Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

BÀI TOÁN VỀ CÔNG VIỆC CHUNG

Bài toán về công việc chung: Có hai người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ hai làm một mình thì phải 4 giờ mới xong. Hỏi nếu hai người cùng làm chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ xong ?


Nhắn tin cho tác giả
Tống Thị Hiệp @ 18:11 24/10/2021
Số lượt xem: 435
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

                                                                      Bài giải

1 giờ người thứ nhất làm được 1/3 công việc

1 giờ người thứ 2 làm được 1/4 công việc

1 giờ 2 người làm được : 1/3 + 1/4 = 7/12 ( công việc)

Hai người cùng làm chung thì hết số thời gian là: 

                             1 - 7/12 = 5/12 ( giờ) = 25 (phút)

                                              Đáp số: 25 phút

No_avatarf

         Bài giải

1 giờ người thứ nhất làm được 1/3 công việc

1 giờ người thứ 2 làm được 1/4 công việc

1 giờ 2 người làm được : 1/3 + 1/4 = 7/12 ( công việc)

Hai người cùng làm chung thì hết số thời gian là: 

                             1 - 7/12 = 5/12 ( giờ) = 25 (phút)

                                              Đáp số: 25 phút

 
Gửi ý kiến