Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN

Hai số có tổng là 390. Biết số bé là một số có hai chữ số và khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số bé ta dược số lớn. Tìm số lớn


Nhắn tin cho tác giả
Phan Bích Nguyệt @ 14:03 26/09/2021
Số lượt xem: 1033
Số lượt thích: 1 người (Phan Bích Nguyệt)
Avatar

Số bé là số có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái thì chữ số 3 đứng hàng trăm. Nên số lớn hơn số bé 300 đơn vị.

Số lớn là: (390+300):2 =345

Đ/S :345

Avatar

Số bé là số có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái thì chữ số 3 đứng hàng trăm . Nên số lớn hơn số bé 300 đơn vị .

Số lớn là : (390 + 300):2= 345

Đáp số : 345

Avatar

Số bé là số có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái thì chữ số 3 đứng hàng trăm . Nên số lớn hơn số bé 300 đơn vị .

Số lớn là : (390 + 300):2= 345

Đáp số : 345

Avatar

Số bé là số có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái thì chữ số 3 đứng hàng trăm. Nên số lớn hơn số bé 300 đơn vị.

Số lớn là: (390+300):2 =345

Đáp số :345

No_avatarf

Số bé là số có 2 chữ số nên khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái thì chữ số 3 đứng hàng trăm. Nên số lớn hơn số bé 300 đơn vị.

Số lớn là: (390+300):2 =345

Đáp số :345

 
Gửi ý kiến