Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải bài trên Toán Tuổi thơ 1 >

GIẢI TOÁN- THTT PHỐ CHÂU

 Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không?


Nhắn tin cho tác giả
Lê Thị Thương Huyền @ 08:53 26/09/2022
Số lượt xem: 121
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Tổng của 5 số đó là:

138 x 5 = 690

Tổng của 3 số đầu tiên là:

127 x 3 = 381

Tổng của 3 số cuối là:

148 x 3 = 444

Tổng của 2 số sau cùng là:

690 – 381 = 309

Số đứng ở giữa là:

444 – 309 = 135

 

ĐS: 135

 
Gửi ý kiến