Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Luyện Tiếng Việt >

Đại từ

Câu 2: Đặt 3 câu với yêu cầu sau:

a) Có đại từ “tôi” làm CN.

b) Có đại từ “tôi” làm VN.

c) Có đại từ “tôi” làm TN.

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thanh Thảo @ 17:37 10/05/2021
Số lượt xem: 82
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến