Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

Giải toán

Tìm  số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thu Hường @ 19:56 25/01/2023
Số lượt xem: 112
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì:

                   675 - 1 = 674

          Số phải tìm là:

                              1 x 675 + 674 = 1349

                                                Đáp số:    1349

Avatar

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674 vì:

                   675 - 1 = 674

          Số phải tìm là:

                              1 x 675 + 674 = 1349

                                                Đáp số:    1349

 

 
Gửi ý kiến