Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Bài toán của tôi > Số học >

Dạng Toán tìm hai số tự nhiên

      Tổng của 2 số là 504. Nếu lấy số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân 5 thì tích của chúng bằng nhau. Tìm 2 số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Trần Thị Thúy Thành @ 20:44 20/09/2021
Số lượt xem: 158
Số lượt thích: 0 người
Avatar

                                                          Giải.

Lấy số thứ nhất nhân với 4, lấy số thứ hai nhân với năm thì tích của chúng bằng nhau. Hay số thứ nhất bằng 4/5 số thứ hai.  Vậy Số thứ nhất là :

504 : ( 4+5) x 4 = 224

Số thứ hai là:

504- 224 = 280

Đáp số:    Số thứ nhất:  224

                Số thứ hai :   280

 
Gửi ý kiến