Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giả Toán - Trường Tiểu học thị trấn Phố Châu - Hương Sơn -Hà Tĩnh

 Chu vi một vườn rau hình chữ nhật là 97m.chiều dài hơn chiều rộng 11,5 m. Biết rằng mỗi mét vuông vườn thu hoạch được 2,4 kg rau.Tính số rau thu hoạch được trên cả khu vườn.


Nhắn tin cho tác giả
Hồ Thị Thu Hà @ 20:52 25/10/2021
Số lượt xem: 473
Số lượt thích: 1 người (Hồ Thị Thu Hà)
No_avatarf

Giải

Nửa chu vi là: 97 : 2 = 48,5 (m)

Chiều dài vườn rau là: (48,5 +11,5) : 2 = 30 (m)

Chiều rộng vườn rau là: 48,5 - 30 = 18,5 (m)

Diện tích vườn rau là: 30 x 18,5 = 55,5 (m2)

Số rau thu hoạch được trên cả khu vườn là: 55,5 x 2,4 = 133,2 (kg)

ĐS: 133,2 kg rau

Avatar

Giải

Nửa chu vi là: 97 : 2 = 48,5 (m)

Chiều dài vườn rau là: (48,5 +11,5) : 2 = 30 (m)

Chiều rộng vườn rau là: 48,5 - 30 = 18,5 (m)

Diện tích vườn rau là: 30 x 18,5 = 55,5 (m2)

Số rau thu hoạch được trên cả khu vườn là: 55,5 x 2,4 = 133,2 (kg)

ĐS: 133,2 kg rau

 
Gửi ý kiến