Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài toán giải bằng phương pháp khử.

Một con cá có đuôi nặng 250 g, đầu nặng bằng đuôi và nửa thân, thân nặng bằng đầu và đuôi. Hỏi con cá nặng bao nhiêu ki - lô - gam?


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thu Hà @ 21:13 25/11/2021
Số lượt xem: 133
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Do con cá có đầu nặng bằng đuôi và nửa thân mà thân ại nặng bằng đầu và đuôi. Do đó thân con cá sẽ nặng bằng 2 lần đuôi và nửa thân Vậy nửa thân con cá sẽ nặng bằng 2 lần đuôi

Nửa thân con cá nặng: 2 x 250 = 500 (g)

Thân con cá nặng: 2 x 500 = 1000 (g) 

Đầu con cá nặng: 250 + 500 = 750 (g)

Con cá nặng số ki-lô-gam là: 750 + 1000 + 250 = 2000 (g) = 2 (kg)

ĐS: 2 kg 


 
Gửi ý kiến