Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài 2(251)

Một xe chở 2 tấn 250 kg gạo gồm gạo tẻ và gạo nếp. Số gạo đó được chia vào các túi, trong đó số túi gạo tẻ bằng số túi gạo nếp. mỗi túi gạo tẻ chứa 20 kg, mỗi túi gạo nếp chứa 10 kg. Hỏi xe đó chở được bao nhiêu kg gạo mỗi loại?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Soa @ 21:26 20/11/2021
Số lượt xem: 225
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Bài 2: (251)                           Giải

Đổi 2 tấn 250 kg = 2250 kg

                      Gạo tẻ gấp gạo nếp số lần là:

20 : 10 = 2 (lần)

 

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Số gạo tẻ là:

2250 : 3 x 2 = 1500 (kg)

Số gạo nếp là:

2250 – 1500 = 750 (kg)

Đáp số: 1500 kg gạo tẻ

          750 kg gạo nếp

 

 
Gửi ý kiến