Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU

Cho ba số tự nhiên A, B, C. Biết số A chia cho số B được thương là 2 dư 1, số B chia cho số C được thương là 3 dư 2. Hiệu cuả số A và số C là 2010. Tìm mỗi số đó.


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Thương Huyền @ 20:21 20/11/2021
Số lượt xem: 564
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Theo bài ra ta thấy C gồm 1 phần thì B = Cx3+2 và A = (Cx3+2)x2+1= Cx6+4+1 = Cx6+5

Vậy 2010 = Cx6-C+5=Cx5+5

      C= (2010-5):5= 401

      B= 401x3+2=1205

      A= 2010+401=2411

                            

Avatar

Theo bài ra ta thấy C gồm 1 phần thì B = Cx3+2 và A = (Cx3+2)x2+1= Cx6+4+1 = Cx6+5

Vậy 2010 = Cx6-C+5=Cx5+5

      C= (2010-5):5= 401

      B= 401x3+2=1205

      A= 2010+401=2411

 
Gửi ý kiến