Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải thiết tạm

Có 22 quyển sách vừa văn vừa toán. Sách văn có 123 trang, sách toán có 150 trang. Tổng số trang của hai loại sách là 3120 trang. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quyển?


Nhắn tin cho tác giả
Cao Thị Hảo @ 10:30 07/06/2021
Số lượt xem: 3236
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đào Thị Bình @ 19:49 12/04/2021
Số lượt xem: 86

Số lượt thích: 1 người (Cao Thị Hảo)
No_avatar

Bài này sai đề

Avatar

Nhờ các thầy cô giải giúp bài này ạ:

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Nếu vòi thứ nhất chảy riêng thì sau 30 giờ sẽ đầy bể, nếu vòi thứ hai chảy riêng thì sau 12 giờ sẽ đầy bể. Cũng bể đó, khi vòi thứ nhất chảy trong một thời gian rồi tắt và vòi thứ hai chảy tiếp thì tổng số thời gian hai vòi chảy đầy bể là 18 giờ. Hỏi khi đó, vòi thứ hai đã chảy trong bao nhiêu giờ?

No_avatar

Mỗi giờ vòi 1 chảy được

1 : 30 = 1/30 (bể)

Mỗi giờ vòi 2 chảy được

1 : 12 = 1/12 (bể)

Nếu một mình vòi 1 chảy thì trong 18 giờ, chảy được

1/30 x 18 = 3/5 (bể)

 Còn lại số phần bể là

1 – 3/5 = 2/5 (bể)

Mỗi giờ vòi 2 hơn  vòi 1 là

1/12 – 1/30 = 1/20 (bể)

Vòi 2 chảy hết số giờ là

2/5 : 1/20 = 8 (giờ)

Vòi 1 chảy hết số giờ là

18 – 8 = 10 (giờ)

Đáp số: Vòi 1: 10 giờ

Vòi 2: 8 giờ

Avatar

e cảm ơn thầy !

 
Gửi ý kiến