Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

giải toán -TH Sơn Phú-Hương Sơn

    Cho phân số 11/14. Hãy tìm một phân số bằng phân số đã cho, biết rằng mẫu số của phân số đó lớn hơn tử số của nó 1995 đơn vị.


Nhắn tin cho tác giả
NGuyễn Anh Đào @ 22:30 09/11/2021
Số lượt xem: 1307
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Hiệu TS và MS là 14-11=3

Tử số mới: 1995:3x11=7315

MS mới  7315+ 1995=9310

No_avatar

Nhất trí như cô Đinh thị Ánh Tuyết

No_avatarf

iệu TS và MS là 14-11=3

Tử số mới: 1995:3x11=7315

MS mới  1995 : 3 x 14 =9310

PS cần tìm là: 7315/ 9310

Avatar

iệu TS và MS là 14-11=3

Tử số mới: 1995:3x11=7315

MS mới  7315+ 1995=9310

No_avatarf

Hiệu TS và MS là 14-11=3

Tử số mới: 1995:3x11=7315

MS mới  7315+ 1995=9310

No_avatarf

Hiệu  tử sô và mẫu số là 41 - 11 = 3

Tử số mới  : 1995 : 3 x 11 = 7315

Mẫu số mới  : 7315 + 1995 = 9310

No_avatarf

Hiệu TS và MS là 14-11=3

Tử số mới: 1995:3x11=7315

MS mới  7315+ 1995=9310

 
Gửi ý kiến