Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

giải toán

Bài toán : Cả hai thùng chứa 398 lít nước mắm . Nếu đổ 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì lúc đó thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít . Hỏi số lít nước mắm lúc đầu ở thùng thứ nhất ?


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Bảy @ 14:55 04/04/2021
Số lượt xem: 414
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Khi chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu của cả hai thùng không thay đổi.

Từ đây ta có bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Thùng thứ nhất sau khi chuyển có là: (398 - 16) : 2 = 191 (lít nước mắm)

Thùng thứ nhất lúc đầu là: 191 + 50 = 241 (lít nước mắm)

ĐS: 241 lít.

No_avatarf

Cách 2: Khi chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 16 lít. Vậy lúc đầu thùng thứ nhất nhiều hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là: 50 x 2 - 16 = 84 (lít nước mắm)

Từ đây bài toán trở thành tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Lúc đầu thùng thứ nhất có số l nước mắm là: 

                       (398 + 84) : 2 = 241 (lít)

ĐS: 241 lít nước mắm.

No_avatarf

Khi chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu của cả hai thùng không thay đổi.

Từ đây ta có bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Thùng thứ nhất sau khi chuyển có là: (398 - 16) : 2 = 191 (lít nước mắm)

Thùng thứ nhất lúc đầu là: 191 + 50 = 241 (lít nước mắm)

ĐS: 241 lít.

Avatar

Gải: Ta thấy, khi chuyển 50 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng số dầu của cả hai thùng không thay đổi.

Từ đây ta có bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Thùng thứ nhất sau khi chuyển có là: (398 - 16) : 2 = 191 (lít nước mắm)

Thùng thứ nhất lúc đầu là: 191 + 50 = 241 (lít nước mắm)

Đáp số: 241 lít.

Avatar

Giải

 Sau khi chuyển thì thùng 1 có số nước mắm là: 

            (389 - 16 ) : 2 = 191 (lít)

Lúc đầu thùng 1 có số nước mắm là:

               191 + 50 = 241 (lít)

Đáp số : 241 lít nước mắm

 
Gửi ý kiến