Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Câu ghép - Lớp 5

Xác định cách nối các vế trong những câu ghép sau:

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân, mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

b. Ai làm, người ấy chịu.

c. Ông tôi đã già, nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.

d. Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái, và chim chóc hót vang trên những chùm cây to.


Nhắn tin cho tác giả
Bùi Thị Khuyên @ 08:48 18/01/2022
Số lượt xem: 430
Số lượt thích: 1 người (Bùi Thị Khuyên)
Avatar

Câu ghép lớp 5

Xác định cách nối các vế trong những câu ghép sau :

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân , mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ .

b. Ai làm , người ấy chịu . 

c. Ông tôi đã già , nên chân đi chậm chạp hơn , mắt nhìn kém hơn .

d. Mùa xuân đã về , cây cối ra hoa kết trái , và chim chóc hót vang trên những chùm cây to .

No_avatarf

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân, mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cặp QHT " chẳng những... mà" 

b. Ai làm, người ấy chịu.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy 

c. Ông tôi đã già, nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy.

d. Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những chùm cây to.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy và quan hệ từ "và"

Avatar

Câu ghép lớp 5

Xác định cách nối các vế trong những câu ghép sau :

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân , mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ .

b. Ai làm , người ấy chịu . 

c. Ông tôi đã già , nên chân đi chậm chạp hơn , mắt nhìn kém hơn .

d. Mùa xuân đã về , cây cối ra hoa kết trái , và chim chóc hót vang trên những chùm cây to .

No_avatarf

a. Chẳng những hải âu là bạn của bà con nông dân, mà hải âu còn là bạn của những em nhỏ.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng cặp QHT " chẳng những... mà" 

b. Ai làm, người ấy chịu.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy 

c. Ông tôi đã già, nên chân đi chậm chạp hơn, mắt nhìn kém hơn.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy và quan hệ từ  "nên"

d. Mùa xuân đã về, cây cối ra hoa kết trái và chim chóc hót vang trên những chùm cây to.

Các vế trong câu ghép được nối với nhau bằng dấu phẩy và quan hệ từ "và"

 
Gửi ý kiến