Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Chữa câu sai - Trường Tiểu học Thị trấn Phố Châu

Chữa câu sai :

a.Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ 

b.Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Phúc Hạnh @ 20:07 17/01/2022
Số lượt xem: 2572
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Chữa những câu sai : 

a, Bạn Dũng lúc thì hiền lành , lúc thì chăm chỉ . 

b. Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ .

No_avatarf

Chữa câu sai:

a. Ban Dững lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

b. Chúng ta cần chỉ ra những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

Avatar

Chữa câu sai:

a. Ban Dững lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

b. Chúng ta cần chỉ ra những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

Avatar

Chữa những câu sai: 

a/ Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ.

b/ Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

Bài làm

Các câu sai được sửa là:

a/ Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

b/ Chúng ta cần chỉ ra những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

Avatar

Chữa những câu sai: 

a/ Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ.

b/ Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

Bài làm

Các câu sai được sửa là:

a) Bạn Dũng lúc thì lười biếng, lúc thì chăm chỉ.

b) Chúng ra cần chỉ ra những khuyết điểm để giúp bạn tiến bộ.

Avatar

Chữa những câu sai: 

a/ Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì chăm chỉ.

b/ Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

                                    Bài làm

Các câu sai được sửa là:

a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

    Bạn Dũng lúc thì lười biếng, lúc thì chăm chỉ.

b) Chúng ra cần chỉ ra những khuyết điểm để giúp bạn tiến bộ.

No_avatarf

Chữa câu sai:

a . -  Ban Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

    - Ban Dũng lúc thì lười biếng, lúc thì chăm chỉ.

b. Chúng ta cần chỉ ra những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ.

No_avatarf

Các câu sai được sửa lại như sau:

a) Bạn Dũng lúc thì hiền lành, lúc thì hung dữ.

    Bạn Dũng lúc thì lười biếng, lúc thì chăm chỉ.

b) Chúng ra cần chỉ ra những khuyết điểm để giúp bạn tiến bộ.

Avatar

Chữa những câu sai : 

a, Bạn Dũng lúc thì hiền lành , lúc thì chăm chỉ . 

b. Chúng ta cần tố cáo những khuyết điểm của bạn để bạn tiến bộ .

 
Gửi ý kiến