Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán.

Một cái sọt có thể đựng được 14kg cam hoặc 21 kg chanh. Người ta đã đổ đầy sọt cả cam lẫn chanh. Tính ra sọt đã nặng 18 kg giá tiền cả sọt là 300000 đ. Hãy tính giá tiền 1 kg cam và 1 kg chanh; biết rằng trong 18 kg đó, số tiền cam và chanh bằng nhau. 


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Giang @ 17:24 26/09/2021
Số lượt xem: 117
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Ta thấy thể tích14 kg cam bằng 21 kg chanh tương đương thể tích 8 kg cam bằng 12 kg chanh.

Giả sử trong sọt là 14 kg cam. Nếu ta lấy ra 8 kg cam thay vào 12 kg chanh thì thể tích trong sot không đổi và trong sọt có 14-8=6 kg cam và 12kg chanh (tổng 18 kg)

Một kg cam có giá tiền là: 300000:2:6=25000(đồng)

Một kg chanh có giá tiền là: 300000:2:12=12500(đồng)

Đ/S: Cam 25000 đồng; chanh 12500 đồng

 
Gửi ý kiến