Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Cảm thụ về đoạn thơ

Bài 1: Trong bài: "Tre Việt Nam" nhà thơ Nguyễn Duy có viết:

"Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người".

Trong đoạn thơ trên, tác giả ca ngợi những phẩm chất nào của tre?

Tác giả đã dùng cách nói gì để ca ngợi những phẩm chất đó.


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Ánh Tuyết @ 20:46 21/10/2022
Số lượt xem: 106
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

Cây tre là một loại cây gắn bó mật thiết với đời sống của con người Việt Nam. Tre không chỉ có sức sống mạnh mẽ mà còn có thói quen sống thành lũy, thành hàng. Họ hàng nhà tre luôn sống bao bọc, che chở, quấn quýt, quây quần bên nhau. Bằng cách sử dụng biện pháp nhân hóa thông qua các từ “ôm, níu, thương nhau” …nhà thơ Nguyễn Duy không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn những phẩm chất tốt đẹp của cây tre Việt Nam, mà qua đó còn giúp ta hiểu hơn những truyền thống cao đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

 
Gửi ý kiến