Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài 8(249 + 250)

      An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo?.

                                Giải

      Vì lấy 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại chia được 7 túi và mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên nên nếu muốn số kẹo trong mỗi túi bằng số kẹo lúc đầu thì cần lấy số viên kẹo là :

                      17 – 7 = 10 (viên)

            10 viên kẹo lấy ra có số túi là:

                   8 – 7 = 1 (túi)

            Số kẹo An có lúc đầu là :

                   10 x 8 = 80 (viên)

                                      Đáp số : 80 viên


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Soa @ 19:37 16/10/2021
Số lượt xem: 47
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến