Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN LỚP 4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TÂY

        Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và nếu xóa đi chữ số bên trái của số lớn thì được số bé. Nếu xóa chữ số 1 thì số đó giảm 100 đơn vị.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Thúy Vân @ 23:42 16/10/2022
Số lượt xem: 1472
Số lượt thích: 0 người
Avatar

 

 

 

 

Bài giải:

Xóa chữ số bên trái số lớn thì được số bé, có nghĩa là số bé = 1/10 số lớn

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 = 11 ( phần )

Vậy số bé là:

            198 : 11 = 18

Số lớn là:

198 – 18 = 180

Đáp số: Số lớn: 180; Số bé: 18

No_avatarf

                   Bài giải

Nếu xóa chữ số bên trái cuâ số lớn thì được sô bé, nghã là số lớn gâp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

                 10+1=11(phần)

Số lớn là:

     (198:11)x10=180

Số bá lầ:

    198-180=18

   Đáp số: Số lớn:180,  số bé:18 

 

 

Avatar

Xóa chữ số bên trái số lớn thì được số bé , có nghĩa là số bé =1/10 số lớn 

Tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 1 = 11 ( phần  )

Vậy số bé là : 

     198  : 11 = 18 

Số lớn là : 

    198 - 18 = 180

Đáp số : Số lớn : 180    Số bé : 18

Avatar

Xóa chữ số bên trái số lớn thì được số bé , có nghĩa là số bé =1/10 số lớn 

Tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 1 = 11 ( phần  )

Vậy số bé là : 

     198  : 11 = 18 

Số lớn là : 

    198 - 18 = 180

Đáp số : Số lớn : 180    Số bé : 18

Avatar

Xóa chữ số bên trái số lớn thì được số bé , có nghĩa là số bé =1/10 số lớn 

Tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 1 = 11 ( phần  )

Vậy số bé là : 

     198  : 11 = 18 

Số lớn là : 

    198 - 18 = 180

Đáp số : Số lớn : 180    Số bé : 18

No_avatarf

   Bài giải

Nếu xóa chữ số bên trái cuâ số lớn thì được sô bé, nghã là số lớn gâp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

                 10+1=11(phần)

Số lớn là:

     (198:11)x10=180

Số bá lầ:

    198-180=18

   Đáp số: Số lớn:180,  số bé:18 

No_avatarf

Bài giải

Nếu xóa chữ số bên trái cuâ số lớn thì được sô bé, nghiã là số lớn gâp 10 lần số bé.

Tổng số phần bằng nhau là:

                 10+1=11(phần)

Số lớn là:

     (198:11)x10=180

Số bé lầ:

    198-180=18

   Đáp số: Số lớn:180,  số bé:18 

No_avatarf

óa chữ số bên trái số lớn thì được số bé , có nghĩa là số bé =1/10 số lớn 

Tổng số phần bằng nhau là :

      10 + 1 = 11 ( phần  )

Vậy số bé là : 

     198  : 11 = 18 

Số lớn là : 

    198 - 18 = 180

Đáp số : Số lớn : 180    Số bé : 18

 
Gửi ý kiến