Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải toán

Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 72 tuổi, tuổi ông gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi trước đây mấy năm tuổi ông gấp 9 lần tuổi cháu?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Thị Giang @ 20:08 23/11/2022
Số lượt xem: 430
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Tất cả học sinh khối lớp 5 tham gia chào cờ. Nếu xếp mỗi hàng 12 em thì thừa 5 em nhưng ít đi 4 hàng. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh?

Avatar

Tuổi của ông là : 72 : ( 5 + 1 ) x 5 = 60 ( tuổi )

Tuổi cháu là : 72 - 60 = 12 ( tuổi )

Hiệu số tuổi của hai ông cháu là : 60 - 12 = 48 ( tuổi )

Coi tuổi ông lúc đó là 9 phần còn tuổi cháu lúc đó là 1 phần

Tuổi cháu lúc đó là : 48 : ( 9 - 1 ) = 6 ( tuổi ) 

Vậy trước đây số năm nữa là : 12 - 6 = 6 ( năm )

 
Gửi ý kiến