Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài toán Cây bèo sau bao nhiêu ngày?

Đề ra: Có một giống bèo cứ mỗi ngày lại nở tăng gấp đôi. Nếu ngày đầu cho vào mặt hồ một cây bèo thì 10 ngày sau bèo lan phủ kín mặt hồ. Vậy nếu ban đầu cho vào 16 cây bèo thì mấy ngày sau bèo phủ kín mặt hồ?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Hạnh @ 00:35 16/10/2021
Số lượt xem: 117
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ngày thứ nhất có 1 cây bèo

Ngày thứ 2 có 1x2=2 cây bèo

Ngày thứ 3 có : 2x2=4 cây bèo

Ngày thứ 4 có : 4x2=8 cây bèo

Ngày thứ 5 có : 8x2=16 cây bèo

Tương tự, đến ngày thứ 10 có 512 cây bèo

 suy ra: ban đầu ( ngày thứ nhất) cho vào 16 cây bèo 

Ngày thứ 2 16x2=32 cây

                3  32x2=64 cây

                4  64x2=128 cây

                5  128x2= 256 cây

                6  256x2= 512 cây

Vậy sau 6 ngày

 
Gửi ý kiến