Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán

     Một bể nước có hai cái vòi. Vòi 1 chảy đầy bể trong 2 giờ 15 phút. Cách đáy bể 1/3 chiều cao có vòi thứ hai dùng để tháo nước ra. Nếu bể đầy nước, ta mở vòi hai trong 3 giờ thì vòi hai không còn chảy nữa. Bể không có nước, lúc 5 giờ người ta mở vòi1 và quên không khoá vòi 2. Hỏi đến khi nào thì bể đầy nước ?


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Thúy Hiền @ 21:13 24/04/2021
Số lượt xem: 909
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Đổi 2 giờ 15 phút = 9/4 (giờ)

Mỗi giờ vòi 1 chảy được

1 : 9/4 = 4/9 (bể)

Trong 3 giờ vòi 2 chảy ra

1 – 1/3 = 2/3 (bể)

Vòi 2, mỗi giờ chảy ra được

2/3 : 3 = 2/9 (bể)

Mỗi giờ vòi 1 chảy vào còn vòi 2 chảy ra thì trong bể được

4/9 – 2/9 = 2/9 (bể)

Vòi 1, chảy vào 1/3 bể hết thời gian là

1/3 : 4/9 = 0,75 (giờ)

Số nước còn lại chảy trong thời gian là

2/3 : 2/9 = 3 (giờ)

Thời gian bể đầy nước là

3 + 0,75 = 3,75 (giờ)

Đổi 3,75 giờ = 3 giờ 45 phút

Thời điểm bể đầy nước là

5 + 3 giờ 45 phút = 8 giờ 45 phút

Đáp số: 8 giờ 45 phút

 

 
Gửi ý kiến