Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán

Bài: Tìm một số biết rằng giảm số đó đi 3 lần rồi lại giảm tiếp 5 lần thì được số mới bằng ½ số nhỏ nhất có 2 chữ số?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Việt Minh @ 23:07 06/10/2021
Số lượt xem: 1143
Số lượt thích: 1 người (Cao Thị Hảo)
Avatar

Giải

1/2 số nhỏ nhất có hai chữ số là 10:2=5

Số đó là: 5x5x3=75

Avatar

đồng ý với cách giải của cô Đinh Thị Ánh Tuyết.

No_avatarf

Giải

1/2 số nhỏ nhất có hai chữ số là 10:2=5

Số đó là: 5x5x3=75

Avatar

Bài làm 

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10. Vậy 1/2 số nhỏ nhất của 10 là: 10 :2 = 5

Số đó là: 5 x 5 x 3 = 75

Đáp số 75

No_avatarf

1/2 số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 : 2 = 5

Số đó là : 5 x 5 x 3 = 75 

 Đáp số : 75

 
Gửi ý kiến