Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn

 Hai số có tổng bằng 187. Nếu bớt đi ở số bé 12 đơn vị thì được số mới bằng 2/3 số lớn. Tìm số lớn ?


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 20:54 01/11/2021
Số lượt xem: 358
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Số bé bớt 12 đv thì tổng còn 187-12=175

175 chiếm số phần: 2+3=5p

Số lớn 175;5x3=105

Avatar

Khi số bé bớt 12 đơn vị thì tổng còn lại là:

187-12 = 175

175 chiếm số phần là: 2+3=5(phần)

Số lớn là:

(175;5) x 3 = 105

Đáp số: Số lớn : 105

No_avatarf

Khi số bé bớt 12 đơn vị thì tổng còn lại là:

187-12 = 175

175 chiếm số phần là: 2+3=5(phần)

Số lớn là:

(175;5) x 3 = 105

Đáp số: Số lớn : 105

Avatar

hi số bé bớt 12 đơn vị thì tổng còn lại là:

187-12 = 175

175 chiếm số phần là: 2+3=5(phần)

Số lớn là:

(175;5) x 3 = 105

Đáp số: Số lớn : 105

 
Gửi ý kiến