Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Cảm thụ về đoạn thơ

Bài 1: Trong bài: "Tre Việt Nam" nhà thơ Nguyễn Duy có viết:

"Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người".

Trong đoạn thơ trên, tác giả ca ngợi những phẩm chất nào của tre?

Tác giả đã dùng cách nói gì để ca ngợi những phẩm chất đó.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Ánh Tuyết @ 20:45 21/10/2022
Số lượt xem: 53
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến