Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

GIẢI TOÁN- TH SƠN PHÚ

 Số trung bình cộng của cả bốn số là 1996. Hãy tìm số thứ tư, biết rằng số đó bằng trung bình cộng của ba số kia.


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đức Đồng @ 17:46 12/11/2021
Số lượt xem: 947
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Gọi số thứ tư là a nên tổng ba số còn lại là 3a

Vậy tổng của 4 số là 3a + a = 4a

Tổng 4 số theo đề bài là 1996 x 4 = 4a = 7984

Nên a = 1996

Vậy số thứ tư là: 1996

No_avatarf

Gọi số thứ tư là a nên tổng ba số còn lại là 3a

Vậy tổng của 4 số là 3a + a = 4a

Tổng 4 số theo đề bài là 1996 x 4 = 4a = 7984

Nên a = 1996

Vậy số thứ tư là: 1996

No_avatarf

Gọi số thứ tư là a nên tổng ba số còn lại là 3a

Vậy tổng của 4 số là 3a + a = 4a

Tổng 4 số theo đề bài là 1996 x 4 = 4a = 7984

Nên a = 1996

Vậy số thứ tư là: 1996

Avatar

Bài giả: - Gọi số thứ tư là a nên tổng ba số còn lại là 3a

Vậy tổng của 4 số là 3a + a = 4a

Tổng 4 số theo đề bài là 1996 x 4 = 4a = 7984

Nên a = 1996

Vậy số thứ tư là: 1996

 
Gửi ý kiến