Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Bài toán của tôi > Số học >

Bài toán liên quan đến thực tế.

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ăn trong 10 ngày. Ba ngày sau đơn vị đó được tăng quân số thêm 40%. Hỏi đơn vị sẽ thiếu bao nhiêu ngày gạo?


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Lệ Phương @ 10:21 26/03/2021
Số lượt xem: 145
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải: Đơn vị tăng thêm 40% tức là tăng thêm số người là: 50 x 40 : 100 = 20 (người).

Sau 3 ngày số gạo cho 50 người còn đủ ăn trong: 10 - 3 = 7 (ngày).

Tổng số người cũ và người mới là: 50 + 20 = 70 (người).

50 người ăn số gạo trong 7 ngày. Vậy 1 người ăn số gạo trong 7 x 50 = 350 (ngày).

70 người ăn số gạo trong 350 : 70 = 5 (ngày).

Đơn vị sẽ thiếu: 7 - 5 = 2 ngày gạo.

 
Gửi ý kiến