Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán ( TH Sơn Hàm )

 

 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất, biết rằng nếu giảm chiều dài đi 5m, tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm 225m2.


Nhắn tin cho tác giả
Đinh Thị Mỹ Dung @ 09:33 23/04/2021
Số lượt xem: 269
Số lượt thích: 2 người (Đinh Thị Thúy Hiền, Đinh Thị Mỹ Dung)
Avatar

Nếu tăng  chiều rộng thêm 5m mà giảm chiều dài đi 5m thì diện tích giảm đi 225m2

Chiều dài ban đầu là:

   225 : 3 = 45(m)

Chiều rộng ban đầu là:

    45 : 3 = 15(m)

Diện tích vườn ban đầu là:

    45 x 15 = 675(m2)

    Đáp số: 675m2

 

No_avatarf

                           Bài giải

Theo bài ra và và vẽ hình ta thấy 225 m2 là diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng là 5m

Chiều dài hình tăng thêm là: 225 : 5 = 45 ( m)

Chiều dài khu đát gấp 3 lần chiều rộng: 3 x CR = 45m + CR + 5

Chiều rộng khu đất là:  ( 45 + 5 ) ; 2 = 25 ( m)

Chiều dài khu đát là: 25 x 3 = 75 ( m)

Diện tích khu đất là 75 x 25 = 1875( m2)

                     Đáp số: 1875 m2

Avatar

Nếu tăng  chiều rộng thêm 5m mà giảm chiều dài đi 5m thì diện tích giảm đi 225m2

Chiều dài ban đầu là:

   225 : 3 = 45(m)

Chiều rộng ban đầu là:

    45 : 3 = 15(m)

Diện tích vườn ban đầu là:

    45 x 15 = 675(m2)

    Đáp số: 675m2

 
Gửi ý kiến