Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải toán

Kho thứ nhất có 29 tấn thóc, kho thứ hai có 33 tấn thóc. Người quản lí quyết định xuất ở hai kho cùng một số tấn thóc và chỉ giữ lại số thóc ở kho thứ nhất bằng 1/5 số kho còn lại ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho đã xuất đi bao nhiêu tấn thóc?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Hương @ 16:42 23/09/2021
Số lượt xem: 95
Số lượt thích: 1 người (Đinh Thị Ánh Tuyết)
Avatar

Kho thứ 2 hơn kho thứ nhất : 33 - 29 = 4t

Số thóc xuất : 29-(5-4x1)=28t

Hoặc 33-(5-4x5)=28t

 
Gửi ý kiến