Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

giải toán

Bài toán: Một lớp học, nếu xếp 3 học sinh cho ngồi vào một bàn ghế thì còn thừa 4 em. Nếu xếp 5 học sinh ngồi vào một bàn ghế thì thừa 4 bộ bàn ghế. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu bàn ghế, bao nhiêu học sinh?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hồng Loan @ 15:11 03/05/2021
Số lượt xem: 199
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Nếu xếp 3 học sinh ngồi vào bàn ghế thì còn thừa 4 học sinh

Nếu xếp 5 học sinh vào bàn ghế thì còn thiếu 4 x 5 = 20 (học sinh)

Sốhọc sinh ngồi bàn 3 học sinh ít hơn số học sinh ngồi bàn 5 học sinh là : 20 + 4 = 24 (học sinh)

Mỗi bàn 3 học sinh ít hơn mỗi bàn 5 học sinh là: 5 - 3 = 2 (học sinh)

Số bàn ghế có là: 24 : 2 = 12 (bộ bàn ghế)

Có số học sinh là: 3 x 12 + 4 = 40 (học sinh)

ĐS: 12 bộ bàn ghế, 40 học sinh.

 

 
Gửi ý kiến