Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Bài toán chuyển động

Một người đi bộ  từ A đến B rồi lại trở về A mật 4 giờ 40 phút. đường từ A đến B lúc đầu là xuống dốc tiếp đó là đường bằng rồi lại lên dốc.  Khi người đó xuống dốc người đó đi với vận tốc 5 km/giờ, trên đường bằng đi với vận tốc 4 km/giờ, và lên dốc với vận tốc 3 km/giờ. Hỏi quãng đường nằm ngang dài bao nhiêu km. Biết rằng quãng đường AB dài 9 km.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Tiến Hạnh @ 00:37 16/10/2021
Số lượt xem: 242
Số lượt thích: 0 người
Avatar

1 giờ = 60 phút.

Cứ đi 1km đường xuống dốc hết: 60 : 5 = 12 (phút)

Cứ đi 1km đường lên dốc hết: 60 : 3 = 20 (phút).

Cứ đi 1km đường bằng hết: 60 : 4 = 15 (phút)

1km đường dốc cả đi lẫn về hết: 12 + 20 = 32 (phút)

1km đường bằng cả đi lẫn về hết: 15 + 15 = 30 (phút)

Nếu 9km đều là đường dốc thì hết: 32 x 9 = 288 (phút)

Thời gian thực đi là 4giờ 40 phút = 280 phút

Thời gian chênh lệch nhau là: 288 – 280 = 8 (phút)

Thời gian đi 1km đường dốc hơn 1km đường bằng là:

30 – 32 = 2 (phút)

Đoạn đường bằng dài là: 8 : 2 = 4 (km)

Đáp số: 4km.

Avatar

Đồng ý cách giải của cô Vân

 
Gửi ý kiến