Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Bài toán về tuổi

Năm nay tuổi cô gấp 6 lần tuổi cháu. Đến khi tuổi cháu bằng tuổi cô hiện nay thì tuổi của hai cô cháu cộng lại bằng 68. Tính tuổi cô và tuổi cháu hiện nay.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 07:19 18/11/2021
Số lượt xem: 1615
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tuổi cô hơn cháu 6-1=5p

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thi tuổi cô là 6+5=11p

Tuổi cháu hiện nay: 68:(6+11)=4 tuổi

Tuổi cô hiện nay: 4X6=24t

Avatar

Tuổi cô hơn cháu 6-1=5( phần)

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thi tuổi cô là 6+5=11 phần, còn tuổi cháu lức đó 6 phần. 

68 ứng với số phần là: 6 + 5 + 6  = 17( PHẦN)

Tuổi cháu hiện nay: 68:17=4 tuổi

Tuổi cô hiện nay: 4X6=24t

No_avatarf

Bài giải

Hiệu số phần bằng nhau là : 6 - 1= 5 ( phần)

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thì tuổi cô khi đó là : 6 + 5 = 11 ( phần ). Tuổi cháu khi đó là 6 phần.

68 phần ứng với số phần là  6 + 5 + 6 = 17 (phần )

Tuổi cháu hiện nay là : 68 : 17 x 1= 4 ( Tuổi )

Tuổi cô hiện nay là 68 : 17 x 6 = 24 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi cháu : 4 Tuổi

                Tuổi cô : 24 Tuổi

No_avatarf

Hiệu số phần bằng nhau là : 6 - 1= 5 ( phần)

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thì tuổi cô khi đó là : 6 + 5 = 11 ( phần ). Tuổi cháu khi đó là 6 phần.

68 phần ứng với số phần là  6 + 5 + 6 = 17 (phần )

Tuổi cháu hiện nay là : 68 : 17 x 1= 4 ( Tuổi )

Tuổi cô hiện nay là 68 : 17 x 6 = 24 ( tuổi )

Đáp số : Tuổi cháu : 4 Tuổi

                Tuổi cô : 24 Tuổi

No_avatarf

Tuổi cô hơn cháu 6-1=5( phần)

Khi tuổi cháu bằng tuổi cô thi tuổi cô là 6+5=11 phần, còn tuổi cháu lức đó 6 phần. 

68 ứng với số phần là: 6 + 5 + 6  = 17( PHẦN)

Tuổi cháu hiện nay: 68:17=4 tuổi

Tuổi cô hiện nay: 4X6=24t

 
Gửi ý kiến