Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải Toán.

An kém Bình 12 tuổi, năm 2017 Tuổi của An bằng 3/7 tuổi của Bình. Hỏi năm 2020 tuổi của An bằng mấy phần trăm tuổi của Bình?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hoàn @ 20:56 30/09/2022
Số lượt xem: 566
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Năm 2017 tuổi An là 3 phần thì tuổi Bình là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là: 

7- 3 = 4(phần0

Tuổi An năm 2017 là:

124×3=9( tuổi)

Tuổi An năm 2020 là: 

9+(20202017)= 12(tuổi) 

Tuổi Bình năm 2020 là: 

12 + 12 = 24(tuổi) 

Năm 2020 tuổi An bằng số phần trăm tuổi Bình là: 

12 : 24×100 = 50%

ĐS: 50%

No_avatarf

Năm 2017 tuổi An là 3 phần thì tuổi Bình là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là: 

7- 3 = 4(phần0

Tuổi An năm 2017 là:

124×3=9( tuổi)

Tuổi An năm 2020 là: 

9+(20202017)= 12(tuổi) 

Tuổi Bình năm 2020 là: 

12 + 12 = 24(tuổi) 

Năm 2020 tuổi An bằng số phần trăm tuổi Bình là: 

12 : 24×100 = 50%

ĐS: 50%

No_avatarf

Năm 2017 tuổi An là 3 phần thì tuổi Bình là 7 phần như thế

Hiệu số phần bằng nhau là: 

7- 3 = 4(phần0

Tuổi An năm 2017 là:

124×3=9( tuổi)

Tuổi An năm 2020 là: 

9+(20202017)= 12(tuổi) 

Tuổi Bình năm 2020 là: 

12 + 12 = 24(tuổi) 

Năm 2020 tuổi An bằng số phần trăm tuổi Bình là: 

12 : 24×100 = 50%

ĐS: 50%

 
Gửi ý kiến