Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán

Bài toán: Hiện nay tuổi bố gấp 6 lần tuổi của hai anh em, biết 8 năm nữa tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh em. Tính tuổi bố hiện nay?


Nhắn tin cho tác giả
Thái Anh Sơn @ 08:49 10/06/2021
Số lượt xem: 1190
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Theo bài toán ta có: Hiện nay hai anh em là 1 phần thì bố sẽ là 6 phần như thế.

Vậy, sau 8 năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh e.

ta có: (6 phần+8 tuổi) = ( 1 phần + 16 tuổi) x 2

= 6P +8T= 2P + 32T

= 4P= 24T => 1P= 6 tuổi.

Tuổi bố hiện nay là: 6 x 6 = 36 ( tuổi)

                              Đáp số: 36 tuổi

 

Avatar

Giải:

Coi tuổi hai anh em hiện nay là 1 phần thì tuổi bố hiện nay là 6 phần như thế. Theo bài ra, sau 8 năm tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh em do đó 1 phần + 16 tuổi = 1/2 (6 phần  + 8 tuổi)

       hay 2 x (1 phần + 16 tuổi) = 6 phần + 8 tuổi

                2 phần  + 32 tuổi = 6 phần + 8 tuổi

                32 tuổi - 8 tuổi = 6 phần - 2 phần

                 24 tuổi = 4 phần

                  1 phần = 6 tuổi

         Vậy tuổi bố hiện nay là:

                  6 x 6 = 36 (tuổi)

                          Đáp số: 36 tuổi

 

Avatar

theo bài toán ta có: Hiện nay hai anh em là 1 phần thì bố sẽ là 6 phần như thế.

Vậy, sau 8 năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh e.

ta có: (6 phần+8 tuổi) = ( 1 phần + 16 tuổi) x 2

= 6P +8T= 2P + 32T

= 4P= 24T => 1P= 6 tuổi.

Tuổi bố hiện nay là: 6 x 6 = 36 ( tuổi)

                              Đáp số: 36 tuổi

 

No_avatarf

Theo bài toán ta có: Hiện nay hai anh em là 1 phần thì bố sẽ là 6 phần như thế.

Vậy, sau 8 năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh e.

ta có: (6 phần+8 tuổi) = ( 1 phần + 16 tuổi) x 2

= 6P +8T= 2P + 32T

= 4P= 24T => 1P= 6 tuổi.

Tuổi bố hiện nay là: 6 x 6 = 36 ( tuổi)

                              Đáp số: 36 tuổi

No_avatarf

Theo bài ra ta có  Hiện nay 2 anh em là 1 phần thì bố sẽ là 6 phần như thế 

Vậy sau 8 năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh em 

Ta có : 6 phần + 8 tuổi = (1 phần  + 16 tuổi ) x 2 

= 6 phần + 8 phần = 2 phần + 32 tuổi 

= 4 phần = 24 tuổi Vậy 1 phần = 6 tuổi 

Tuổi bố hiện nay là ; 6 x 6  = 36 ( tuổi ) 

 Đáp số ; 36 tuổi 

 

 

No_avatarf

Theo bài toán ta có: Hiện nay hai anh em là 1 phần thì bố sẽ là 6 phần như thế.

Vậy, sau 8 năm nữa thì tuổi bố gấp đôi tuổi hai anh e.

ta có: (6 phần+8 tuổi) = ( 1 phần + 16 tuổi) x 2

= 6P +8T= 2P + 32T

= 4P= 24T => 1P= 6 tuổi.

Tuổi bố hiện nay là: 6 x 6 = 36 ( tuổi)

                              Đáp số: 36 tuổi

Avatar

                                                    Gỉải

                   Theo bài ra ta có: Tuổi của hai anh 1 phần thì tuổi của bố 6 phần

                         và sau 8 năm bố gấp đôi tuổi hai anh em.

                         Ta có: ( 1 phần + 16 tuổi) = (6 phần + 8 tuổi)  x 2

                                          = 2 phần + 32 tuổi.

                         4 phần = 24 tuổi. suy ra: 1 phần = 6 tuổi.

                          Vậy  tuổi bố hiện nay là : 6 x 6 = (36 tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

 
Gửi ý kiến