Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn

  Bể nước thứ nhất chứa 800 lít,bể thứ hai chứa 1300 lít. Người ta tháo cùng một lúc ở bể thứ nhất mỗi phút 15 lít và ở bể thứ hai mỗi phút 25 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở hai bể bằng nhau ?


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 22:21 27/03/2021
Số lượt xem: 554
Số lượt thích: 0 người
No_avatar

Bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là

1300 - 800 = 500 (lít)

Mỗi phút bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là

25 - 15 = 10 (lít)

Thời gian để số nước còn lại ở hai bể bằng nhau là

500 : 10 = 50 (phút)

Đáp số: 50 phút

No_avatarf

Bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là

1300 - 800 = 500 (lít)

Mỗi phút bể thứ hai hơn bể thứ nhất số lít là

25 - 15 = 10 (lít)

Thời gian để số nước còn lại ở hai bể bằng nhau là

500 : 10 = 50 (phút)

Đáp số: 50 phút

 
Gửi ý kiến