Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán.

Hiệu của hai số là 33. lấy số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. tìm hai số đó?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Giang @ 11:43 26/12/2021
Số lượt xem: 928
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. Nếu bớt ở số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Lúc đó hiệu của hai số mới mlà : 33 - 3 = 30.

Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn mới là 3 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là:

30 : 2 = 15

Số lớn mới là:

15 x 3 = 45

Số lớn ban đầu là:

 45 + 3 = 48

          Đáp số: 15 và 48

Avatar

Số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. Nếu bớt ở số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Lúc đó hiệu của hai số mới mlà : 33 - 3 = 30.

Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn mới là 3 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là:

30 : 2 = 15

Số lớn mới là:

15 x 3 = 45

Số lớn ban đầu là:

 45 + 3 = 48

          Đáp số: 15 và 48

No_avatar

      Số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. Nếu bớt ở số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Lúc đó hiệu của hai số mới là : 33 - 3 = 30.

     Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn mới là 3 phần như thế.

     Hiệu số phần bằng nhau là:

                        3 - 1 = 2 (phần)

       Số bé là:

                       30 : 2 = 15

        Số lớn mới là:

                      15 x 3 = 45

        Số lớn ban đầu là:

                    45 + 3 = 48

                                    Đáp số: 15 và 48

Avatar

Số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. Nếu bớt ở số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Lúc đó hiệu của hai số mới mlà : 33 - 3 = 30.

Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn mới là 3 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là:

30 : 2 = 15

Số lớn mới là:

15 x 3 = 45

Số lớn ban đầu là:

 45 + 3 = 48

          Đáp số: 15 và 48

No_avatarf

Số lớn chia cho số bé được thương là 3, số dư là 3. Nếu bớt ở số lớn 3 đơn vị thì số lớn gấp 3 lần số bé. Lúc đó hiệu của hai số mới mlà : 33 - 3 = 30.

Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn mới là 3 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số bé là:

30 : 2 = 15

Số lớn mới là:

15 x 3 = 45

Số lớn ban đầu là:

 45 + 3 = 48

          Đáp số: 15 và 48

Avatar

 Theo bài ra ta có : A - B = 33

 và A = 3 x B  + 3

Do đó : 3 x B + 3 - B = 33

2B  = 33

 suy ra B = 15

Nên A = 33 + 15 = 48

                 Đáp số: 15 và 48

 
Gửi ý kiến