Gốc > SÂN CHƠI TRÍ TUỆ CHO HS, GV > Toán >

BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG

Có ba vòi nước chảy vào một cái bể cạn nước . Nếu một vòi thứ nhất và vòi thứ hai cùng chảy trong 9 giờ thì được  bể .Nếu mở vòi thứ hai và vòi thứ ba cùng chảy trong 5 giờ thì được   bể .Nếu vòi thứ nhất và vòi thứ ba chảy trong 6 giờ thì được bể.


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Quý @ 23:22 15/10/2020
Số lượt xem: 388
Số lượt thích: 1 người (Võ Thanh)
Avatar

Đề ra không rõ ràng. 

 
Gửi ý kiến