Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Đội tuyển tham gia Hội khoẻ có số bạn nữ bằng 2/3 số nam. Vì 1 bạn nam bị ốm phải thay bằng 1 bạn nữ nên số bạn nữ bằng 3/4 số bạn nam. Hỏi trường em có bao nhiêu bạn tham gia Hội khoẻ ?


Nhắn tin cho tác giả
Phan Bích Nguyệt @ 10:20 25/11/2021
Số lượt xem: 226
Số lượt thích: 1 người (Tống Thị Hiệp, Phan Bích Nguyệt)
Avatar

Giải

Vì một bạn nam bị ốm phải thay vào một bạn nữ nên số bạn trong đội tuyển không đổi.

-         Lúc đầu số bạn nữ bằng 2/3 số bạn nam vậy số bạn nữ bằng 2/5 số bạn trong đội tuyển.

-         Lúc sau số bạn nữ bằng 3/4 số bạn nam vậy số bạn nữ bằng 3/7 số bạn trong đội tuyển.

Một bạn trong đội tuyển bằng: 3/7 – 2/5 =1/35 ( số bạn trong đội tuyển)

Trường có số bạn tham gia đội tuyển là:

1: 1/35=35 (bạn )

Đ/S: 35 bạn

 
Gửi ý kiến