Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán lớp 5

1.Khang, Khôi, Minh đều có chai nước giống nhau, nhưng chai của Khang đựng đầy nước, chai của Khôi đựng nửa chai nước và chai của Minh đựng 1/3 chai nước. Cân chai của Khang được 1,1kg, chai của Khôi được 0,8 kg. Không cân chai của Minh, bạn biết chai này nặng bao nhiêu không?

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất?

1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Minh Quyên @ 22:52 25/04/2022
Số lượt xem: 682
Số lượt thích: 0 người
Avatar

1. 1/2 thể tích nước trong chai cân nặng: 1,1-0,8= 0,3kg

    Chai không cân nặng: 0,8-0,3= 0,5 kg

    Chai của Minh cân nặng: 0,3x2 :3+0,5=0,7kg

2.  1/1x2+1/2x3+1/3x4+1/4x5+1/5x6+1/6x7=1-1/2+1/2-1/3+...+1/6-1/7=1-1/7=6/7

Avatar

1. 1/2 thể tích nước trong chai cân nặng: 1,1-0,8= 0,3kg

    Chai không cân nặng: 0,8-0,3= 0,5 kg

    Chai của Minh cân nặng: 0,3x2 :3+0,5=0,7kg

2.  1/1x2+1/2x3+1/3x4+1/4x5+1/5x6+1/6x7=1-1/2+1/2-1/3+...+1/6-1/7=1-1/7=6/7

 
Gửi ý kiến