Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài toán về tìm số theo điều kiện của chữ số

Bài 2 :Tìm một số có 4 chữ số biết rằng  tích của hai chữ số ngoài cungflaf 40, tích của 2 chữ số ở giữa là 48. chữ số hàng nghìn nhỏ hơn chữ số hàng dơn vị , chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục .


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Bình @ 15:15 28/10/2021
Số lượt xem: 173
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ta có:  40 = 5  x 8 = 8 x5 ( vì bài toán cho biết chữ số hàng nghìn nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị nên chữ số hàng nghìn sẽ là 5, chữ số hàng đơn vị là 8)

 Và 48 = 6 x 8 = 8 x 6 ( vì bài toán cho biết chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số hàng chục nên chữ số hàng trăm sẽ là 6, chữ số hàng chục là 8)

  Vậy số có 4 chữ số cần tìm là: 5688

 
Gửi ý kiến