Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

chuyển động đều

Một ô tô đi từ A đến B  với vận tốc 42,9 km/ giờ. Sau đó 4 giờ 20 phút một ô tô khác cũng đi từ A đến B  với vận tốc 70,2 km/ giờ. Tìm quãng đường AB biết ô tô thứ hai về trước ô tô thứ nhất 2 giờ 40 phút?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 07:58 25/06/2021
Số lượt xem: 693
Số lượt thích: 1 người (Đặng Thị Cẩm Thành)
No_avatar

Đổi 4 giờ 20 phút = 13/3 giờ

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

42,9 x 13/3=185,9(km)

Hiệu vận tốc là:

70,2-42,9=27,3(km/giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

185,9:27,3=143/21 (giờ)

Khi ô tô thứ hai đến B thì ô tô thứ nhất còn phải đi:

42,9 x 8/3=114,4 (km)

Từ khi hai ô tô gặp nhau, ô tô thứ hai đến B hết thời gian là:

114,4 : 27,3=88/21 (giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là:

143/21 + 88/21 = 11 (giờ)

Quãng đường AB dài:

70,2 x 11=772,2 (km)

Đáp số:772,2 km

 

No_avatarf

Đổi 4 giờ 20 phút = 13/3 giờ

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

42,9 x 13/3=185,9(km)

Hiệu vận tốc là:

70,2-42,9=27,3(km/giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

185,9:27,3=143/21 (giờ)

Khi ô tô thứ hai đến B thì ô tô thứ nhất còn phải đi:

42,9 x 8/3=114,4 (km)

Từ khi hai ô tô gặp nhau, ô tô thứ hai đến B hết thời gian là:

114,4 : 27,3=88/21 (giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là:

143/21 + 88/21 = 11 (giờ)

Quãng đường AB dài:

70,2 x 11=772,2 (km)

Đáp số:772,2 km

No_avatarf

Đổi 4 giờ 20 phút = 13/3 giờ

2 giờ 40 phút = 8/3 giờ

Ô tô thứ nhất đi trước ô tô thứ hai là:

42,9 x 13/3=185,9(km)

Hiệu vận tốc là:

70,2-42,9=27,3(km/giờ)

Hai xe gặp nhau lúc:

185,9:27,3=143/21 (giờ)

Khi ô tô thứ hai đến B thì ô tô thứ nhất còn phải đi:

42,9 x 8/3=114,4 (km)

Từ khi hai ô tô gặp nhau, ô tô thứ hai đến B hết thời gian là:

114,4 : 27,3=88/21 (giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là:

143/21 + 88/21 = 11 (giờ)

Quãng đường AB dài:

70,2 x 11=772,2 (km)

Đáp số:772,2 km

 
Gửi ý kiến