Gốc > Tự học, tự bồi dưỡng > Giải Toán >

Giải toán :(Trường TH Sơn Phú - Hương Sơn - Hà Tĩnh)

Bài toán: Có hai thùng đựng 96 lít dầu. 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai.Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Mai Hiên @ 14:30 16/09/2022
Số lượt xem: 1036
Số lượt thích: 0 người
No_avatarf

Giải

5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hay thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 5 = 8 (phần)

Số dầu thùng thứ nhất là

96 : 8 x 3 = 36 ( lít)

Số dầu thngf thứ hai là

96 - 36  = 60 ( lít )

Đáp số: 36 lít, 60 lít.

No_avatar

Ta có: 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai

Hay: Thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Giá trị một phần:

96 : 8 = 12 (lít)

Số lít dầu thùng thứ nhất đựng:

12 x 3 = 36 (lít)

Số lít dầu thùng thứ hai đựng:

12 x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 (lít); 60 (lít).

No_avatarf

Mình đòng ý với hai bạn giải nhé

Avatar

5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hay thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 5 = 8 (phần)

Số dầu thùng thứ nhất là

96 : 8 x 3 = 36 ( lít)

Số dầu thngf thứ hai là

96 - 36  = 60 ( lít )

Đáp số: 36 lít, 60 lít.

Avatar

Giải

5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hay thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 5 = 8 (phần)

Số dầu thùng thứ nhất là

96 : 8 x 3 = 36 ( lít)

Số dầu thngf thứ hai là

96 - 36  = 60 ( lít )

Đáp số: 36 lít, 60 lít.

Avatar

Ta có: 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai

Tức là thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Mỗi phần có số lít là:

96 : 8 = 12 (lít)

Thùng thứ nhất đựng số dầu là:

12 x 3 = 36 (lít)

Thùng thứ hai đựng số dầu là:

12 x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 lít; 60 lít.No_avatarf

Bài giải: Theo bài ra ta có 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hay thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 phần

Thùng thứ nhất đựng số lít dầu là.

(96 : 8) x 3 = 36 (lít)

Thùng thứ hai đựng số lít dầu là.

(96 : 8) x 5 = 60 (lít)

Đáp số: 36 lít, 60 lít

No_avatarf

5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hay thùng thứ nhất bằng 3/5 thùng thứ hai.

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 5 = 8 (phần)

Số dầu thùng thứ nhất là

96 : 8 x 3 = 36 ( lít)

Số dầu thngf thứ hai là

96 - 36  = 60 ( lít )

Đáp số: 36 lít, 60 lít.

 
Gửi ý kiến