Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán

Một cửa hàng xăng dầu, ngày thứ nhất bán được 1355l xăng, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 317l nhưng ít hơn ngày thứ ba 185l xăng. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Hương @ 18:17 23/11/2021
Số lượt xem: 1263
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Giải: Ngày thứ 2 bán được số lít xăng là: 1355 + 317 = 1672 (lít)

Ngày thứ 3 bán được số lít xăng là: 1672 + 185 = 1857 (lít)

Trung bình  mỗi ngày của hàng đó bán được số lít xăng là:

(1355 + 1672 + 1857) : 3 = 1628 (lít)

Đáp số: 1628 lít xăng

No_avatarf

                                                           Bài giải

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số lít xăng là:  1355 + 317 = 1672 ( lít)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số lít xăng là: 1672 + 185 = 1857 ( lít)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số lít xăng là:

         ( 1355 + 1672 + 1857) : 3 = 1628 ( lít )

                              Đáp số: 1628 lít xăng

Avatar

Bài giải: - Ngày thứ 2 bán được số lít xăng là: 1355 + 317 = 1672 (lít)

              - Ngày thứ 3 bán được số lít xăng là: 1672 + 185 = 1857 (lít)

              - Trung bình  mỗi ngày của hàng đó bán được số lít xăng là:

                                     (1355 + 1672 + 1857) : 3 = 1628 (lít)

                                                                          Đáp số: 1628 lít xăng.

No_avatarf

                            Giải:

Ngày thứ 2 bán được số lít xăng là:

            1355 + 317 = 1672 (l)

Ngày thứ 3 bán được số lít xăng là:

             1672 + 185 = 1857 (l)

Trung bình  mỗi ngày của hàng đó bán được số lít xăng là:

               (1355 + 1672 + 1857) : 3 = 1628 (l)

                          Đáp số: 1628 l xăng

 
Gửi ý kiến