Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Bài toán của tôi > Số học >

Giải toán

Cách đây 5 năm em 5 tuổi và kém chị 6 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em ?


Nhắn tin cho tác giả
Đào Thị Thanh Hoài @ 22:28 15/10/2021
Số lượt xem: 112
Số lượt thích: 0 người
Avatar

GIải:

Tuổi của em hiện nay là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của 2 chị em  không thay đổi theo thời gian nên Khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em thì tuổi em là

6 : (4 - 3) x 3 = 18 (tuổi)

Vậy sau 18 – 10 = 8 năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em.

 
Gửi ý kiến