính quảng đường
 • So sánh diện tích tam giác
 • Tìm số?
 • Lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?
 • Quy luật dãy số
 • Hiệu - tỉ
 • Toán uyển động
 • Hình học
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • Tính diện tích hình chữ nhật
 • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Tìm a và b
 • So sánh để tính diện tích
 • Toán trung bình cộng
 • Tìm chiều dài, chiều rộng HCN
 • toán tính tuổi
 • Tìm số
 • Giúp tôi tìm số giặc bị giết và bị bắt trong 3 đợt chiến đấu.
 • Xác định màu áo và màu cặp tóc của mỗi bạn?
 • Ai biết bài này xin nhờ giải giúp nhé
 • tính nhanh tổng:
 • tính nhanh tổng:
 • Bài toán về số tự nhiên
 • Nhờ các quý thầy cô tìm giúp cách giải . Cảm ơn trước.
 • Tìm số
 • Tìm số bi mỗi loại
 • giải toán có lời văn
 • Tính tuổi
 • Tính nhanh giá trị biểu thức sau
 • Bao nhiêu côt điện
 • Tính giá trị biểu thức
 • So sánh diện tích tam giác
 • Tìm tổng ....
 • Thời gian
 • Tìm số
 • Tìm số?
 • Ai đi nhanh hơn
 • Dấu hiệu chia hêt
 • TÌM SỐ?
 • tìm số
 • Tìm giá trị của x ?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Số?
 • Tính nhanh
 • Tínhnhanh
 • Tính:
 • Tính tổng
 • Số và chữ số
 • Hình học
 • Suy luận lô gíc
 • Hình học
 • Bài toán vui
 • tinh tuổi
 • Toán chuyển động
 • Giải toán
 • Tìm vận tốc và chiều dài đoàn tàu
 • Bài toán về chuyển động trên dòng nước.
 • So sánh phân số.
 • Tính nhanh
 • So sánh phân số
 • Tính giá trị biểu thức
 • Có bao nhiêu học sinh ?
 • Cắt bánh
 • Bài toán về chuyển động
 • Bài toán
 • Tính tuổi
 • Tìm xem xe E chở được bao nhiêu tấn nhé.
 • Bài toán về phép chia có dư
 • SỐ NÀO?
 • Có mấy số?
 • Bài toán về số và chữ số
 • Tìm số sách ở mỗi ngăn?
 • ĐỐ VUI
 • Tìm số gạo ở mỗi bao
 • Tính quãng đường AB
 • Toán có lời văn
 • Tìm phép trừ đúng?
 • Tìm viên bi khác thường
 • Suy luận
 • Giải toán có lời văn
 • Toán
 • Số dư bao nhiêu?
 • bài toán của tôi
 • Bài toán về thời gian
 • Dấu hiệu chia hết
 • Số học
 • Còn lại bao nhiêu Cam ? Bao nhiêu chanh ?
 • Bài toán
 • Toán chuyển động đều
 • Bài toán về chuyển động đều dành cho học sinh lớp 5
 • Bài toán cho học sinh giỏi lớp 5
 • Hình học
 • Khác
 • Giai toán
 • Quãng đường AB dài bao nhiêu Km?
 • Tìm số cam trong rổ
 • Chia thửa đất theo cách nào?
 • Bài toán về tỉ số
 • giải toán có lời văn
 • Toán hình
 • Toán công việc
 • Suy luận
 • bai toan chia hết
 • Dấu hiệu chia hết
 • Suy luận
 • Số học
 • Chọn Chủ tịch Hội đồng tự quản
 • Tìm số hông đơn giản..................!!!!!!!! ???? ...
 • Tìm X
 • Tìm hai số đã cho
 • Phân số
 • Tìm lớp học?
 • Nhờ giải hộ
 • số người đến giúp
 • Bao nhiêu viên gạch?
 • So sánh
 • Thời gian?
 • chiếm tỉ lệ %
 • tính tuổi em
 • Tính diện tích tam giác
 • Đố vui
 • tìm số :D
 • tim thoi gian hoàn thành việc
 • Tìm x
 • có bao nhiêu quyển sách?
 • Tính tuổi của bố
 • Khối lượng cam đã mua?
 • Tìm trang đầu
 • TÌM SỐ CHIA
 • TÌM LƯỢNG TẤM
 • TÍNH TUỔI
 • Dấu hiệu chia hết
 • Hình học
 • Toán tìm số
 • Đổi gà lấy ngựa và bò đi?
 • tìm chiều dài chiều rộng
 • Tính tuổi bố , mẹ
 • tìm hai số
 • Bài toán của tôi
 • Bài toán của tôi
 • Tính tuổi mẹ?
 • Mua cúc áo?
 • BT xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không
 • Bài toán so sánh các số thập phân
 • NẶNG BAO NHIÊU?
 • TÍNH DIỆN TÍCH
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Bài toán
 • bai toan
 • Chẵn hay lẻ
 • Tính số trâu, bò, ngựa
 • Dạng bài toán có lời văn
 • Điền chữ số thay chữ
 • Số ngày của kì nghỉ?
 • Tính thời gian
 • Tính quảngđường
 • Tìm số cam lấy ra
 • Tìm số dầu lấy ra
 • Tính độ sâu của hang
 • số học?
 • Tìm khối lượng bình không?
 • Tỉ số phần trăm.
 • Toán cổ
 • Hai chuyển động cùng chiều
 • Tính tuổi
 • Tính diện tích thửa ruộng . . .
 • Tính khoảng cách.
 • Hình học
 • Toán về tỉ số %
 • Tính tổng ba số
 • Toán đố
 • Tính số tam giác
 • Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật
 • Tính diện tích vườn trước khi mở rộng
 • Số bị chia là bao nhiêu?
 • Tìm sức chứa của thùng và của bình
 • Tính số bàn và ghế đã mua
 • Tính tuổi mỗi người
 • Hai nhóm may được mấy bộ quần áo?
 • Số tự nhiên
 • Toán suy luận
 • Tìm số mặt được sơn
 • Tìm số dư
 • Tìm thời điểm gặp nhau
 • Quãng đường dài?
 • Tính số cái bắt tay
 • Bể đầy nước sau bao lâu?
 • Tìm độ dài mỗi tấm vải
 • Tìm vận tốc của mỗi ca nô
 • Tính vận tốc mỗi ô tô
 • Tính diện tích hình tam giác ABC
 • Tìm số nhà
 • Tìm số thứ hai
 • Tìm số n?
 • TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 • TÌM SỐ
 • Bao nhiêu HS học môn Toán?
 • Giá bán lúc đầu bằng bao nhiêu % giá vốn?
 • Tính diện tích vườn trường
 • Tính diện tích tứ giác AMCN . . .
 • Tính vận tốc của mỗi người
 • Diện tích hình chữ nhật ban đầu là mấy?
 • Ai sẽ tới đích trước?
 • Tính diện tích hình thang ...
 • Hình học
 • Diện tích hình CGB là Mấy
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Giải toán tỉ số phần trăm
 • Toán cổ
 • Mỗi lớp A,B nhận được bao nhiêu tiền?
 • Phần thập phân của thương là bao nhiêu?
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Giải toán có lời văn
 • Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
 • Diện tích ban đầu là bao nhiêu
 • Hai mẹ con sinh vào năm nào?
 • Mỗi lớp quyên góp bao nhiêu bộ quần áo?
 • Tính thời gian máy Ithứ nhất gặt.
 • giải toán về số tự nhiên
 • giai toan ve so tu nhien
 • giai toan ve so tu nhien
 • Dạng bài toán có lời văn
 • Bài toán về dãy số
 • TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC
 • Tính diện tích khu vườn
 • Tìm số hạng thứ 20; 21 của dãy . . .
 • Số phải tìm là bao nhiêu?
 • Tính quảng đường.
 • :D :D
 • đố vui loài mèo :D :D
 • Có bao nhiêu cách xếp?
 • Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?
 • Tính diện tích hình thang ABCD.
 • Có dư không?
 • TÍNH DIỆN TÍCH TỨ GIÁC
 • Tìm hai số
 • Hãy tính xem Lừa và Ngựa mỗi con mang bao nhiêu bọc hàng ?
 • Tính quảng đường.
 • Tính DT hình thang
 • Tìm hai số A và B
 • Mấy áo? mấy quần?
 • Bao nhiêu trang?
 • Câu cá
 • Cân như thế nào ?
 • Giỏ cam
 • Bao nhiêu kg đậu?
 • số nào?
 • Toán suy luận
 • Tím tổng các số
 • Tìm số TN
 • Mỗi bạn đạt giải mấy ?
 • Tìm hia số?
 • Suy luận
 • Bao nhiêu em HS
 • Toán tìm số
 • Mang bao nhiêu tiền đi chợ?
 • Cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm tiền vốn?
 • Toán thời gian
 • Số học
 • Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Diện tích hình tròn là bao nhiêu?
 • Tính chu vi hình chữ nhật
 • Tìm vị trí chữ số hàng chục?
 • Bể đầy nước sau thời gian bao lâu?
 • Diện tích mảnh đất ban đầu là bao nhiêu?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Tìm số
 • khác
 • Khác
 • Toán tìm số
 • Giải bài toán về phân trăm
 • Tấm vải lụa dài bao nhiêu
 • So sánh số bi ?
 • Tính tuổi
 • Tìm mỗi số
 • Mấy mặt không sơn
 • Mỗi vận động viên giành được giải gì?
 • Diện tích bằng bao nhiêu?
 • Chia cam
 • Tìm thừa số thứ hai
 • Tìm giúp tôi với
 • Số học
 • Số học
 • Số học
 • Số hoc
 • Số hoc
 • Khác
 • số học
 • Toán về chữ số
 • Hình lập phương
 • Toán về phần trăm
 • Tìm số con ong
 • Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của chúng
 • Sản phẩm đó giá bao nhiêu?
 • Giải toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Toán hình
 • Bài toán cua tôi
 • Bài toán cua tôi
 • Bai toán có lời văn
 • Bài toán của tôi
 • Đốt nến đếm thời gian?
 • Trung bình cộng
 • Tính nhanh
 • Bài toán
 • Có bao nhiêu số?
 • khác
 • Toán suy luận
 • Mỗi người cao bao nhiêu?
 • Suy luận
 • Đúng hay sai?
 • Lấy ra bằng cách nào?
 • SUY LUẬN
 • THÙNG XĂNG CHỨA BAO NHIÊU LÍT?
 • Bài toán phân số
 • Toán vận dụng dấu hiệu chia hết
 • Toán lớp 5.
 • Cách đếm vé
 • Tìm độ sâu của giếng
 • Tìm hòn bi nặng hơn
 • dạng toán chuyển động đều
 • Hình học
 • Tính tổng
 • Tìm mỗi số
 • Tìm thời gian ngắn nhất
 • Bao nhiêu thùng sữa ?
 • Tính cạnh tam giác vuông
 • toán 3
 • Toan 3
 • Cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm?
 • Suy luận
 • Mỗi con nặng bao nhiêu
 • Tìm số gà mỗi loại.
 • tìm giá hoa ngay tết
 • Tìm 6 số.
 • Tìm số tự nhiên
 • Tìm STN
 • Tìm tích đúng phép nhân
 • số học
 • Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số ...?
 • Tính tuổi
 • Bỏ bi vào túi
 • Mấy cây ?
 • Tính tổng
 • Thử tài đoán mũ
 • giai toan có lời văn
 • Viết như thế nào?
 • Số cần tìm là bao nhiêu?
 • Dấu hiệu chia hết
 • Chiều dài con cá voi.
 • Thứ tự xếp hàng
 • Toán chuyển động
 • Trong hộp còn bao nhiêu viên bi?
 • Tìm số...
 • Hình chữ nhật
 • Trung bình cộng
 • Hình thang
 • Đố bạn?
 • Toàn trường trồng được bao nhiêu cây?
 • Con bao nhieu tuổi
 • Mấy em điểm 7, mấy em điểm 8 ?
 • Hình tam giác
 • Vòi nước
 • Tính DT HCN
 • Bài toán chia gia tài
 • Tìm số tự nhiên
 • ước lượng!
 • toán chuyển động
 • Bao nhiêu em?
 • Trồng bao nhiêu cây?
 • Bao nhiêu quả
 • Bán Bưởi
 • Vận tốc
 • Chuyển động
 • Bán vải
 • Bao nhiêu nam ? Bao nhiêu nữ?
 • Bao nhiêu bột mì?
 • Tìm tuổi mẹ
 • Mua gà - vịt - ngỗng đón tết
 • Chứng minh
 • Bài toán tỉ số
 • Tìm số...
 • trung bình cộng
 • Toán đố về phân số
 • toán lớp 3
 • Bài toán
 • Phải chia thế nào ?
 • Tìm số người, số hồng
 • Đố bạn?
 • Tìm só
 • giải toán có lời văn
 • Toán cổ
 • co baonhieu to giay bac
 • Chứng minh
 • Bán ổi
 • Ai thắng ai thua?
 • Bao nhiêu quả ?
 • Thử chọn
 • Bài toán lớp 5
 • :D :D
 • Chứng minh...
 • Tim **
 • Thêm mấy gam
 • Chia như thế nào?
 • Toán cổ
 • Bài toán về so sánh số tự nhiên
 • Bài toán về dãy số
 • Dãy số
 • Khác
 • Bao nhiêu phần trăm?
 • Đố vui
 • Toán chuyển động
 • toán về chuyển động
 • Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
 • BÀI TOÁN TUỔI
 • Tính tuổi
 • Mấy cam? mấy quýt?
 • Đố bạn
 • Suy luận
 • Nhà trường mua hết bao nhiêu tiền bóng đèn màu ?
 • giai toan có lời văn
 • Tìm hai số
 • số học
 • Tìm độ dài đáy hình thang :D
 • Đố vui thử tài nhanh trí
 • Toán tính tuổi
 • Tuổi bố là bao nhiêu ?
 • Đố bạn
 • Bài toán
 • Có bao nhiêu bạn mượn sách nhỉ?
 • Tính tuổi
 • Tính số trang sách?
 • Bao nhiêu kg?
 • Tính tuổi
 • Thời gian.
 • Số 5 xuất hiện mấy lần?
 • Bao nhiêu ngày?
 • Hình nào có diẹn tích lớn hơn? Vì sao?
 • giải toán có lời văn
 • Suy luận
 • Bài toán:
 • số học
 • Bài toán
 • bài toán
 • Bài toán về tỉ số phần trăm
 • đố bạn
 • Bao nhiêu học sinh ?
 • NĂM NÀO?
 • Tính tuổi
 • Bài toán cổ
 • SỐ NÀO
 • Toán cổ
 • Bài toán hình thang
 • Toán cổ
 • giải toán lớp 3
 • Đố bạn
 • Bài toán số thập phân
 • Toán về sơn các mặt
 • số học
 • Chứng minh
 • Đố bạn
 • Bao nhiêu cây ?
 • Diện tích bằng bao nhiêu
 • giải toán lớp 3
 • đố bạn
 • Đồng hồ chỉ mấy giờ?
 • toán lớp 3
 • Tính số cam
 • Bài toán về cấu tạo số
 • Số này là số nào ?
 • So sánh
 • TÌM SỐ TỰ NHIÊN
 • Bài toán về số học
 • Tìm số cọc gỗ
 • Tìm số tự nhiên
 • Đố bạn
 • Tim số vở
 • Tìm X
 • Bài toán
 • BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
 • hinh hoc
 • Bài toán hình học
 • Bài toán chia hết
 • Phân tích số
 • Chứng minh chia hết
 • Toan vui
 • Toán vui
 • BAI TOÁN TÌM SỐ
 • Giải bài toán Tìm số tự nhiên M và N
 • Lập các số từ số tự nhiên cho trước
 • Giải toán lớp 2
 • số học
 • Bài toán
 • số học
 • Co bao nhiêu cách xếp
 • Bài toán suy luận logic
 • bài toán vui
 • Có mấy thầy không bắt tay
 • Bài toán hình học ôn luyện HSG
 • Hình học Lớp 5
 • Hình học L5
 • Thử thách số học
 • Bài toán tỷ số hình học
 • Bài toán của 2 nhà toán học
 • Bài toán tìm số khó
 • Tham gia hội khỏe Phù Đổng và số giải đạt được.
 • Kiểm tra và lỗi chính tả
 • Bài toán viên bi kì lạ
 • Số học thử thách
 • Bài toán quả cầu vui nhộn ???
 • Dãy số vui
 • Bán trứng ???
 • Điền tiếp dãy số
 • Bài toán Điểm Trung Bình
 • GIẢI TOÁN QUA THƯ TTT1 (Sô 170, 12/2014)
 • SAU BAO LÂU
 • Trâu bò húc nhau ruồ,i muỗi chết.
 • Thời gian
 • Hình học L5
 • Tìm số viên bi
 • CẮT BẰNG CÁCH NÀO?
 • Tính tuổi
 • Thay chữ bằng số
 • Vận tốc
 • Bao nhiêu Hs giỏi
 • Vận tốc
 • tinhdientich hinh chu nhat
 • Có mấy viên bi
 • Tính vận tốc
 • Thể tích chai bai
 • Chung to rang tich cua 4 so tu nhien lien tiep bao gio cung chia het cho 4
 • Bài toán
 • Bài toán
 • Toán vui
 • Toán vận tốc
 • Tìm tổng
 • Lớp có mấy học sinh
 • Tìm số
 • Lấy đi hộp nào?
 • Toán vui!
 • Đàn vịt của bác có bao nhiêu con?
 • Tìm số
 • Câu được bao nhiêu con
 • Tìm số
 • Tính tổng các chữ số
 • Tính số chữ số
 • Bài toán có lời văn
 • Bài toán có lời văn
 • Mấy thuyền, mấy chú
 • Bài toán của tôi
 • Tính nhanh tổng sau:
 • số chữ số
 • số tự nhiên
 • Dạng khác
 • Tìm số thứ 2015 của dãy?
 • Bài toán
 • Quãng đường AB dài bao nhiêu km ?
 • Giúp cô cấp dưỡng!
 • Bao nhiêu tiền?
 • Cân như thế nào?
 • bài toán
 • tính tuổi
 • Tính nhanh
 • Đặt câu hỏi để lấy công chúa làm vợ.
 • MẤY GIỜ?
 • SO SÁNH
 • Cân như thế nào?
 • Mấy trang
 • Bao nhiêu mận bằng một lê
 • Tính tuổi
 • Bài toán
 • TÍNH DIỆN TÍCH
 • Lớn nhất và nhỏ nhất ?!
 • Cáo phải nhảy bao nhiêu bước?
 • Tìm số ?
 • So sánh
 • Mấy nam mấy nữ
 • Mỗi người câu bao nhiêu con ?
 • Đong thế nào ?
 • Tìm số thứ 2014 của dãy?
 • Tính nhanh tổng sau:
 • Tìm số thứ 100 trong dãy;
 • Giải như thế nào?
 • hình học
 • 4 số nào?
 • ông bao nhiêu tuổi?
 • Mấy bức tranh
 • Toán vân tốc
 • bàiv toán về phép chia, tính chẵn lẻ của số TN.
 • bài toán dấu hiệu chia hết
 • giải toán có lời văn
 • Đã bán đi giỏ quả nào?
 • Tìm số?
 • Tính ngược thời gian??
 • Tính nhanh
 • Diện tích hình chữ nhật
 • mấy số chẵn?
 • Bài toán
 • Tính tổng các chữ số
 • Chiếm bao nhiêu phần trăm ?
 • Số học
 • Bài toán vui
 • Bao nhiêu cái bắt tay
 • Thu được không?
 • Tìm 2 số
 • Thứ mấy
 • Tổng của a+b+c
 • Số nào?
 • Số D là bao nhiêu?
 • Tìm số N
 • Tìm số
 • TÌM SỐ TỰ NHIÊN.
 • Sau bao lâu?
 • So sánh
 • Bài toán của tôi
 • tìm số
 • giai toan co loi van
 • Tính bán kính đường tròn nhỏ
 • Gà, vịt mỗi loại bao nhiêu?
 • Cho em hỏi mấy giờ rồi thầy?
 • Tìm số
 • Thời gian bao nhiêu
 • Tính
 • Tìm số
 • quyển truyện dày bao nhiêu trang?
 • Nhân với số nào?
 • Cắt như thế nào?
 • Mỗi loại có bao nhiêu quả?
 • Tỉ số diện tích giữa 2 hình tròn
 • Tìm số
 • Tính tổng
 • Chở được mấy tấn?
 • số học
 • so sánh phân số
 • Suy luận
 • Tính tuổi
 • Bài toán về tính diện tích
 • Giải toán hình Bài 7
 • Quãng đường là bao nhiêu?
 • Giải toán
 • Tìm số
 • Tính tuổi
 • Số học
 • Bài toán về tổng của số tự nhiên và các chữ số của nó.
 • Bài toán về số và chữ số
 • Suy luận thế nào ?
 • Bao nhiêu tuổi ?
 • Bài toán về tính tiền
 • Số A có bao nhiêu chữ số nhỉ?
 • Tính tuổi
 • vận tóc là mấy
 • Tính tuổi
 • Chia kẹo
 • Có thể xóa đi những số nào?
 • Chia kẹo
 • MẤY CAM? MẤY QUÝT?
 • Tuổi Nam
 • Mấy to? mấy nhỏ?
 • Mấy con
 • Cân như thế nào?
 • Số học
 • Tính tuổi của An
 • DÃY SỐ ĐÚNG LÀ PHỨC TẠP
 • Số nào?
 • Mấy ngày
 • Tính cạnh hình chữ nhật
 • 4 người đàn ông qua cầu
 • Tìm số thứ 100 của dãy
 • Giải bài toán bằng cách nào hay nhất.
 • Tính số quyển truyện
 • Tính số thóc
 • So sánh phân số A và B
 • Tính ngày sinh
 • Chọn những số nào?
 • Lấy bao nhiều quả bóng?
 • Tìm kích thước của viên gạch hoa
 • Tìm y
 • Bao nhiêu số
 • Số học
 • Có tất cả bao nhiêu tam giác tạo thành ?
 • Sau bao lâu phút
 • Hình lập phương
 • Mấy đúng, mấy sai?
 • Giá bao nhiêu ?
 • Tính tuổi anh
 • Tìm số dựa vào dấu hiệu chia hết
 • Bài toán giải dựa vào dấu hiệu chia hết
 • SO SÁNH
 • DIỆN TÍCH TAM GIÁC
 • Số học
 • Tính số đường trắng, số đường vàng
 • Tính số Chàng , sô Thiếp
 • Mấy tuổi ? ...
 • Tìm số A
 • Cho dãy số : 1; 2; 3; 4; 5;.............;2013. Chữ số 1 được xuất hiện bao nhiêu lần trong dãy số ?...
 • ĐAU ĐẦU VỚI BÀI TOÁN TÌM SỐ
 • cần bao nhiêu máy bơm
 • Có thể nhận được kết quả là 0 ?
 • Chữ số xuất hiện bao nhiêu lần
 • Lập số.
 • Có bao nhiêu viên bi
 • Dung tích bao nhiêu?
 • Mỗi thừng chứa bao nhiêu lít dầu
 • Cuộn dây dài bao nhiêu ?
 • Có thể bằng 1 hay không?
 • TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
 • Suy luận?
 • Hãy giúp bạn nào!
 • Đong như thế nào?
 • Vận tốc là bao nhiêu ?
 • Trồng được mấy cây ?
 • Số học
 • toán tính tuổi
 • Số học
 • Mấy xe ? Mấy bao ?
 • de giao luu toan tuoi tho cap truong
 • Có bao nhieu cách chọn
 • Con ruồi đậu ở đỉnh tam giác?
 • Bao nhiêu tuổi nhỉ?
 • Chu vi đám đất?
 • Tính nhanh tổng sau:
 • Tìm quy luật để viết tiếp 3 số thích hợp vào chỗ chấm trong dãy sau:
 • Đúng hay sai?
 • DIỆN TÍCH HÌNH NÀO LỚN HƠN?
 • số thầy nghĩ là bao nhiêu nhỉ?
 • Tính diện tích các hình
 • Hình chữ nhật
 • Số nào
 • Tích sau tận cùng có bao nhiêu chữ số 0
 • Tính tổng
 • Số học
 • Quy luật nào?
 • Ai đến đích trước?
 • Cân thế nào?
 • Bao nhiêu đườn thằng khác nhau?
 • Bao nhiêu kg?
 • Đêm xuôi, đếm ngược.
 • Diện tích hình thang?
 • Số nào?
 • Tính nhanh
 • Đại lượng
 • Đổi Chữ lấy Số!
 • Bao nhiêu ngày?
 • Đếm đúng hay sai?
 • Có bao nhiêu bọc hàng?
 • Quy luật dãy số
 • Tính cạnh huyền thế nào...?
 • Kì nghỉ có mấy ngày?
 • So sánh
 • Toán chuyển động
 • Độ dài đường chéo hình vuông?
 • Giá bao nhiêu?
 • Quy luật nào đây?
 • số học
 • Tính ngược từ cuối
 • Chọn thế nào đây?
 • Tính nhanh:
 • Công việc chung
 • công việc chung
 • biết hay không?
 • Sinh năm nào và bao nhiêu tuổi?
 • bài toán của tôi
 • BAO ĐÊM KHÔNG NGỦ VÌ TÌM CHỮ SỐ
 • Đau đầu với bài toán "So sánh" !
 • Bài toán của tôi.
 • so sánh
 • Bài toán của tôi.
 • Bao nhiêu Trâu mỗi loại?
 • SỐ NÀO SỐ NÀO?
 • Độ dài khu vườn?
 • Toát mồ hôi với bài toán lớp 4 của con gái.
 • Hai xe gặp nhau câch A bao nhiêu Km?
 • Số học
 • Suy luận
 • tìm chữ số tận cùng của tổng
 • Con cá nặng bao nhiêu?
 • Đoàn tàu dài bao nhiêu?
 • toán công việc chung
 • Toán có lời văn
 • Có bao nhiêu con vịt trời?
 • lo gich toan hoc
 • bài toán hay
 • Toán vui
 • giải toán có lời văn
 • số học
 • Bao nhiêu bộ?
 • Bao nhiêu thành viên nhỉ?
 • Bao nhiêu lần?
 • Toán vui
 • Số học
 • Đúng hay sai
 • bộ số may mắn
 • Rượu và mật ong
 • Tính như thế nào
 • Tìm số dư
 • Chứng minh
 • Giải cách nào?
 • Cắt thế nào nhỉ!
 • Tính nhanh
 • Ai có nhiều cách giải ?
 • Bao nhiêu tam giác?
 • quy luật của dãy số
 • Tổng các chữ số ?
 • Bài giải của học sinh
 • công việc chung
 • Tính nhanh.
 • Nhờ các bạn giải giúp!
 • Mỗi đội có bao nhiêu thành viên?
 • Em xin... theo không chàng về
 • Tính tổng
 • CÓ HAY KHÔNG?
 • Số nào?
 • Thuyền qua sông hẹp !
 • Số nhỏ nhất chia hết cho 11 ?
 • Tính thế nào nhỉ?
 • Bạc tóc với bài toán Tìm số !
 • Giải bai toan về chuyển động
 • tổng các chữ số?
 • Toát mồ hôi với bài toán So sánh !
 • Cân bi- Một bài toán lý thú.
 • Toán vui
 • số nào?
 • Tìm X
 • Tìm quy luật của dãy số.
 • Tìm số
 • Dư bao nhiêu?
 • Tắm sông để kiếm chồng
 • Số thứ n của dãy số
 • Ai có nhiều cách giải ?
 • Giải toán có lời văn
 • So sánh 1 và 4
 • Tính tổng A + B
 • Bao nhiêu cái?
 • Tổng các chữ số của A là bao nhiêu??
 • Quãng đường dài bao nhiêu?
 • Bao nhiêu bài kiểm tra?
 • Sau khi phơi quả dưa nặng ? kg
 • Gửi tiền vào ngân hàng
 • Tính độ dài mà không có thước đo
 • chia hết hay không?
 • tuổi?
 • Chữ số nào?
 • Tìm số tự nhiên n
 • Tìm y ?
 • Olympic Toán Tuổi Thơ:Toán viết số nào
 • A hay B ?
 • Bao nhiêu cách bước lên cầu thang ?
 • Người cuối cùng còn lại có số thự là mấy?
 • Giá tiền là bao nhiêu ?
 • Một bài toán hay !
 • Tìm số...thật không dễ !
 • Chia kiểu gì?
 • Tích sao dài thế ?
 • Tìm số
 • Lớp 5B ?
 • Miếng đất ?
 • Giảm bao nhiêu điểm?
 • hinh
 • Giải cách nào?
 • Còn dư bao nhiêu?
 • Trả vàng cho thợ
 • Sợi dây?
 • Bao nhiêu người?
 • số nào đây?
 • Hình học
 • So sánh tổng các chữ số
 • Đố bạn
 • Giải trí với cờ vua nhé !
 • Đếm số ga tàu ?
 • Tại sao thế này
 • Số dân bao nhiêu?
 • BÀI TOÁN CHIA HẾT
 • Trang sách
 • Bao nhiêu tuổi?
 • Min, Max ?
 • Tính như thế nào ?
 • Cà phê hay sữa ?
 • ‘Tổng - hiệu kép”
 • Tính diện tích tứ giác
 • Can có bao nhiêu dầu?
 • Bài toán Tìm số trung bình cộng.
 • Ghép 2 thành 1
 • Phân biệt hàng giả hàng thật
 • Có bao nhiêu hộp?
 • Bao nhiêu học sinh đếm số 1 hai lần ?
 • Số nào của dãy.
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Cùng thi đua
 • Chữ số hàng chục bằng bao nhiêu
 • Tính chiều dài cây tre
 • Bộ 3 số tự nhiên
 • Tính hiệu giữa tích và tổng
 • Một bài toán hay !
 • Đi bộ buổi sáng
 • Tính vận tốc
 • Bài 11: Có bao nhiêu chữ số 0 tận cùng ?
 • Tìm x?
 • 8. Chia hết cho 2 hay chia hết cho 5?
 • Bài 7: Chia hết cho số nào ?
 • Tìm x khó hay dễ ?
 • Đau đầu với bài toán "So sánh" !
 • So sánh: A với 0,5.
 • Bài 3:Tính nhanh
 • Cuối tuần cùng vui giải bài toán hình !
 • Tìm thành phần chưa biết