Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN LỚP 4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

Tìm 5 số lẻ liên tiếp có tổng là 105


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy Vân @ 17:22 07/05/2022
Số lượt xem: 1182
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nhận xét: vì hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị nên nếu ta xem số tự nhiên thứ nhất là 1 đoạn thẳng thì số tự nhiên thứ hai là 1 đoạn thẳng như thế và thêm 2 đơn vị. Cứ tiếp tục như thế ta sẽ có sơ đồ:

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4: Toán trung bình cộng ảnh số 1

5 lần số thứ nhất là: 105 – (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) = 85

Số thứ nhất là: 85 : 5 = 17

Số thứ hai là: 17 + 2 = 19

Số thứ ba là: 19 + 2 = 21

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23

Số thứ năm là: 23 + 2 = 25

Vậy 5 số lẻ liên tiếp có tổng bằng 105 là: 17, 19, 21, 23, 25

No_avatar

Trung bình cộng của 5 số( Số thứ ba )là :

                      105 ; 5 = 21

Số thứ hai là: 21 - 2 = 19

Số thứ nhất là: 19 - 2  = 17

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23

Số thứ năm là: 23 + 2 = 25

Vậy 5 số lẻ liên tiếp có tổng bằng 105 là: 17, 19, 21, 23, 25

No_avatarf

 Vì đây là dãy số 5 số lẻ liên tiếp, nên số chính giữa là TBC của 5 số.

Số thữ ba là: 105; 5 = 21.

Số thứ hai là: 21 - 2 = 19.

Số thứ nhất là: 19 - 2 = 17.

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23.

Số thứ năm là: 23 + 2 = 25.

         Vậy 5 số lẽ liên tiếp là: 17, 19, 21, 23, 25.

Avatar

rung bình cộng của 5 số( Số thứ ba )là :

                      105 ; 5 = 21

Số thứ hai là: 21 - 2 = 19

Số thứ nhất là: 19 - 2  = 17

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23

Số thứ năm là: 23 + 2 = 25

Vậy 5 số lẻ liên tiếp có tổng bằng 105 là: 17, 19, 21, 23, 25

No_avatarf

 Vì đây là dãy số 5 số lẻ liên tiếp, nên số chính giữa là TBC của 5 số.

Số thứ ba là: 105; 5 = 21.

Số thứ hai là: 21 - 2 = 19.

Số thứ nhất là: 19 - 2 = 17.

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23.

Số thứ năm là: 23 + 2 = 25.

         Vậy 5 số lẽ liên tiếp là: 17, 19, 21, 23, 25.

Avatar

Giải

5 số lẻ liên tiêp có tổng là 105 nên trung bình cộng của 5 số là( số thứ ba) là: 105 : 5 =21

Số thứ hai là: 21 - 2 = 19

Số thứ nhất là: 19 - 2 = 17

Số thứ tư là: 21 + 2 = 23

Số thứ năm là: 23 + 2 + 25

Vậy 5 só lẻ liên có tổng bằng 105 là: 17; 19; 21; 23; 25.

 
Gửi ý kiến